Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Útvary Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

ZBRANĚ Pusky

LETECKÝ RENTGENOMETR RL-75

Letecký rentgenometr RL-75 je určen k provádění vzdušného radiačního průzkumu. Ve spojení s radiovýškomšrem RV-5 umožňuje stanovení úrovně radiace ve výšce 1 m nad terénem při letové výšce vrtulníku 25 až 512 m.

Přístroj umožňuje automatickou signalizaci:
- dosažení přípustné úrovně radiace v kabině vrulníku;
- dosažení úrovně radiace 10 000 R/h 1 m nad terénem;
- překročení povoleného rozmezí letových výšek.

Předepsaná výška letu při průzkumu je 25 až 512 m a předepsaná rychlost letu vrtulníku při průzkumu 0 až 200 km/h.

Přístroj RL-75 je umístěn v masivní kovové skřínce. Zobrazovač, všechny ovládací a spojovací prvky jsou součástí čelního panelu.
Hlavní vypínač přístroje je umístěn v levé horní části panelu, pojistky vpravo od zobrazovače. Ve střední části panelu jsou funkční přepínače, pod nimi zásuvky pro připojení kabelů od zařízení dálkového přenosu dat, sondy, výškoměru a zdroje.
Elektronická část přístroje je řešena na bázi číslicových integrovaných obvodů středního stupně složitosti. Jako spojovací technologie je použito techniky plošných spojů a řadových konektorů.
Sonda rentgenometru je umístěna vně kabiny vrtulníku a je spojena s přístrojem pomocí spojovacího kabelu.
Kontrolní zářič je uložen ve zvláštním kontejneru a slouží ke kontrole činnosti zařízení.

Rentgenometr RL-75 se připevňuje v kabině vrtulníku pomocí speciálního rámu. Jeho umístění je závislé na typu vrtulníku.


Panel leteckého rentgenometru RL-75
1 - zobrazovaS; 2 - provozní přepínač; 3 - přepínač korekčního činitele X; 4 - přepínač funkce K; 5 - hlavní vypínač; 6 - pojistky; 7 - zásuvka napájecího kabelu; 8 - zásuvka kabelu od výškoměru; 9 - zásuvka kabelu od sondy; 10 - zásuvka výstupu hodnot úrovně radiace pro možné připojení zařízení automatického přenosu dat.

Princip funkce rentgenometru RL-75 je založen na automatické korekci úrovně radiace stanovené v určené letové výšce na úroveň radiace existující ve výšce 1 m nad terénem. Úroveň radiace v letové výšce se měří pomocí speciální sondy, korekce se odvozuje pomocí převodníku napětí - kmitočet z údaje výškoměru RV 5. Vstupem do paměti K lze zavést opravné funkce Kl až K4, vstupem do vyhodnocovacího bloku pak korekční činitel X. Stanovený údaj o úrovni radiace se vyčítá na zobrazovací.

Rozsah měření úrovně radiace přístrojem:
- 1 m nad terénem je od 0,2 do 10 000 (R/h)
- v kabině vrtulníku je od 0,024 do 93 (R/h) Indikace je číslicová.
Chyba měření úrovně radiace v rozmezí teplot -40 °C až +50 °C:
- 1 m nad terénem -40 % (při správné volbě funkce K a korekčního činitele X)
- v kabině vrtulníku ±50 %.
Hranice mezních teplot -50 °C až +70 °0.
Přístroj je napájen z palubní sítě vrtulníku napětím 27 V.

Souprava obsahuje:
- speciální rám pro upevnění přístroje ve vrtulníku;
- sondu rentgenometru;
- propojovací kabel rentgenometru a sondy;
- kabel pro připojení přístroje k palubní síti;
- kabel pro propojení rentgenometru s výškoměrem;
- kontejner obsahující kontrolní zářič;
- montážní klíč 14/17 mm;
- soupravu náhradních dílů;
- návod k obsluze rentgenometru;
- záznamník;
- přepravní bednu.

Imitátor signálů IRL-78 k leteckému rentgenometru RL-75

Zdroj: Chem-22-3 VOJSKOVÉ DOZIMETRICKÉ PŘÍSTROJE

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

FORUM.CSLA.cz

MUZEUM.CSLA.cz

KVH ČSLA

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky