Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Útvary Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

ZBRANĚ Pusky

RÁDIOVÁ STANICE R-105M

Rádiová stanice R-105M je přenosná rádiová stanice pracující v pásmu velmi krátkých vln s kmitočtovou modulací a s možností dálkového ovládání i retranslace. Je určena pro spojení v plukovních rádiových sítích.

Kmitočtový rozsah: 36 až 46,1 MHz, vlnová délka 8,3 až 6,5 m; při daném rozsahu lze nastavit 405 pracovních kmitočtů. Pracovní kmitočet přijímače i vysílače se nastavuje na jedné stupnici současně. Volba pracovního kmitočtu je závislá na druhu rádiových stanic (spolupracujících v daném rozsahu), typu používaných antén a na vzájemném rozmístění rádiových stanic. Rysky na stupnici rádiové stanice jsou označeny po 25 kHz, číselné označení pracovních kmitočtů je po 200 kHz.

Provozní podmínky: rádiová stanice zabezpečuje navázání spojení bez vyhledávání protějšího účastníka a vedení provozu mezi rádiovými stanicemi bez dolaďování na libovolném kmitočtu, a to při teplotě do 30 °C. Při teplotě vyšší než 30 °C a při teplotě nižší než —10 °C je nutno provést korekci kmitočtu pomocí vestavěného krystalového kalibrátoru rádiové stanice.

Rádiová stanice je plně provozuschopná při teplotách v rozmezí od —40 do +50 °C a při relativní vlhkosti do 98 %. Rádiová stanice se zavřenými víky je při dešti odolná proti stékající vodě a snese i krátkodobé ponoření do vody na dobu 10 minut do hloubky 0,5 m. Je provozuschopná při otřesech vozidla za jízdy a při přenášení obsluhou. Snáší rovněž všechny způsoby přepravy.

Antény a dosah (ve středně členitém a zalesněném terénu):
- se svazkovou anténou 1,5 m dlouhou - 6 km,
- s prodlouženou svazkovou anténou 2,7 m dlouhou s protiváhou - 8 km,
- s drátovou anténou 40 m dlouhou, zvýšenou u rádiové stanice do výšky 5 až 6 metrů - 25 km,
- s drátovou anténou 40 m dlouhou, napnutou ve výšce 1 m nad zemí - 15 km,
- s drátovou anténou 40 m dlouhou, 3 m v hloubce úkrytu s překrytím zeminou 1 m -J 5 km.

Napájení a odběr proudu: rádiová stanice je napájena ze dvou akumulátorových baterií 2NKP-20U2 nebo 2NKP-24 zapojených do série. Akumulátory 2NKP-20U2, zabezpečují nepřetržitý provoz stanice po dobu 17,5 h akumulátory 2NKP-24 21,5 h, obojí při poměru příjmu k vysílání 3:1.
Proud odebíraný rádiovou stanicí z akumulátorových baterií o napětí 4,8 V nepřevyšuje:
- při vysílání 1,85 A,
- při příjmu 0,85 A.
Při dálkovém ovládání a při retranslaci odebírá rádiová stanice proud, který nepřevyšuje hodnotu 2,2 A.

Hmotnost: maximálně 14 kg, celé soupravy s příslušenstvím a přepravní bednou je 40 kg.
Rozměry: 310 X 170 X 325 mm s přepravní bednou 620 X 420 X X 350 mm.

Elektrické údaje o vysílači: minimální hodnota proudu v umělé anténě tvořeného ohmickým odporem 50 O při napětí akumulátorových baterií 4,8 V na libovolném kmitočtu je 40 mA.

Souprava rádiové stanice (pro běžný provoz) obsahuje:
- rádiovou stanici,
- dva akumulátory 2NKP-20U2 nebo 2NKP-24,
- hovorovou soupravu a mikrotelefon,
- prodlouženou svorkovou anténu s protiváhou,
- drátovou anténu,
- popruhy k přenášení rádiové stanice,
- brašnu radisty.
Další příslušenství a záložní součástky jsou uloženy v přepravní bedně.

Zdroj: SPOJ-51-7 Spojovací prostředky ČSLA


Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

FORUM.CSLA.cz

MUZEUM.CSLA.cz

KVH ČSLA

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky