Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Útvary Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

ZBRANĚ Pusky

SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY
| Rádiové prostředky | Telefonní prostředky | Kontrolní a záznamová zařízení |

Přenosné rádiové stanice

  Rádiová stanice A7b
Rádiová stanice A7b (RO-22) je přenosná rádiová FM stanice, která byla vyraběná podle sovětské konstrukce inovací typů A7 a A7a. Pracovala v pásmu 24-28MHz.
  Rádiová stanice RF-11
Rádiová stanice RF-11 je přenosná velmi krátkovlnná rádiová stanice, určená pro spojení při chůzi nebo za jízdy. Vyráběla se na přelomu 40. a 50. let podle vzoru německé vysílačky KlFuSpr z 2. světové války.
  Rádiová stanice RO-25
Rádiová stanice RO-25 (původní maďarské označení R 10) je přenosná velmikrátkovlnná rádiová stanice, která se vyráběla v období 1948-52 v maďarsku a k nám se dovážela jen v malém množství. Nahrazovala částečně stanice A7B.
  Rádiová stanice RO-21 Libeň
Rádiová stanice RO-21 Libeň je přenosná krátkovlnná rádiová stanice. Stanice umožňuje spojení za pochodu. Jejím technickým pokrokem byla volba kmitočtu přepnáním krystalů v oscilátorech.
  Rádiová souprava RM 31-P
Rádiová souprava RM 31-P je přenosná krátkovlnná rádiová stanice. Stanice obsluhovaná třemi muži se skládá ze tří částí a umožňuje i spojení za pochodu. Volba kmitočtu je řešena přepnáním krystalů v oscilátorech.
  Rádiová stanice RM-33
Rádiová stanice RM-33 je přenosná krátkovlnná rádiová stanice. Stanice obsluhovaná dvěmi muži se skládá ze dvou částí radiostanice a dynama nebo při vestavbě do vozidla měniče napětí.
  Rádiová stanice RF-10
Rádiová stanice RF-10 je přenosná velmikrátkovlnná rádiová stanice, která se používá pro spojení na stupni roty, čety a pro jiné účely. Zařízení rádiové stanice umožňuje bezdrátové návěštění.
  Rádiová stanice RF-12
Rádiová stanice RF-12 je přenosná velmi krátkovlnná rádiová stanice, která se používá pro spojení v malých jednotkách a hlavně za pohybu.
  Rádiová stanice řady R-105d
Rádiová stanice R-105d je přenosná velmikrátkovlnná rádiová stanice, určená pro spojení v plukovních rádiových sítích. Varianty R108d, R109d, R114 pracovaly na odlišných kmitočtech.
  Rádiová stanice R-105M
Rádiová stanice R-105M je přenosná rádiová stanice pracující v pásmu velmi krátkých vln s kmitočtovou modulací a s možností dálkového ovládání i retranslace. Je určena pro spojení v plukovních rádiových sítích.
  Rádiová stanice R-107
Rádiová stanice R-107 je přenosná velmikrátkovlnná rádiová stanice, určená pro prapor, pluk a divizi.
  Rádiová stanice R-129
Rádiová stanice R-129 je sovětská přenosná krátkovlnná rádiová stanice s krystalovou stabilizací kmitočtu. Rádiová stanice je určena pro spojení výsadků se štábem a pro spojení uvnitř výsadkových jednotek.
  Rádiová stanice R-350
Rádiová stanice R-350 je přenosná krátkovlnná simplexní rádiová stanice. Rádiová stanice je určena pro spojení výsadků se štábem a pro spojení uvnitř výsadkových jednotek. Radiostanice R-350 byla vyráběná v Sovětském svazu na začátku 50-tých let.
  Rádiová stanice R-354
Rádiová stanice R-354 je sovětská přenosná krátkovlnná rádiová stanice (P-354 "Shmel"), která byla ve výzbroji jednotek skupin hloubkového průzkumu.
  Rádiová stanice R-394KM
Rádiová stanice R-394KM je sovětská přenosná krátkovlnná rádiová stanice, která byla ve výzbroji jednotek skupin hloubkového průzkumu.
  Rádiová stanice R-147
Rádiová stanice R-147 je sovětské výroby a pracuje v pásmu velmi-krátkých vln. Používá se u malých jednotek.
  Rádiová stanice R-148
Rádiová stanice R-148 je sovětské výroby a pracuje v pásmu velmi-krátkých vln. Používá se u malých a speciálních jednotek.
  Rádiová stanice VXW-010
Rádiová stanice VXW-010 je československé výroby, pracuje v pásmu velmikrátkých vln na jednom pevně nastaveném pracovním kmitočtu. Pracuje v rádiové síti s kteroukoli rádiovou stanicí s vypnutou selektivní volbou.
  Rádiová stanice VXW-020
Rádiová stanice VXW-020 je určena pro simplexní spojení na kratší vzdálenosti. Podle počtu přidělených kmitočtů může rádiová stanice VXW-020 pracovat na 1 až 3 pracovních kmitočtech.
  Rádiová stanice VXW-100
Rádiová stanice je vybavena nastavitelným omezovačem šumu. Provoz může být simplexní nebo poloduplexní.

 

Vozidlové rádiostanice

 

Rádiová souprava RM 31-A
Rádiová souprava RM 31-A (automobilní) je určená pro sítě malých radiových stanic motostřeleckých a dělostřeleckých, dále se používala pro jiné účely. kde postačovala svým dosahem. Skládá se z úplné soupravy radiové stanice RM 31-P a z dalšího příslušenství, které je dáno odlišným způsobem napájení a dopravy.

Rádiová souprava RM 31-T
Rádiová souprava RM 31-T (tanková) byla určená pro spojení tankových jednotek tankového pluku, popřípadě i v tankové divizi. Mimo KV přístroj RM 31 obsahuje ještě VKV přístroj RM 31-50, určený pro spojení v tankové rotě a jako zesilovač hovorové soupravy.

Rádiová stanice VXN-101
Rádiová stanice VXN-101 je mobilní rádiová stanice s vysokofrekvenčním výkonem 10 W. Konstrukčně je řešena pro montáž do automobilu. Rádiovou stanici lze použít s dalším příslušenstvím (síťový zdroj VYY-100) jako stacionární, která může být napájena ze sítě 220 V.

Rádiová stanice VXN-110
Rádiová stanice VXN-110 je velmikrátkovlnná rádiová stanice. Je zabudovaná do vozidel československé výroby.

Rádiová stanice VXM-110
Rádiová stanice VXM-110 je velmikrátkovlnná rádiová stanice československé výroby používaná většinou ve stacionárním provedení.

Rádiová stanice VXM-116
Rádiová stanice VXM-116 je velmikrátkovlnná rádiová stanice československé výroby používaná většinou ve stacionárním provedení.

Rádiová stanice R-111
Rádiová stanice R-111 je simplexní velmikrátkovlnná rádiová stanice. Je určena pro motostřelecký nebo tankový pluk a divizi k provozu na místě a za jízdy. Umožňuje automatické přelaďování na jeden ze čtyř předem připravených kmitočtů. Rádiová stanice umožňuje provoz s utajovacím zařízením, retranslaci a dálkové ovládání telefonním přístrojem.

Rádiová stanice R-112
Rádiová stanice R-112 je krátkovlnná rádiová stanice, určená pro spojení v rádiových sítích tankových a motostřeleckých svazků a útvarů. Umísťuje se do tanků, obrněných transportérů a jiných bojových vozidel.

Rádiová stanice R-113
Rádiová stanice R-113 je velmikrátkovlnná rádiová stanice, určená pro spojení v tankových a motostřeleckých jednotkách. Umisťuje se do tanků, obrněných transportérů a do bojových nebo pomocných vozidel.

Rádiová stanice R-123
Rádiová stanice R-123 je velmikrátkovlnná rádiová stanice, určená pro spojení v tankových a motostřeleckých útvarech a jednotkách. Umísťuje se do bojových vozidel. Zajišťuje nepřetržité a spolehlivé spojení na místě i za pohybu s rádiovými stanicemi stejného typu.

Rádiová stanice R-130
Rádiová stanice R-130 je simplexní krátkovlnná rádiová stanice se společným vysílačem a přijímačem a s možností provozu s jedním postranním pásmem. Používá se pro spojení na taktickém velitelském stupni.

 

 

Pojízdné rádiové stanice

 

Rádiová stanice RM-31
Rádiová stanice RM-31 je mobilní střední krátkovlnná rádiová stanice určená k rádiovému spojení v rádiových směrech dělostřeleckých skupin a pro spojení s průzkumnými jednotkami na rádiových směrech.

Souprava rádiové stanice R-136p
Souprava rádiové stanice R-136p je mobilní spojovací rádiová stanice zabudovaná do 4 vozidel ZIL 138. Používá se na stupni divize a u speciálních útvarů (utajené spojení). Je to krátkovlnná rádiová stanice pracující na postranním pásmu.

Rádiová stanice R-137
Rádiová stanice R-137 (R-137D) je určena pro zabezpečení spojení v rádiových sítích vševojskových armád, raketového vojska a vojska PVOS. Rádiová stanice je umístěna ve skříňové karosérii na podvozku automobilu ZIL-131.

Rádiová stanice R-138
Rádiová stanice R-138 je duplexní dvoukanálová velmi-krátkovlnná rádiová stanice, určená k zabezpečení spojení ve dvou telefonních kanálech, k vyvedení kanálů z radioreléových stanic k dálkovému ovládání kv a vkv rádiových stanic.

Rádiová stanice R-140
Rádiová stanice R-140 (R-140X) je krátkovlnná jednopásmová radiotelefonní a radiodálnopisná stanice s výkonem 1 kW, která je určena pro spojení u pozemního vojska, raketového vojska, letectva a vojska PVOS.

Rádiová stanice R-118BM
Rádiová stanice R-118BM (R-118B) je krátkovlnná rádiová stanice pro spojení v rádiových sítích a v rádiových směrech na stupni armáda-divize. Souprava rádiové stanice je zabudována ve skříňové karosérii automobilu P-V3S nebo ZIS (ZIL).

Rádiová stanice R-102M
Rádiová stanice R-102M je mobilní krátkovlnná rádiová stanice středního výkonu, zabezpečující radiotelefonní a radiotelegrafní spojení na střední a velké vzdálenosti. Soupravu rádiové stanice tvoří dva automobily se skříňovou karosérií P-V3S (vysílací a přijímací vozidlo).

Rádiová stanice R-110
Rádiová stanice R-110 je určena pro zabezpečení spojení frontu a spojeného velení. Je to krátkovlnná rádiová stánice umístěná ve třech skříňových karosériích nebo ve čtyřech skříňových karosériích, které mají zkompletované kosočtvercové a dipólové antény.

Rádiová stanice R-412A
Rádiová stanice R-412A (F, B) je mobilní troposférická rádiová stanice, která pracuje v centimetrovém pásmu velmikrátkých rádiových vln. Rádiová stanice umožňuje duplexní spojení ve třech nebo šesti standardních telefonních kanálech s efektivně vysílaným kmitočtovým pásmem v rozmezí od 0,3 do 3,4 kHz a v jednom služebním kanálu v pásmu od 0,3 do 1,8 kHz při provozu s vícenásobným využitím kmitočtů a s kmitočtově modulovanou telefonií.

 

Rádiové příjmače

 

Rádiový přijímač R-3
Rádiový přijímač R-3 je určen pro příjem nemodulované telegrafie, amplitudově modulované telegrafie nebo telefonie. Může pracovat buď jako pomocný přijímač ve spojovacích soupravách nebo samostatně a to i v provozu za pohybu.

Rádiový přijímač R-4
Rádiový přijímač R-4 je určen pro příjem nemodulované telegrafie, amplitudově modulované telegrafie nebo telefonie. Může pracovat buď samostatně jako hlavní přijímač, nebo pomocný přijímač ve spojovacích soupravách.

Rádiový přijímač R-5a
Rádiový přijímač R-5a je určen pro provoz v soupravách rádiové stanice RM-31Ma. Může být připojen na společnou anténu s přijímačem R-4. Je přepravován ve speciálním automobilu spolu s rádiovou stanicí. Pouze výjimečně může být přenášen.

Rádiový přijímač R-152 (AMUR-2)
Rádiový přijímač R-152 (AMUR-2) je určen pro příjem rádiových signálů v pásmu 1 až 8 MHz. Může přijímat rádiové signály na plynule laditelných kmitočtech a na stupňovitě laditelných kmitočtech s automatickým doladěním kmitočtu. Na přijímači lze nastavit celkem 3000 provozních kmitočtů. Na prvním podrozsahu (1 až 2 MHz) jsou provozní kmitočty rozděleny po 1 kHz, na druhém podrozsahu (2 až 4 MHz) po 2 kHz, na třetím podrozsahu (4 až 8 MHz) po 4 kHz.

Rádiový přijímač R-154-2(M)
Přijímač umožňuje příjem telegrafie, telefonie a jednokanálový nebo dvoukanálový provoz s kmitočtovým zdvihem. Skládá se z vlastního přijímače a přídavku RP-1, který je určen pro potlačení poruch blízkých vysílačů.

Rádiový přijímač R-155P
Rádiový přijímač R-155P je superheterodyn s dvojím směšováním. Je určen pro příjem signálů v kmitočtovém pásmu 1,5 až 30 MHz. Je základním přijímačem soupravy krátkovlnné rádiové stanice R-140 a je možno jej využít i jako samostatný rádiový přijímač.

Rádiový přijímač R-250
Rádiový přijímač R-250 je krátkovlnný přijímač první třídy. Je určen pro odposlech a spojení v rádiových sítích frontu, armád, v sítích vojenského letectva a pro speciální účely.

Rádiový přijímač R-254
Rádiový přijímač R-254 je určen ke směrovému příjmu kmitočtově modulovaných signálů, které jsou vysílány v pásmu velmi krátkých vln. Umožňuje vyhledávání nákladů shozených z letounů, vybavených značkovacími vysílači, a slouží také k vyhledávání velitelského vysílače.

Rádiový přijímač R-309
Rádiový přijímač R-309 je krátkovlnný přijímač pro příjem amplitudově modulované telefonie sluchem a pro příjem amplitudově modulované telegrafie klíčováním. Přijímač je určen pro zdvojený příjem na oddělené antény a pro provoz na vedení.

Rádiový přijímač R-311
Rádiový přijímač R-311 je krátkovlnný sedmielektronkový superheterodyn pro příjem telefonie a telegrafie.

Rádiový přijímač R-313M
Rádiový přijímač R-313M je přenosný spojovací prostředek pro příjem amplitudově i kmitočtově modulovaných a nemodulovaných signálů (naslouchací a sledovací) telefonních i telegrafních, na kmitočtech od 60 do 300 MHz (vlnová délka 5 a 1 m).

Rádiový přijímač R-314
Rádiový přijímač R-314 je určen pro příjem decimetrových vln. Může pracovat jako přenosný nebo v automobilu.

 

Rádioreléové směrové stanice

 

RDM-61 Ženíšek
390-410 MHz.

RDM-61M
235-260 MHz.

RDS-66b Duha
360-390 MHz.

R-407
52-60 MHz.

 

Radiostanice a přijímače leteckého provozu.

 

Rádiová souprava RSI-6
Rádiová souprava RSI-6 byla určena pro spojení na palubách poválečných stíhacích letadel až po MIG15.

R-809M2
Přenosná radiostanice R-809M2 se používá se pro u komunikaci s amplitudovou modulací signálů A3 v prvním leteckém pásmu. 100-145,975 MHz.

Rádiový přijímač R-870
Rádiový přijímač R-870 je osazen tranzistory a používá se pro příjem amplitudově modulovaných signálů A3 v prvním leteckém pásmu. Přijímač je superheterodynní se stabilizací kmitočtu pomocí pomocného oscilátoru a s obvody pro samočinné dolaďování kmitočtu.

Rádiový přijímač R-871
Rádiový přijímač R-871 je osazen tranzistory a používá se pro příjem amplitudově modulovaných signálů A3 ve druhém leteckém pásmu. Přijímač je superheterodynní se stabilizací kmitočtu pomocí pomocného oscilátoru a s obvody pro samočinné dolaďování kmitočtu.

Rádiové vysílače

 

Rádiový vysílač KUV 3/5
Rádiový vysílač KUV 3/5 je krátkovlnný vysílač, který umožňuje rychlotelegrafní provoz nemodulovanou telegrafií, modulaci s kmitočtovým posuvem a amplitudově modulovanou telefonii.

Přenosný rádiový vysílač R-128
Přenosný rádiový vysílač R-128 je určen k označování a vyhledávání nákladů, shozených z letounů. K vyhledávání se používá miniaturní zaměřovači přijímač typu R-254.

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

FORUM.CSLA.cz

MUZEUM.CSLA.cz

KVH ČSLA

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky