Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Útvary Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

ZBRANĚ Pusky

OPTICKÉ PŘÍSTROJE
| Zaměřovací přístroje | Pozorovací přístroje | Měřické přístroje |

Dalekohledy a periskopy

 

Dalekohled D-6
Dalekohled D-6 se používá k pozorování bojiště, zjištovánf a průzkumu cílů, k hrubému měření vodorovných a svislých úhlů, opravám střelby a měřeni vzdálenosti cílů, jsou-li známy jejich rozměry.

Infraprůkazníkový dalekohled Di-6
Infraprůkazníkový dalekohled Di-6 se používá k pozorování bojiště, zjišťování a průzkumu cílů, k hrubému měření vodorovných a svislých úhlů, opravám střelby a měření dálek cílů, jsou-li známy jejich rozměry. V levém monokuláru je uložena indikační destička ke zjišťování zdrojů infračerveného záření.

Dalekohled D-7
Dalekohled D-7 se používá k pozorování bojiště, zjišťování a průzkumu cílů, k hrubému měření vodorovných a svislých úhlů, opravám střelby a měření vzdálenosti cílů, jsou-li známy jejich rozměry.

Periskopický dalekohled AST vz. 53
Periskopický dalekohled AST vz. 53 se používá k pozorování terénu, vyhledávání a průzkumu cílu, ke sledování činnosti vojsk, pozorování, k opravám střelby a ke zjišlování účinku střel. Dále je určen pro míření vodorovných a svislých úhlu a měření dálek, jsou-li známy rozměry cíle.

Periskopický dalekohled ASTi vz. 53
Periskopický dalekohled ASTi vz. 53 se používá k pozorování terénu, vyhledávání a průzkumu cílů, ke sledování činnosti vojsk, pozorování, k opravám střelby a ke zjišťování účinku střel. Dále je určen pro míření vodorovných a svislých úhlu a měření dálek, jsou-li známy rozměry cíle. Je vybaven indikační destičkou ke zjišťování zdrojů infračerveného záření.

Periskop 4xS
Periskop 4xS se používá k pozorování terénu a cílů z úkrytu.

 

Protiletadlové velitelské dalekohledy

 

Velitelský dalekohled TZK
Velitelský dalekohled TZK se používá k pozorování vzdušných cílu, k určování úchylek rozprasku od cíle a úhlových souřadnic cíle.

 

Tankové pozorovací přístroje

 

Tankový periskop velitele TPK-1
Tankový periskop velitele TPK-1 je určen pro velitele tanku T-54A k pozorování terénu, určování cílů, ke zjišťování dálek cílu, k řízení střelby a provádění jejích oprav.

Pozorovací přístroj TPKU-2B
Pozorovací přístroj TPKU-2B je určen pro velitele tanku T-55 k pozorování terénu, určování cílů, ke zjišťovánf dálek cílu, k řízení střelby a provádění jejich oprav.

Periskop TNPO-170
Periskop TNPO-170 se používá k pozorování terénu a cílů z bojového vozidla pěchoty.

Periskop TNP-350B
Periskop TNP-350B se používá k pozorování terénu z bojového vozidla pěchoty při překonávání vodních toků.

 

Infrapřístroje

 

Infrapřístroj PNV-57
Infrapřístroj PNV-57 používají řidiči automobilů, pásových a kolových dělostřeleckých tahačů, ženijnÍch přepravních prostředků plavidlové přepravy, obojživelných automobilů, pásových obojživelných transportérů a motorových vlečných člunů k pozorování terénu v noci. Pro plavidlovou přepravu je označení PNV-57DP a příslušenství je rozšířeno o infrasvětlomet.

Tankový infrahled TVN-1
Tankový infrahled TVN-1 používají řidiči tanku a obrněných transportérů k pozorovaní cesty a terénu v noci.

Tankový infrahled TVN-1a
Tankový infrahled TVN-1a používali řidiči tanku T-34 k pozorování cesty v terénu v noci.

Tankový infrahled TVN-1b
Tankový infrahled TVN-1b používají řidiči l00mm ShK vz. 44 k pozorování cesty a terénu v noci.

Tankový infrahled TVN-1c
Tankový infrahled TVN-1c používají řidiči obrněného transportéru OT-810 k pozorováni cesty a terénu v noci.

Infrahled pro řidiče tanku TVN-2 a TVN-2t
Infrahled pro řidiče tanku TVN-2 a TVN-2t se používá k pozorování cesty a terénu při řízení tanků a obrněných transportérů v noci.

Infradalekohled pro řidiče TVNO-2
Infradalekohled pro řidiče TVNO-2 se používá k pozorování cesty a terénu při řízení bojového vozidla pěchoty v noci.

Infradalekohled pro velitele tanku TKN-1
Infradalekohled pro velitele tanku TKN-1 se používá k pozorování terénu za boje a pochodu v noci.

Hlídkový infrapřístroj PNV-57H
Hlídkový infrapřístroj PNV-57H se používá u průzkumných jednotek k pozorování terénu v noci.

 

Kombinované pozorovací přístroje

 

Kombinovaný infradalekohled TKN-3B
Kombinovaný infradalekohled TKN-3B je určen pro velitele bojového vozidla pěchoty k pozorováni bojové činnosti a terénu ve dne i v noci.

Ostatní optické přístroje

 

Svítilna
Armádní svítilna se používá k pozorování za tmy, k signalizaci a komunikaci například pomocí morzeovky, k řízení provozu na komunikacích a jako zdroj pro napájení různých příslušenství. .


 

copyright © http://www.csla.cz

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

FORUM.CSLA.cz

MUZEUM.CSLA.cz

KVH ČSLA

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky