Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

MIG 21 MF - st�hac� a bombardovac� letoun

Dal�� verze:
MIG 21 F - st�hac� letoun
MIG 21 PFM - p�epadov� st�hac� letoun
MIG 21 R - pr�zkumn� st�hac� letoun
MIG 21 U - st�hac� letoun
MIG 21 UM - cvi�n� st�hac� letoun
MIG 21 US - cvi�n� st�hac� letoun

D�lka 15,76 m
Rozp�t� 7,15 m
V��ka 4,125 m
Plocha k��del -
Hmotnost -
Maxim�ln� vzletov� hmotnost 9.661 kg
Maxim�ln� rychlost 2.230 km/h ve v��ce 13.000 m
Ak�n� r�dius 1.716 km (bez p��davn�ch n�dr��)
Dostup 17.300 m
Stoupavost 120 m/s
Pohonn� jednotka Tumanskij R-13F2S-300 o tahu 60,57 kN
V�zbroj 1 kan�n G�-23 r�e 23 mm se z�sobou 200 n�boj�
  Podv�sn�:
- 4 PL�S R-3S
- 4 PL�S R-60
- 4 PL�S RS-2US
- 4 raketomety UB-16-57
- 4 protizemn� rakety S-24
- 4 pumy do celkov� hmotnosti 1.000 kg
  radar RP-21


copyright © http://www.csla.cz

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky