Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Útvary Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

ZBRANĚ Pusky

RÁDIOVÝ PŘIJÍMAČ 152 (AMUR-2)

Rádiový přijímač R-152 (AMUR-2) je určen pro příjem rádiových signálů v pásmu 1 až 8 MHz. Může přijímat rádiové signály na plynule laditelných kmitočtech a na stupňovitě laditelných kmitočtech s automatickým doladěním kmitočtu. Na přijímači lze nastavit celkem 3000 provozních kmitočtů. Na prvním podrozsahu (1 až 2 MHz) jsou provozní kmitočty rozděleny po 1 kHz, na druhém podrozsahu (2 až 4 MHz) po 2 kHz, na třetím podrozsahu (4 až 8 MHz) po 4 kHz.

Přijímač AMUR-2 je superheterodyn s dvojím směšováním ve kterém jsou kmitočty prvního a druhého oscilátoru automaticky stabilizovány krystalovým kalibrátorem. Mezifrekvenční filtry druhého mezifrekvenčního kmitočtu a výstupní filtry telegrafní části (pro příjem radiodálnopisného provozu) jsou krystalové s 32 krystaly. Pro zvýšení stability kmitočtu přijímače je krystal řídícího oscilátoru kalibrátoru umístěn v termostatu a krystalové filtry v mezifrekvenčním zesilovači jsou hermetizovány.

Při provozu s automatickým doladěním kmitočtu lze přijímat současně dva dálnopisné a jeden telefonní hovor. Přijímač s vysílačem umožňuje provoz na třech kanálech současně.

Technické údaje

Kmitočtový rozsah:
  1 až 8 MHz rozdělený na tři podrozsahy:
    - I. podrozsah: 1 až 2 MHz,
- II. podrozsah: 2 až 4 MHz,
- III. podrozsah: 4 až 8 MHz.
Druh zapojení:
  superheterodyn s dvojím směšováním ve kterém jsou kmitočty prvního a druhého oscilátoru automaticky stabilizovány krystalovým kalibrátorem
Druh provozu:
  - příjem nemodulované telegrafie (AI),
- příjem amplitudově modulované telegrafie (A2),
- příjem amplitudově modulované telefonie (A3),
- příjem kmitočtově modulované telegrafie (F1, F6)
Antény:
  - dipól 2 X 20 m dlouhý,
- anténa s postupnou vlnou 150 m dlouhou,
- šikmý paprsek 15 m dlouhý,
- tyč 4 m vysoká.
Kontrolní přístroj:
   
Napájení:
  - z elektrovodné sítě napětím 127 nebo 220 V, 50 Hz, přes soustavu usměrňovačů;
- stejnosměrným napětím (pro anodu 160 V, pro předpětí —40 V a pro žhaveni 12,6 V)
Příkon:
  - z elektrovodné sítě při jednokanálovém provozu - 140 VA,
- z elektrovodné sítě při dvoukanálovém provozu - 180 VA,
- ze stejnosměrné sítě 160 V 15 W (pro žhavicí obvody - 40 W). Kmitočtový zdvih: lze volit 250 nebo 500Hz, v závislosti na pracovním kmitočtu
Elektronky:
  - 39 kusů 12Ž1L,
- 6 kusů 6CH6S,
- 37 kusů krystalů.
Rozměry:
  1022 X 596 X 458 mm
Hmotnost:
  přijímač je složen z pěti dílů umístěných ve společném stojanu (skříni):
    - díl č. 1 (krystalový kalibrátor) o hmotnosti 17 kg;
- díl č. 2 (vf stupně a mf stupně se směšovací a oscilátory) o hmotnosti 40 kg;
- díl č. 3 (krystalové filtry a nf výstup) o hmotnosti 16 kg;
- díl č. 4 (dálnopisný výstup I. kanálu a usměrňovač pro napájení přijímače) o hmotnosti 23 kg;
- díl č. 5 (dálnopisný výstup II. kanálu a usměrňovač pro napájení telegrafního vedení) o hmotnosti 22 kg.
Celková hmotnost stojanu s přijímačem je 172 kg.

 

Zdroj: SPOJ-51-7 Spojovací prostředky ČSLA

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

FORUM.CSLA.cz

MUZEUM.CSLA.cz

KVH ČSLA

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky