Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

Obrněný průzkumný transportér BRDM-2 rch

Základní typ: BRDM-2
Odvozený typ: BRDM-2 rch

BRDM-2 rch je pancéřované kolové obrněné obojživelné vozidlo se speciálním vybavením pro provádění radiačního a chemického průzkumu. Vozidlo je určeno pro nepřetržité zjišťování a měření úrovně radiace v terénu, zjišťování otravných látek v ovzduší, na technice, terénu atp., vytyčování zamořených prostorů, signalizaci zamoření, odběr zamořených vzorků, určení souřadnic stanoviště vozidla a další.

TAKTICKO-TECHNICKÁ DATA - odlišná od TTD základního typu
  Hmotnost vozidla v bojové připravenosti 7 000 kg
  Osádka 3 osoby
  Základní rozměry  
  - délka 5 750 mm
  - délka s vytyčovacím zařízením 6 100 mm
  - šířka 2 350 mm
  - výška přes věž 2 310 mm
  - výška u vytyčovacího zařízení 2 020 mm
  - světlá výška 340 mm
  Maximální rychlost  
  - na cestě 95 až 100 km.hod
  - při průzkumu na komunikaci 30 až 40 km.hod
  - při průzkumu v terénu 10 km.hod
  - plavby 9 až 10 km.hod
  Překročivost (šířka příkopu) 1,680 m
  Minimální stopový poloměr zatáčení  
  - na suchu 9 m
  - návodě 10 m
  VÝZBROJ  
  Výzbroj vozidla odpovídá výzbroji BRDM-2
  Výzbroj osádky  
  ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ  
  Hovorové zařízení  
  - značka R-124
  - počet účastníků 3+1
  SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ  
  Prostředky radiačního průzkumu  
  - rentgenometr DP-3 b
  - intenzimetr IT-65
  Prostředky chemického průzkumu  
  - automatický signalizátor otravných látek GSP-11
  - chemický průkazník PPCHR
  - chemický průkazník CHP-71
  - souprava průkazníkových trubiček  
  Vytyčovací prostředky  
  - vytyčovací zařízení-počet 2 (1)
  - vytyčovací praporky-počet 38 (19)
  - pyronábojky-počet 200
  - tyč pro ruční vytyčování-počet 1
  - signální svítilna (k praporkům)-počet 30

Hlavní takticko-technická data tankové a automobilní techniky ČSLA

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky