Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Útvary Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

ZBRANĚ Pusky

VYHODNOCOVACÍ PŘÍSTROJ VDK-70

Vyhodnocovací přístroj VDK-70 je určen k vyhodnocování údaje diagnostického dozimetru DK-70. Informace o stanovené dávce se vyčítá na stupnici analogového měřícího přístroje.Rozsah měření je od O do 2000 R ve třech podrozsa-zích: 1 až 25 R, 20 až 250 R a 200 až 2000 R. Chyba měření: ±5 % při teplotách +15 °C až +25 °C, ±8 % při teplotách -10 °C až +15 °Ca 25°C až +50°C.

Přístroj VDK-70 Je zabudován do kovové skříňky se sní-matelným krytem. Všechny ovládací a signalizační prvky, měřicí přístroj, nosič dozimetru a přívodka elektrického proudu jsou umístěny na hlavním panelu. Zařízení je konstruováno na bázi diskrétních polovodičových součástek a využívá technologie plošných spojů. Důležité obvody jsou hermetizovány.

Princip vyhodnocování dozimetru spočívá v impulsním měření fotovodivosti detektoru - monokrystalu NaCl. Jako zdroj záblesku pro vybuzení fotovodivosti se používá blesková výbojka. Odezva detektoru je vyhodnocována zesilovačem a v pamětových obvodech, které umožňují automatické nastavení a signalizaci příslušného měřícího podrozsahu. Barva signální žárovky odpovídá barvě stupnice měřícího přístroje, určené k vyčítání naměřené dávky.

Souprava vyhodnocovacího přístroje VDK-70 obsahuje:
- vyhodnocovací přÍBtroj VDK-70;
- dva kontrolní dozimetry;
- šroubovák;
- klíč k otevíráni pouzdra dozimetru DK-70;
- štětec;
- návod k použití;
- záznamník soupravy;
- přepravní bednu soupravy.
- kabel pro připojení na elektrickou sít 220 V/50 Hz;
- kabel pro připojení na palubní sít 12 V nebo 24 V;
Přístroj může být napájen:
a) střídavým napětím 220 V/50 Hz na příkon 25 VA
b) stejnosměrným napětím 12 V nebo 24 V na příkon 15 VA. Doba ustálení je 20 minut, doba vyhodnocení dozimetru (1 ks) 1 minuta.
Hmotnost soupravy je 13 kg, rozměry soupravy 380 x 250 x 250 mm.


Zdroj: Chem-22-3 VOJSKOVÉ DOZIMETRICKÉ PŘÍSTROJE

 

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

FORUM.CSLA.cz

MUZEUM.CSLA.cz

KVH ČSLA

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky