Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Útvary Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

ZBRANĚ Pusky

AUTOMATICKÝ SIGNALIZÁTOR ÚROVNĚ RADIACE AS - 67

Automatický signalizátor úrovně radiace AS-67 je určen k provádění radiačního průzkumu v mobilních prostředcích. Může být rovněž využíván ve stacionárních zařízeních. Měří úroveň radiace v radioaktivní stopě. Při dosažení zvolené a nastavené hodnoty úrovně radiace opticky signalizuje tuto hodnotu.

Měřicí rozsah je rozdělen do pěti podrozsahů. V normálních klimatických podmínkách je nejvyšší chyba měření 15 %. Přístroj může měřit při teplotách prostředí od -30 °C do +50 °C, relativní vlhkosti až 95 %. Při měření v krajních teplotách může docházet k dodatkové chybě do 20 %. Napájení přístroje je přizpůsobeno běžné palubní síti vozidel, tj. napájení stejnosměrným napětím 12 V nebo 24 V, přičemž nerozhoduje zda je ukostřen plus nebo minus pól palubní sítě. Rozliší se při připojování přístroje na palubní sít.

Přístroj je vestavěn do vodotěsné skříňky. Všechny ovládací prvky jsou umístěny na čelním panelu. Panel s ovládacími prvky má v horní části dvě stupnice. Levá stupnice (1) slouží k vyčítání naměřeného údaje na příslušném nastaveném podrozsahů (2). Pravá stupnice (3) se signalizačním okénkem (4) slouží k nastavení úrovně radiace po signalizaci. Hlavním ovládacím prvkem umístěným uprostřed spodní části panelu je přepínač podrozsahů (5), který současně slouží jako vypínač přístroje. V levém dolním rohu je šestikolíková vidlice (6) pro sondu. Vpravo vedle ní je pětikolíková vidlice (7) pro napájecí kabel. Dálková signalizace se vyvede ze zásuvky (8). V pravém dolním rohu je knoflík pro nastavení signalizace (9). Sonda (10) je umístěna v držáku nahoře na přístroji. Součástí držáku sondy je radioaktivní zářič (11), sloužící ke kontrole funkce přístroje a sondy. Nosná deska s tlumiči vibrací slouží k zabudování přístroje do mobilních prostředků. Chrání vlastní přístroj před otřesy za jízdy vozidla.

Konstrukce sondy a přístroje využívá moderních polovodičových prvků, tranzistorů a integrovaných obvodů, které jsou umístěny na desce tištěných spojů. Sonda je pevně spojena s přívodním kabelem. Obsahuje dva GM počítače a předzesilovače, které upravují signál (informaci o úrovni radiace) pro přenos kabelem do přístroje. Obvodové řešení přístroje plní tyto funkce: Zesilovač zesiluje vstupní signál (přicházející od sondy), aby jej bylo možno dále zpracovat ve tvarovacím obvodu na obdélníkové impulsy. Integrační obvod mění jednotlivé impulzy na stejnosměrné napětí, jehož velikost je úměrná úrovni radiace a je indikována měřicím přístrojem (na levé stupnici). Z integračního obvodu je současně odebíráno napětí pro porovnávací obvod. Když napětí z integračního obvodu dosáhne velikosti nastaveného napětí, signalizační obvod zapne červenou žárovku v signalizačním okénku na pravé stupnici a současně vyšle napětový signál do kabelu dálkové signalizace. Napájecí obvod a měnič napětí přeměňují a upravují různá napájecí napětí pro napájení elektronických obvodů.

Dálková signalizace je vyvedena na panelu přístroje. Pro potřebu různých objektů je signalizace zavedena k veliteli objektu jako světelná a zvuková (např. u průzkumných vozidel UAZ 469-CH a u souprav SRCHPz-75).

Souprava AS-67 obsahuje:
- přístroj se zabudovaným kontrolním zářičem;
- sondu s přívodním kabelem;
- napájecí kabel pro připojení k palubní síti;
- nosnou desku s tlumičem;
- záznamník s návodem k obsluze.

Rozměry a hmotnost:
Rozměry přístroje v mm: 255x180x250 Včetně tlumiče vibrací: 300x230x270 Hmotnost přístroje v kg: 2,9 Tlumiče vibrací v kg: 1,75 Sítový napáječ v kg: 2,45

Simulátor k automatickému signalizátoru AS-67

Zdroj: Chem-22-3 VOJSKOVÉ DOZIMETRICKÉ PŘÍSTROJE

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

FORUM.CSLA.cz

MUZEUM.CSLA.cz

KVH ČSLA

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky