Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Útvary Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

ZBRANĚ Pusky

PŘÍSTROJ PRO INDIKACI RADIOAKTIVNÍCH A OTRAVNÝCH LÁTEK GO-27

Přístroj je určen pro použití ve vozidlech tankové a automobilní techniky k automatickému ovládání mechanismů ochrany osádky vozidla proti účinkům zbraní hromadného ničení.

Přístroj zabezpečuje světelnou a zvukovou signalizaci a vydání povelů k zapnutí mechanismů protichemicke a protiradiační ochrany osádky vozidla:
- v okamžiku zjištění pronikavé radiace;
- při radioaktivním zamoření terénu;
- za přítomnosti nebezpečné koncentrace par otravných látek.

Měřicí panel (obr. 26) obsahuje radiometrickou a signalizační část přístroje. Slouží k měření úrovně radiace, k zapnutí světelné a zvukové signalizace při výskytu radiace nebo otravných látek a k vydání povelů pro ovládání mechanismu ochrany osádky vozidla.
V měřicím panelu jsou zabudovány obvody:
- rentgenometru;
- signalizace a vydání povelů "R" a "A";
- kontroly funkce přístroje.

Detektor otravných látek je tvořen třemi sekcemi:
1. filtrační sekcí;
2. elektromechanickou sekcí;
3. mikrodmychadlovou sekcí.
Na víku elektromechanické sekce je umístěn filtr vzduchu nasávaného zvnitřku vozidla.


Pohled na měřicí panely (detektory ionizujícího záření) různých variant GO-27 Vlevo je panel varianty 1 až 4, vpravo varianty 5

Na panelech jsou umístěny všechny ovládací a indikační prvky, jak je zřejmé z obrázků. Filtrační sekce obsahuje mechanismus pro posun pásky protidýmového filtru (PDP).
Elektromechanická sekce slouží ke světelné a zvukové signalizaci a k vydání povelů pro funkci mechanismů systému ochrany osádky vozidla při výskytu par OL v ovzduší. Tento obvod se skládá z. ionizačního detektoru, integračního obvodu, elektrometrického stupně, komparátoru, zesilovače a relé s obvodem signalizace (žárovka s nápisem "0"). Sepnutím kontaktu relé při činnosti sekce následkem par OL v ovzduší jsou dále vydány povely pro činnost mechanismů protichemické ochrany osádky (zapnutí filtrace a ventilace apod.). Mikrodmychadlo zabezpečuje prosávání analyzovaného vzduchu ionizačním detektorem.


Detektor otravných látek
1 - náboj se silikagelem; 2 - páčka kohoutu; 3 - průtokoměr; 4 - pojistný háček; 5 - olivka; 6 - páčka posunu snímku PDF; 7 - okénko počtu snímků; 8 - křídlatá matice; 9 - tlumič otřesů; 10 - kryt; 11 - olivka; 12 - regulátor průtoku vzduchu; 13 - pružina; 14 - okénko; 15 - pouzdro žárovky; 16 - sekce mikrodmychadla; 17 - záslepka konektoru; 18 - konektor; 19 -vodič ukostření; 20 - šroubek; 21 - sekce filtru; 22 - víčko náboje se silikagelem; 23 - elektrometrická sekce.


Detektor otravných látek navazuje na zařízení k ohřevu ionizačního detektoru a protidýmového filtru (PDF). Obvod automatické regulace ohřevu ionizačního detektoru OL je tvořen zesilovačem, ohřívacím tělesem a termistorem.
Napájecí blok obsahuje různé elektronické obvody zajištující potřebná napájecí napětí (měnič napětí, usměrňovače, násobiče napětí, stabilizátory, děliče apod.) a generátor zvukového napětí 600 až 1200 Hz, k signalizaci výskytu radiace nebo par otravných látek.
Vstupní a regulační systém zajištuje nasávání vzduchu k analýze vzduchu z vnějšího prostředí, čištění a ohřev vzduchu vháněného do detektoru otravnýoh látek. Uvedený systém obsahuje: regulátor ohřevu vzduchu, cyklon, vstupní a výstupní hadice.
Regulátor ohřevu je tvořen obvody automatické regulace teploty nasávaného vzduchu (termistorová teplotní čidla a stejnosměrné zesilovače).
Cyklon je válcové těleso z plastu a obsahuje pouzdro s vyhřívací spirálou, otvory pro vstup a výstup vzduchu a zásuvku kabelu pro vyhřívání.
Poznámka: Rozlišení variant přístrojů G0-27
Ve výzbroji ČSLA je dosud pět variant přístroje, které se odlišují elektroniokým zapojením jednotlivých bloků.
Varianty 1 až 4 nelze vnějším pohledem rozlišit.
Varianta 5 nemá v soupravě skříňku ohřevu (označenou "KUO").
Bloky, spojovací kabely a vstupní hadice jednotlivých variant nejsou zaměnitelné.

Radiometrická část přístroje měří velikost ionizačního proudu vznikajícího zářením gama v detektorech, jehož velikost je úměrná úrovni radiace záření gama. Výskyt radiace přesahující 4 R.s je signalizován opticky i akusticky (vydání povelu "R" a "A"). Ve funkci detektorů záření gama jsou použity výbojkové počítací trubice a ionizační komora.
Detektor OL využívá ionizační princip detekce par otravných látek, kdy radioaktivní záření alfa ze zvláštního zdroje ionizuje analyzovaný vzduch s parami OL. Při ionizaci vzniklé ionty otravné látky mají mnohem nižší pohyblivost než ionty vzduchu a tím poklesne velikost ionizačního proudu procházejícího detektorem úměrně koncentraci par OL. Dosažení uvedené koncentrace par OL indikuje signalizační obvod, který vydá povel "0" k zapojení filtračního a ventilačního zařízení.
Střídavé napětí vznikající ve "zvukovém generátoru" je přiváděno do sluchátek tankového hovorového zařízení jako akustická výstraha při dosažení varovných hodnot radiace, popřípadě koncentrace par OL ve vzduchu (vydání povelů "R", "A", nebo "0").

Hlavní části přístroje pro indikaci radioaktivních a otravných látek G0-27:
- měřicí panel (detektor ionizujícího záření) - blok B-1;
- detektor otravných látek - blok B-2;
- napájecí blok - B-3;
- vstupní a regulační systém - VRS;
- propojovací kabely č. 1, č. 2, č. 3;
- souprava náhradních dílů.

Zdroj: Chem-22-3 VOJSKOVÉ DOZIMETRICKÉ PŘÍSTROJE

 

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

FORUM.CSLA.cz

MUZEUM.CSLA.cz

KVH ČSLA

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky