Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Útvary Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

ZBRANĚ Pusky

RADIOMETRICKÝ OCHRANNÝ BLOK RBZ-1 M

Radiometrický ochranný blok RBZ-1 M je součástí zařízení některých mobilních prostředků, které automaticky zabezpečuje ochranu osádky před účinky tlakové vlny jaderného výbuchu a před radioaktivním prachem.

Ochrana před tlakovou vlnou se uskutečňuje uzavřením všech otvorů bojové techniky pomocí zařízení pro stálé utěsnění vnitřního prostoru. Impuls k činnosti tohoto zařízení vydá relé sepnutím pracovních kontaktů v případě jaderného výbuchu. Ochranný blok reaguje na výskyt ionizujícího záření gama, jímž je každý jaderný výbuch provázen.

Doba automatické reakce přístroje po jaderném výbuchu je kratší než 0,25 s. Minimální úroveň pronikavé radiace jaderného výbuchu při níž zapne relé filtračního a ventilačního zařízení je 4 R.s při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti 70 %. Rozmezí pracovních teplot přístroje je -40 °C až +50 °C.
Maximální relativní vlhkost vzduchu 95 %. Napájecí napětí 26 V, příkon v klidovém stavu 0,8 W.

Radiometrický ochranný blok RBZ-1 M umístěný v ploché kovové skřínce s hermeticky utěsněným víkem je zabudován do bojových mobilních prostředků. řístroj je vyráběn ve dvou variantách, a to RBZ-1 M a RBZ-1 Ma. Princip činnosti a parametry obou přístrojů jsou stejné, rozdíl je pouze v elektrickém zapojení obvodů ve skříňce přístroje. Provedení RBZ-1 M má pouze 2 nastavovací prvky, provedení RBZ-1 Ma má tři nastavovací prvky, což přispívá k snazšímu nastavování správné funkce zařízení a větší stabilitě provozu.

Detektorem ionizujícího záření gama je plochá ionizační komora označená IK, umístěná v přístroji pod hlavní montážní deskou. Ionizační komora je napájena stejnosměrným napětím 230 V, získávaným v měniči napětí umístěném v přístroji. Ionizační komora je pracovním odporem připojena na druhou mřížku spínacího tyratronu. Při výskytu záření gama jí projde proud, který vytvoří na pracovním odporu napětový impuls a ten otevře předtím uzavřený spínací tyratron. V klidovém stavu je tyratron uzavřen nastavitelným předpě-tím, jehož velikost se nastavuje a kontroluje při cejchování přístroje. V katodovém obvodu tyratronu je zapojeno pracovní relé, které je proudem procházejícím tyratronem (elektronickým spínačem) uvedeno do činnosti a jeho kontakty připojí napětí palubní sítě na obvody dalších relé a ovládacích mechanismů zapojených v systému ochrany osádky. V průběhu další činnosti ochranného systému udržuje relé svými sepnutými kontakty uvedené obvody v jejich pracovním stavu. K uvedení přístroje do výchozího stavu je nutno na 1 až 2 s přerušit napájení elektronického spínače (tyratronu) stisknutím spínače S. Přístroj je znovu schopen činnosti až za 2 až 3 minuty po novém připojení napájecího napětí. Přístroj je napájen měničem napětí osazeným tranzistorem se stabilizačními diodami. Napětí pro ionizační komoru je usměrňováno a filtrováno. Relé 2 zapojené v obvodu tyratronu (elektronického spínače) slouží ke kontrole i nesprávné činnosti přístroje. Spíná se spínačem S. Jeho sepnutí přivede kladné napětí na druhou mřížku tyratronu, což způsobí jeho otevření.

Zdroj: Chem-22-3 VOJSKOVÉ DOZIMETRICKÉ PŘÍSTROJE

 

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

FORUM.CSLA.cz

MUZEUM.CSLA.cz

KVH ČSLA

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky