Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Útvary Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

ZBRANĚ Pusky

RADIOMETR BETA-GAMA RBG-T-62

Radiometr RBG-T-62 je polní radiometrická souprava určená k dozimetrioké kontrole stupně zamoření potravin, vody, součástí výstroje, výzbroje, předmětů běžné potřeby a povrchu různých objektů. Radiometrem lze též měřit nízké hodnoty úrovně radiace. Dozimetrická kontrola stupně zamoření se provádí měřením plošné aktivity. Radiometr měří plošnou aktivitu v počtech rozpadů za minutu na jeden cm2.

Radiometr pracuje v rozmezí teplot -40 °C až +50 °C, při relativní vlhkosti do 95 %. V rozmezí teplot 15 °C až 25 °C a relativní vlhkosti 65 % činí chyba při měření záření beta ±20 % a při měření záření gama ±30 %.

Přídavná chyba při měření v mezních klimatických podmínkách činí ±30 %. K napájení přístroje jsou třeba 2 monočlánky o napájecím napětí 1,7 až 3,1 V. Rozměry brašny jsou 225 x 105 x 170 (mm) a hmotnost celé soupravy 3,5 kg.

Souprava má tyto hlavní části:

- vlastní přístroj
- sondu
- montážní klíč
- kontrolní zářič (zašitý v levé části brašny)
- sluchátko
- napájecí monočlánky
- záznamník s návodem k obsluze
- ochranné pryžové návleky
- brašna.

Sonda se skládá z hlavice a držadla. Je opatřena kabelem pro připojení k vyhodnocovacímu přístroji. Hlavici sondy tvoří děrovaná duralová trubka, spojená pevně s držadlem. Uvnitř trubky je Geiger-Mullerův počítač měřící záření beta a gama.

Na trubce je nasazena otočná děrovaná clona, mající tři stabilní polohy. V první poloze se měří záření gama a beta, v druhé poloze se také měří záření gama a beta, ale s desetkrát menší citlivostí než v první poloze. Ve třetí poloze se měří pouze záření gama. Záření způsobí při vniknutí do aktivního prostoru GM počítače proudový impuls. Průchodem tohoto proudového impulsu pracovním odporem vznikne napětový impuls, který je veden do tvarovacího obvodu, kde jsou impulsy převedeny (normalizovány) na impulsy o stejné amplitudě a šířce. V integračním obvodu jsou tyto impulsy převedeny na stejnosměrný proud, jehož velikost je úměrná četnosti přivedených impulsů a tím i měřené veličině.

Vlastní přístroj je vestavěn do kovové skříňky. Obsahuje elektronické obvody ke zpracování odezvy sondy, napájecí zdroj a panel s ovládacími prvky. Uprostřed panelu je měřidlo, po pravé straně je zásuvka pro připojení kabelu sondy chráněná šroubovým uzávěrem a zásuvka pro sluchátko. Po levé straně panelu je pětipolohový přepínač rozsahů, který slouží rovněž k zapínání a vypínání radiometru. Přepínačem lze nastavit tři rozsahy měření. Sluchátko se používá k akustické indikaci ionizujícího záření. Pryžové návleky slouží k ochraně sondy před jejím zamořením a znečištěním. Brašna slouží k uložení radiometru a příslušenství. Na vnitřním levém boku brašny je umístěn kontrolní zářič sloužící k ověření funkce přístroje.

Zdroj: Chem-22-3 VOJSKOVÉ DOZIMETRICKÉ PŘÍSTROJE

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

FORUM.CSLA.cz

MUZEUM.CSLA.cz

KVH ČSLA

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky