Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Útvary Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

ZBRANĚ Pusky

Indikátor beta-gama IBG-58, IBG-58-T

Indikátor beta-gama IBG-58 je určen ke zjištění ionizujícího záření beta a gama. Lze jím zjistit radioaktivní zamoření terénu, osob, bojové techniky a různých objektů. Přístrojem je možné určit úroveň radiace 0,5 R/h. Přístroj zabezpečí včasné varování vojska (osob) při vstupu do terénu zamořeného radioaktivními látkami nebo při jiném styku s nimi.

Indikátorem je možné zjišťovat záření beta a gama. Indikuje úrovně radiace od 0,5 R/h zdánlivě trvalým svitem doutnavky (30 – 45 záblesků za sekundu). Při normální teplotě 20°C (± 5°C) a normální relativní vlhkosti indikuje přístroj úroveň radiace 0,5 R/h zdánlivě trvalým svitem nejpřesněji. Při úrovni radiace 0,1 R/h je počet záblesků poloviční (15 – 22 záblesků za sekundu).

Přístroj je napájen monočlánkem 1,5 V. S jedním monočlánkem v normálním prostředí je možno pracovat 48 hodin při přerušovaném provozu. První verze IBG-58 měla vibrační měnič pro výrobu vysokého napětí. Později se začala vyrábět verze s tranzistorovým měničem označená IBG-58-T. Původní verze se ztahovaly zpět do výroby a předělávaly se z vibračního na tranzistorový měnič.

Rozměry přístroje - 171 x 101 x 51 mm
Hmotnost přístroje připraveného k použití - 1 kg
Hmotnost celé soupravy IBG-58-T - 1,5 kg

Do soupravy indikátoru IBG-58-T patří:

 • indikátor IBG-58-T,
 • brašna,
 • nosný popruh,
 • náhradní sluchátko,
 • speciální klíč,
 • záznamník a návod k obsluze,
 • monočlánek typu 143 nebo 142 (1,5 V).

Pro přípravu indikátoru k použití je třeba:

 • vyjmout indikátor z brašny, pro zavěšení přístroje na prsa je nutno připnout nosný popruh,
 • do napájecího prostoru vložit monočlánek kladným pólem dolů,
 • zástrčku sluchátek zasunout do zdířek a sluchátka nasadit na uši,
 • trvalým tisknutím tlačítka uvést přístroj do činnosti.

Správný chod přístroje se projeví pískáním ve sluchátkách.

Přítomnost ionizujícího záření se projeví blikáním doutnavky a hlasitým praskotem ve sluchátkách. Nižší úroveň záření – asi 0,1 R/h – je indikována jako pomalé blikání. Překročí-li úroveň radiace hodnotu 0,4 R/h, přejde rychlé blikání ve zdánlivě trvalý svit doutnavky. Rovněž frekvence praskotu ve sluchátkách se zvyšuje úměrně s úrovní radiace.

IBG58 IBG58

Na obrázku vnitřek původní verze IBG-58 z roku 1959, která byla tranzistorována v roce 1964.

Přístroj je v činnosti jen při stisknutém tlačítku. Indikace je možná již po 3 až 5 sekundách po zapnutí. Přístroj se vypíná uvolněním tlačítka. Po ukončení práce se musí vyjmout monočlánek z přístroje a uložit odděleně do brašny.

schema

Zdroj: Příručka pro vojenské chemiky, Naše vojsko, 1976

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

FORUM.CSLA.cz

MUZEUM.CSLA.cz

KVH ČSLA

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky