Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Útvary Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

ZBRANĚ Pusky

RADIOMETRICKÁ LABORATOŘ RAM II

Radiometrická laboratoř RAM II je přenosná souprava určená k dozimetrické kontrole stupně zamoření potravin, tekutin, krmiv, pomůcek, součástí výstroje a výzbroje, povrchů různých předmětů, objektů apod. radioaktivními látkami. Dozimetrické kontrola se provádí měřením plošné nebo měrné beta aktivity zamořeného materiálu. Měření lze uskutečnit i při zvýšené úrovni radiace pozadí. Radiometrická laboratoř RAM II umožňuje rovněž měření alfa aktivity radioaktivních látek a stanovení stáří radioaktivního spadu. Teplotní rozsah měření je od -30 C do +50 C Základní chyba jednoho měření je ±15 %.


Pohled na panel RAM II

Měřicí soupravu tvoří sonda, vyhodnocovací přístroj a napájecí zdroj. Měřené záření vyvolá v polovodičovém detektoru napětové impulsy. Tyto impulsy jsou zesilovány v předzesilovači a vedeny do hlavního zesilovače, kde jsou tvarovány, zesíleny a vedeny do amplitudového zesilovače s prahovým omezovačem. Impulsy převyšující nastavenou mez na prahovém omezovači jsou vedeny do sčítacího obvodu. Naměřená hodnota impulsů vyjádřená v číslicové exponenciální formě na zobrazovaěi je úměrná aktivitě měřeného vzorku.

Detekce záření beta probíhá ve dvou fázích: v první fázi je při odkrytém okénku detektoru měřeno záření beta a gama, ve druhé fázi uzavře okénko clona a je měřeno pouze záření gama. Počet vzniklých impulsů ve druhé fázi je automaticky odečítán od počtu impulsů vzniklých během první fáze.

Detekce záření gama probíhá při zakrytém okénku, detekce záření alfa probíhá při odkrytém okénku.

Radiometrická laboratoř RAM II je umístěna ve dvou transportních bednách. Bedna č. 1/2 obsahuje měřicí komplet, který se skládá z těchto dílů:
- sondy;
- vyhodnocovacího přístroje;
- akumulátorového zdroje;
- sítového adaptéru;
- nabíječe;
- rozvodné skříně;
- kontrolního zářiče;
- nářadí, náhradních dílů a spotřebního materiálu;
- technického popisu a návodu k obsluze.


Pohled na otevřenou bednu 1/2

Bedna č. 2/2 obsahuje:
- tubus;
- stměni;
- nástroje a pomůcky pro odběr a zpracování vzorků;
- prostředky pro čištění a dezaktivaci soupravy;
- metodiku pro odběr, měření a vyhodnocení výsledku měření.


Pohled na otevřenou bednu 2/2 - Pohled na otevřenou bednu 2/2 a otevřeným víkem

Zdroj: Chem-22-3 VOJSKOVÉ DOZIMETRICKÉ PŘÍSTROJE

 

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

FORUM.CSLA.cz

MUZEUM.CSLA.cz

KVH ČSLA

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky