Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Útvary Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

ZBRANĚ Pusky

VOJSKOVÉ DOZIMETRICKÉ PŘÍSTROJE

 

Rentgenometr R-58T
Rentgenometr R58T je určen k měření úrovně radiace záření beta a gama v zamořených úsecích.

Radiometr beta gama RBG-58
Slouží k určení stupně radioaktivního zamoření oděvu a kůže osob, povrchu různých objektů, potravin, vody a vzduchu, které jsou mimo zamořený prostor, a k určení úrovně radiace gama na terénu při provádění vzdušného radiačního průzkumu.

Indikátor beta-gama IBG-58-T
Indikátor beta-gama IBG-58-T je určen ke zjištění ionizujícího záření beta a gama. Lze jím zjistit radioaktivní zamoření terénu, osob, bojové techniky a různých objektů. Přístrojem je možné určit úroveň radiace 0,5 R/h.

Souprava pro kontrolu ozáření jednotlivce SKOJ-58a
Souprava pro kontrolu ozáření jednotlivce SKOJ-58a slouží ke zjištění dávek ozáření osob zářením gama a tvrdým zářením beta.

Intenzimetr IT-65
Intenzimetr IT-65 je přenosný dozimetrický přístroj určený k měření úrovně radiace v zamořeném terénu a k dozimetrické kontrole stupně zamoření povrchů osob, výzbroje, techniky, potravin, vody, různých předmětů, objektů a terénu radioaktivními látkami.

Radiometr RBG-T-62 a RBG-T-62a
Radiometry RBG-T-62 a RBG-T-62a jsou určeny k měření stupně radioaktivního zamoření osob, bojové techniky, různých předmětů (objektů), terénu, potravin a vody radioaktivními produkty jaderných výbuchů, tj. zářiči beta a gama. Vzorky se určí mimo zamořený prostor.

Automatický signalizátor úrovně radiace AS-67
Automatický signalizátor úrovně radiace AS-67 je určen k provádění radiačního průzkumu v mobilních prostředcích. Může být rovněž využíván ve stacionárních zařízeních. Měří úroveň radiace v radioaktivní stopě. Při dosažení zvolené a nastavené hodnoty úrovně radiace opticky signalizuje tuto hodnotu.

Simulátor k automatickému signalizátoru AS-67
Simulátor k automatickému signalizátoru AS-67 slouží k výcviku obsluh přístroje AS-67. Na jednom simulátoru mohou současně cvičit dva operátoři. Funkce simulátoru prakticky nahrazuje funkci sondy AS-67. Simulátor má vlastní zdroj proměnného kmitočtu - oscilátor, který je ovládán (přelaďován) programem simulátoru.

Rentgenometr DP-3
Rentgenometr DP-3 je určen do mobilních prostředků k měřeni úrovně radiace. Jsou jím vybaveny speciální jednotky druhů vojsk. Skládá se z detektoru úrovně radiace záření gama a z vlastního přístroje. Detektorem je ionizační komora umístěná ve zvláštním pouzdře.

Skupinový dozimetr EDOS
Skupinový dozimetr EDOS je určen pro stanovení dávky ionizujícího záření gama při jaderném napadení nebo pobytu v zamořeném prostoru.

Diagnostický dozimetr DK-62
Je určen ke kontrole ozáření osob velkými dávkami ionizujícího záření gama a tvrdého záření beta. Dávka se vyhodnocuje v rentgenech (R) na vyhodnocovacím zařízení VDK-62 (VDK-62a).

Vyhodnocovací přístroj VDK 62
Vyhodnocovací přístroj VDK 62 je souprava, pomocí které se vyhodnocuje dávka zářeni beta-gama na krystalových dozimetrech v rozmezí 0-1600 r.

Diagnostický dozimetr DK-70
Diagnostický dozimetr DK-70 je určen pro sčítání dávek ionizujícího záření gama bez ohledu na jejich časové a kvantitativní rozložení.

Vyhodnocovací přístroj VDK-70
Vyhodnocovací přístroj VDK-70 je určen k vyhodnocování údaje diagnostického dozimetru DK-70. Informace o stanovené dávce se vyčítá na stupnici analogového měřícího přístroje.

Diagnostický dozimetr DD-80
Diagnostický dozimetr DD-80 je určen k měření dávky radioaktivního záření, kterou obdrží jednotlivec. Umožňuje stanovit dávku směsného záření gama a neutronů, čímž se podstatně liší od svého předchůdce krystalového dozimetru DK-70, který neregistroval neutronové záření.

Vyhodnocovací přístroj VDD-80
VDD-80 je přístroj pro vyhodnocování diagnostických dozimetrů. Umožňuje odečíst dávku, která byla registrována dozimetrem. konstruován byl tak, aby mohl vyhodnotit i dozimetry používané v sovětské a polské armádě.

Dozimetrický přístroj DP-86
Dozimetrický přístroj DP-86 je určen k měření úrovně radiace a ke kontrole stupně zamoření povrchů.

Radiometrický ochranný blok RBZ-1 M
Radiometrický ochranný blok RBZ-1 M je součástí zařízení některých mobilních prostředků, které automaticky zabezpečuje ochranu osádky před účinky tlakové vlny jaderného výbuchu a před radioaktivním prachem.

Přístroj pro indikaci radioaktivních a otravných látek GO-27
Přístroj je určen pro použití ve vozidlech tankové a automobilní techniky k automatickému ovládání mechanismů ochrany osádky vozidla proti účinkům zbraní hromadného ničení.

Letecký rentgenometr RL-75
Letecký rentgenometr RL-75 je určen k provádění vzdušného radiačního průzkumu. Ve spojení s radiovýškomšrem RV-5 umožňuje stanovení úrovně radiace ve výšce 1 m nad terénem při letové výšce vrtulníku 25 až 512 m.

Radiometrická laboratoř RAM II
Radiometrická laboratoř RAM II je přenosná souprava určená k dozimetrické kontrole stupně zamoření potravin, tekutin, krmiv, pomůcek, součástí výstroje a výzbroje, povrchů různých předmětů, objektů apod. radioaktivními látkami.

Dozimetrický přístroj IMD-21B
Dozimetrický přístroj IMD-21B je určen pro měření expozičního příkonu záření gama. Přístroj se používá v pohyblivých nebo stacionárních objektech a ovládá ho jeden operátor. Konstrukce přístroje zajištuje varovnou světelnou signalizaci při překročení nastavené prahové úrovně expozičního příkonu záření gama.

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

FORUM.CSLA.cz

MUZEUM.CSLA.cz

KVH ČSLA

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky