Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

STEJNOKROJE PŘÍSLUŠNÍKŮ REPREZENTAČNÍCH SOUČÁSTÍ ČSLA

Dle Stejnokrojového předpisu ČSLA z roku 1980 (Všeob-P-47)

1.
2.
3.
4.
1. Stejnokroj velitele čestné jednotky (pro letní období), 2. Stejnokroj velitele čestné jednotky (pro zimní období), 3. Stejnokroj praporečníka čestné jednotky (pro letní období), 4. Stejnokroj praporečníka čestné jednotky (pro zimní období)

 

5.
6.
7.
8.
5. Stejnokroj pro příslušníka čestné jednotky (pro letní období), 6. Stejnokroj pro příslušníka čestné jednotky (pro zimní období), 7. Stejnokroj kapelníka ÚH ČSLA, posádkové hudby v Praze a Bratislavě, 8. Stejnokroj hudebníka ÚH ČSLA, posádkové hudby v Praze a Bratislavě

9.
9. Příslušník ÚH ČSLA ve společenském stejnokroji


Zdroj:
Stejnokrojový předpis ČSLA z roku 1980 (Všeob-P-47)

copyright © http://www.csla.cz

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky