Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Útvary Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

ZBRANĚ Pusky

SIMULÁTOR K AUTOMATICKÉMU SIGNALIZÁTORU AS - 67

Simulátor k automatickému signalizátoru AS-67 slouží k výcviku obsluh přístroje AS-67. Na jednom simulátoru mohou současně cvičit dva operátoři. Funkce simulátoru prakticky nahrazuje funkci sondy AS-67. Simulátor má vlastní zdroj proměnného kmitočtu - oscilátor, který je ovládán (přelaďován) programem simulátoru.

Z oscilátoru je střídavý signál přiváděn do výstupních obvodů, kde je upraven pro vstup do dvou signalizátorů AS-67. Z oscilátoru jde střídavý signál současně do výstupního obvodu kontrolního přístroje učitele. Napájecí blok upravuje napájecí napětí pro činnost obvodů. Na panelu simulátoru jsou umístěny všechny ovládací prvky a potřebné vstupy a výstupy pro činnost simulátoru. Simulátor je při výcviku nasazen na držák sondy přístroje AS-67 učitele. Nastavitelnými nožičkami je stabilizován ve správné poloze.


Panel simulátoru k AS-67 nasazeného na signalizátor

Uvedení do provozu se děje po připojení všech kabelů a přístrojů, včetně napájecího napětí. Učební přístroje a řídicí přístroj (učitele) musí být připojeny samostatně k napájecímu napětí. Při otevření víka na zadní stěně se do hodinového strojku nasadí etalonový kotouč č. 1 a ručním otáčením ve směru šipky se nastaví na počátek. Přepínač řídicího přístroje AS-67 se přepne do polohy 2. Indikační přístroj by měl ukazovat výchylku kolem 20 R.h-1. Totéž se provede s kotoučem č. 2 na podrozsahu č. 4. Výchylka ty měla ukazovat 0,2 R.h-1. Po tomto přezkoušení se nasadí kotouč s výcvikovým programem a nastaví se do výchozí polohy. Po zapnutí simulátoru a spuštění hodinového strojku (do polohy CHOD) je možné zahájit výcvik. Po ukončení výcviku je nutno vypnout simulátor, hodinový strojek a všechny AS-67.

Simulátor může být napájen z palubní sítě vozidla stejnosměrným napětím od 11 do 27 V nebo ze střídavé sítě 220 V, přes napáječ k AS-67. Příkon je do 30 W.
Hmotnost simulátoru je 2,3 kg.
Hmotnost celé soupravy je 7 kg.

Souprava simulátoru je složena:
- z vlastního simulátoru;
- ze soupravy naprogramovaných kotoučů 10 ks
- z etalonového kotouče a pouzdra 3 ks
- ze šablony
- z kabelů 4 ks
- ze záznamníku s návodem k použití
- z bedny soupravy.

Zdroj: Chem-22-3 VOJSKOVÉ DOZIMETRICKÉ PŘÍSTROJE

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

FORUM.CSLA.cz

MUZEUM.CSLA.cz

KVH ČSLA

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky