Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

STEJNOKROJE

Stejnokroje vojáků Československé lidové armády se dělí podle účelu použití na stejnokroje společenské, vycházkové, služební, polní a pracovní (dle staších předpisů na polní, cvičební a vycházkové). Dále se dělí podle použivatelů na stejnokroje pro generály, důstojníky a praporčíky, důstojnice a praporčice, žáky a posluchače vojenských škol, poddůstojníky a vojíny, poddůstojnice a vojínky, a dále pro důstojníky, praporčíky, poddůstojníky a vojíny v záloze povolané na vojenské cvičení a pro příslušníky reprezentačních součástí ČSLA (dle starších přepisů se dělí na vojáky a vojákyně v základní službě a v záloze, žáky vojenských škol, vojáky a vojákyně z povolání, v záloze a ve výslužbě a příslušníky čestné roty pražské posádky, resp. jednotky pražské a bratislavské posádky, Ústřední hudby ČS.lidové armády, posádkové hudby v Praze a Bratislavě a vojenských uměleckých souborů).

Nošení stejnokrojů a stejnokrojových součástek bylo stanoveno v závislosti na ročním období a na různých příležitostech jako je např. polní výcvik, strážní služba, oslavy státních svátků nebo vycházka. Rok byl rozdělen se zřetelem na používání sezónních stejnokrojových součástek na letní období (od 1. května do 30. září), na zimní období (od 1. listopadu do 31. března) a přechodná období (od 1.dubna do 30. dubna a od 1. října do 31. října). Používání stejnokrojových součástek v jednotlivých obdobích stanovili velitelé posádek. Dle starších předpisů byl rok rozdělen na období letní (od 1. května do 30. září) a období zimní (od 1. října do 30. dubna). Začátek a konec letního i zimního období mohl velitel posádky upravit ve svém rozkaze pro obvod své posádky podle místních podmínek.

Zásady pro jednotné vystrojení všech příslušníků armády bylo stanoveno stejnokrojovým předpisem následnými rozkazy, které předpis upřesňovali nebo upravovali. Stejnokrojové předpisy byly vydány v letech 1959 (Int-4-1 STEJNOKROJOVÝ PŘEDPIS), 1964 (Zákl-5-1 Stejnokrojový předpis Československé lidové armády), 1980 (Všeob-P-47 STEJNOKROJOVÝ PŘEDPIS ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY) a v roce 1986 (Všeob-P-47 STEJNOKROJOVÝ PŘEDPIS ČSLA).


| ČSLA | ZBRANĚ | TECHNIKA | VÝSTROJ | VÝZBROJ | VOJENSKÁ SLUŽBA |

| Diskusní forum | Muzeum Československé armády | Klub vojenské historie |


copyright © http://www.csla.cz

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky