Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Útvary Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

ZBRANĚ Pusky

RENTGENOMETR DP-3

Rentgenometr DP-3 je určen do mobilních prostředků k měřeni úrovně radiace. Jsou jím vybaveny speciální jednotky druhů vojsk. Skládá se z detektoru úrovně radiace záření gama a z vlastního přístroje. Detektorem je ionizační komora umístěná ve zvláštním pouzdře.

Princip činnosti rentgenometru je založen na měření množství cyklů nabití a vybití kondenzátoru za jednotku času. Kondenzátor se vybíjí proudem přes ionizační komoru a nabíjí se z tvarovacího obvodu, připojovaného ke kondenzátoru automaticky, když napětí na něm klesne pod stanovenou hodnotu. Protože počet proudových impulsů procházejících ionizační komorou je úměrný úrovni radiace, je i počet cyklů nabití - vybití kondenzátoru za jednotku času úměrný této veličině. Ve funkci kondenzátoru je využita vlastní kapacita ionizační komory, která je detektorem záření gama.
Tvarovací obvod zesiluje a upravuje amplitudu a délku napětového impulsu vznikajícího v ionizační komoře při průchodu záření gama a také nabíjí kapacitu ionizační komory, když její napětí klesne pod stanovenou mez. Integrační obvod přetváří napětové impulsy z tvarovacího obvodu na proud úměrný úrovni radiace a ten se měří mikro-ampérmetrem. Stupnice přístroje je cejchována v R/h.
Obvody rentgenometru jsou napájeny z tranzistorového měniče připojeného k palubní síti.

Měření úrovně radiace v rozsahu od 0,1 R/h do 500 R/h je rozděleno na čtyři podrozsahy. Základní chyba přístroje v normálních podmínkách je na 1.rozsahu ±15 %, na ostatních rozsazích ±10 %. V limitních podmínkách se připouští dodatková chyba ±30 %. Rozsah pracovních teplot od -40 °C do +50 °C.

Rentgenometr DP-3 je dodáván v dalších variantách:
a) DP-3a bez propojovacího a napájecího kabelu; musí být napájen z vlastního zdroje stejnosměrného napětí 12 V.
b) DP-3b pro napájení z palubní sítě mobilních prostředků o napětí 12 V nebo 24 V. U této varianty byla snížena poněkud citlivost měřicího přístroje na prvním rozsahu.

Souprava přístroje DP-3 obsahuje:
- vlastní přístroj
- sondu
- propojovací kabel sondy a přístroje
- kabel pro napájení z palubní sítě
- upevňovací třmen přístroje
- upevňovací třmen sondy
- sadu záložních dílů
- návod k obsluze
- záznamník přístroje
- přístroje s příchytkami 186 x 117 x 242 mm, 2,8 kg
- sonda s upevňovacím rámem 107 i 97 i 255 mm, 1,2 kg.

Zdroj: Chem-22-3 VOJSKOVÉ DOZIMETRICKÉ PŘÍSTROJE

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

FORUM.CSLA.cz

MUZEUM.CSLA.cz

KVH ČSLA

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky