Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

MIG 21 PFM - p�epadov� st�hac� letoun

Dal�� verze:
MIG 21 F - st�hac� letoun
MIG 21 R - pr�zkumn� st�hac� letoun
MIG 21 U - st�hac� letoun
MIG 21 UM - cvi�n� st�hac� letoun
MIG 21 US - cvi�n� st�hac� letoun

D�lka 14.50 m
Rozp�t� 7,154 m
V��ka 4,125 m
Plocha k��del  
Hmotnost 5 380 kg
Maxim�ln� vzletov� hmotnost 9 080 kg
Maxim�ln� rychlost 1.300 km/h u zem�
2.175 km/h ve v��ce 13.000 m
Ak�n� r�dius 1.400 km (bez p��davn� n�dr�e)
1.900 km (s p��davnou n�dr��)
Dostup 19.000 m
Stoupavost 205 m/s
Pohonn� jednotka Tumanskij R-11F2S-300 o tahu 60,6 kN
V�zbroj Na 2 podk��deln� z�v�sn�ky mohou b�t podv�eny:
- 2 PL�S R-3S (K-13)
- 2 PL�S RS-2US
- 2 protizemn� rakety S-24
- 2 raketomety UB-16-57
- 2 pumy, ka�d� do hmotnosti 500 kg

Na podtrupov� z�v�sn�k m��e b�t podv�en:
- kontejner GP-9 s kan�nem G�-23L a 100 n�boji
- p��davn� palivov� n�dr�
  radar R2L
   


copyright © http://www.csla.cz

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky