Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

STEJNOKROJE D?STOJN?K? A PRAPOR??K? Z POVOL?N?

Dle Stejnokrojov?ho p?edpisu ?SLA z roku 1980 (V?eob-P-47)

1.
2.
3.
4.
1. Spole?ensk? stejnokroj pro voj?ky z povol?n? a v dal?? slu?b? pozemn?ho vojska (pro letn? obdob?), 2. Spole?ensk? stejnokroj pro voj?ky z povol?n? a v dal?? slu?b? letectva (pro letn? obdob?), 3. Spole?ensk? stejnokroj pro voj?ky z povol?n? a v dal?? slu?b? (pro zimn? obdob?), 4. Slu?ebn? stejnokroj 62 pro voj?ky z povol?n? a v dal?? slu?b? se slu?ebn?m p?sem (pro letn? obdob?)

 

5.
6.
7.
8.
5. Slu?ebn? stejnokroj 62 pro voj?ky z povol?n? a v dal?? slu?b? letectva se slu?ebn?m p?sem (pro zimn? obdob?), 6. Slu?ebn? stejnokroj 62 pro voj?ky z povol?n? a v dal?? slu?b? s botami 62 (pro letn? obdob?) (M?sto bl?zy 62 je povoleno nosit ko?ili 62), 7. Slu?ebn? stejnokroj 62 pro voj?ky z povol?n? a v dal?? slu?b? s ko?il? 62, 8. Slu?ebn? stejnokroj 62 pro voj?ky z povol?n? a v dal?? slu?b? letectva s polobotkami (pro letn? obdob?)

9.
10.
11.
12.
9. Slu?ebn? stejnokroj 62 pro voj?ky z povol?n? a v dal?? slu?b? s polobotkami (pro zimn? obdob?), 10. Slu?ebn? stejnokroj 62 pro voj?ky z povol?n? a v dal?? slu?b? s b?lou ko?il? (pro letn? obdob?), 11. Slu?ebn? stejnokroj 62 pro voj?ky z povol?n? a v dal?? slu?b? s pl?t?m 63 (pro letn? obdob?), 12. Poln? stejnokroj 60 pro voj?ky
z povol?n? a v dal?? slu?b? (pro letn? obdob?)

13.
14.
15.
13. Poln? stejnokroj 60 pro voj?ky z povol?n? a v dal?? slu?b? (pro zimn? obdob?), 14. Poln? stejnokroj 60 pro voj?ky z povol?n? na funk?n?ch m?stech pl?novan?ch pro gener?ly (pro letn? obdob?), 15. Poln? stejnokroj 60 pro voj?ky z povol?n? na funk?n?ch m?stech pl?novan?ch pro gener?ly (pro zimn? obdob?)

 


Dle Stejnokrojov?ho p?edpisu z roku 1959 (Int-4-1)

1.
2.
3.
4.
1. Rotn? pozemn?ch vojsk v bavln?n?m cvi?ebn?m stejnokroji, 2. Podprapor??k pozemn?ch vojsk ve stejnokroji z ?esan? p??ze, 3. Poru??k pozemn?ch vojsk v z?loze povolan? na vojensk? cvi?en? ve cvi?ebn?m bavln?n?m stejnokroji 21, 4. Poru??k pozemn?ch vojsk v z?loze povolan? na vojensk? cvi?en? ve vych?zkov?m soukenn?m stejnokroji 21 s polobotkami

 

5.
6.
7.
8.
5. Podporu??k pozemn?ch vojsk v z?loze povolan? na vojensk? cvi?en? ve vych?zkov?m soukenn?m pl?ti 21 a polobotk?ch, 6. Poru??k pozemn?ch vojsk v soukenn?m poln?m stejnokroji, 7. Nadporu??k pozemn?ch vojsk v bavln?n?m cvi?ebn?m stejnokroji s ko?il? na rozhalenku, 8. Nadporu??k pozemn?ch vojsk v letn?m cvi?ebn?m ste|nokroji - ko?ile s n?ramen?ky

 

9.
10.
11.
12.
9. Poru??k pozemn?ch vojsk v pl?ti do de?t? a ve vysok?ch bot?ch, 10. Nadporu??k pozemn?ch vojsk ve stejnokroji z ?esan? p??ze s ko?il? na rozhalenku a s polobotkami, 11. Nadporu??k pozemn?ch vojsk ve stejnokroji z ?esan? p??ze a s polobotkami, 12. Kapit?n letectva ve stejnokroji z ?esan? p?ize s vysok?mi botami

 

13.
14.
15.
16.
13. Podplukovn?k pozemn?ch vojsk ve stejnokroji z ?esan? p??ze pro slavnostn? p??le?itosti s vysok?mi botami, 14. Major pozemn?ch vojsk v lehk?m pl?ti a polobotk?ch, 15. Poru??k pozemn?ch vojsk v soukenn?m pl?ti a polobotk?ch, 16. Poru??k pozemn?ch vojsk v u?ance, soukenn?m pl?ti a vysok?ch bot?ch

 


Zdroj:
Stejnokrojov? p?edpis z roku 1959 (Int-4-1)

Stejnokrojov? p?edpis ?SLA z roku 1980 (V?eob-P-47)

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky