Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Útvary Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

ZBRANĚ Pusky

OPTICKÉ PŘÍSTROJE
| Zaměřovací přístroje | Pozorovací přístroje | Měřické přístroje |

Dálkoměry

 

Kvantový topografický dálkoměr KTD-1
Laserový dálkoměr s úhloměrnou částí, který je určen k měření vzdáleností k terénním předmětům a k terénním tvarům, k měření horizontálních a vertikálních úhlů v terénu, k průzkumu cílů a k pozorování terénu dalekohledem.

Stereoskopický dálkoměr DS-2
Stereoskopický dálkoměr DS-2 se používá u pozemního dělostřelectva k měření dálek a vodorovných úhlů, úhlů při zastřelování, pro topografické připojení palebných postavení, pozorovatelen a stanovišť radiolokátora, jakož i k udávání cílů, k průzkumu terénu a jednotlivých cílů.

Stereoskopický dálkoměr ZD
Stereoskopický dálkoměr ZD se používá u malorážního protiletadlového dělostřelectva k měření dálek cíli.

Stereoskopický dálkoměr ZDN
Stereoskopický dálkoměr ZDN se používá u malorážního protiletadlového dělostřelectva k měřeni dálek cílů.

Dálkoměr EM-61
Dálkoměr EM-61 se používá k měření dálek, úhlů cílů a výbuchů střel při zastřelování; k pozorování bojiště, indikaci infrasvětlometů a ve spojení s převáděčem souřadnic pro určování souřadnic cílů a vlastního stanoviště.

Dálkoměr OEM-2
Dálkoměr OEM-2 se používá k měřeni dálek, úhlů cíli a výbuchů střel při zastřelování, k pozorování bojiště, indikaci infra-světlometů a k určování souřadnic cílů, vlastního stanoviště a prvků bojové sestavy. Používá se také k orientaci do severu magnetického a kilometrového, k zjišíování polárních a pravoúhlých souřadnic a k měření magnetických azimutů.

1m dálkoměr vz. 36
1m dálkoměr vz. 36 se používá k měření dálek, průzkumu terénu, k průzkumu a udávání cílů.

Dělostřelecké buzoly

 

Dělostřelecká buzola PAB
Dělostřelecká buzola PAB se používá k měření vodorovných a svislých úhlů v terénu, magnetických azimutů a k měření vzdáleností pomocí latě. Je vhodná pro měření prvku střelby, připojování bojové sestavy k pevným bodům dělostřelecké topografické sítě nebo vyznaSeným bodům mapy, k orientaci a vzájemnému připojení bojové sestavy. S použitím periskopu slouží k udávání cílu a k pozorování z krytu.

Dělostřelecké buzola PAB-2
Dělostřelecké buzola PAB-2 se používá k, měření vodorovných a svislých úhlů v terénu, magnetických azimutů a k měření vzdálenosti pomocí latě. Je vhodná pro měření prvku střelby, připojování bojové sestavy k pevným bodům dělostřelecké topografické sítě nebo vyznačeným bodům mapy, k orientaci a vzájemnému připojení bojové sestavy. S použitím periskopu slouží k udávání cílů a k pozorování z krytu.

Dělostřelecké buzola PAB-2A
Dělostřelecké buzola PAB-2A se používá k měření vodorovných a svislých úhlů v terénu, magnetických azimutů a k měření vzdáleností pomocí latě. Je vhodné pro měření prvku střelby, připojování bojové sestavy k pevným bodům dělostřelecké topografické sítě nebo vyznačeným bodům mapy, k orientaci a vzájemnému připojení bojové sestavy. S použitím periskopu slouží k udávání cílů a pozorování z krytu, s azimutálním nástavcem k určování polohy pomocí nebeských těles.

Teodolity

 

Dělostřelecký teodolit T-60 vz. 53
Dělostřelecký teodolit T-60 vz. 53 se používá k měření úhlů ve svislé i vodorovné rovině a měření úhlu od magnetického severu, k zamiřování dělostřeleckých baterií v palebném postavení a vyhodnocování polohy rozprasků. Je též přizpůsoben pro určování zeměpisných azimutů cestou astronomickou.

Teodolit TT-3
Teodolit TT-3 se používá k měření vodorovných a svislých úhlů ve stupních, ke zjišťování magnetických azimutů a astronomickou orientaci.

Souprava přístrojů 8Š18
Souprava přístrojů 8Š18 se používá pro zamiřování do směru na cíl a určování směrníku orientačních směrů. Podle použití se dělí na: soupravu pro zamíření do směru na cíl, soupravu pro určení směrníku orientačních směru a zamíření, soupravu pro přezkouSení a rektifikaci přístrojů a soupravu záložních součástek, nářadí a příslušenství.

Gyrokompasy

 

Dělostřelecký gyrokompas 1G5
Dělostřelecký gyrokompas 1G5 se používá ke zjišťování směru zeměpisného severu z pevného bodu.

Dělostřelecký gyrokompas 1G9
Dělostřelecký gyrokompas 1G9 se používá k určování zeměpisných azimutů orientačních směrů v terénu.


 

copyright © http://www.csla.cz

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

FORUM.CSLA.cz

MUZEUM.CSLA.cz

KVH ČSLA

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky