Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci

Menu OČSLA Druhy vojsk Insignie Osobnosti Muzea Taktika Výcvik Kultura literatura Internet Film Film

PŘEDPISY
| Zpět na seznam předpisů |

Evidenční značka
Rok vydání
Název Doplňky
Spoj-1-1
1973
Spojovací řád Československé armádě.Část 1.Spojení u svazků,útvarů a jednotek pozemního vojska(nově Všeob-Ř-20) 1
Spoj-1-2
1962
Spojovací řád Československé armádě.Spojení a radiotechnické zabezpečení letectva 1
Spoj-1-3
1964
Spojovací řád Československé armádě.Spojení u vojska protivzdušné obrany státu 1
Spoj-1-21
1980
Polní pořtovní spojení v Československé lidové armádě.Část 1.Organizace a řízení 1
Spoj-1-22
1981
Polní pořtovní spojení v Československé lidové armádě.Část 2.Provozní řád 1
Spoj-2-1
1962
Rádiové spojení v Československé lidové armádě  
Spoj-2-21
1991
Stavba stálých nadzemních vedení  
Spoj-3-1
1982
Normy ze spojovací přípravy 1,2,3
Spoj-3-2
1979
Získávání třídnosti spojovacích specialistů 1,2,3
Spoj-3-3
1987
Normy ze spojovací přípravy při společné čin.vojsk Varšavské smlouvy.1.část.Normy pro spojovací úzly a spoje  
Spoj-3-4
1987
Normy ze spojovací přípravy při společné čin.vojsk Varšavské smlouvy.2.část.Normy pro jednotl.,dr.,osád.a Čety  
Spoj-4-1
1966
Spojovací provozní řád ozbrojených sil ČSSR 1
Spoj-4-50/1
1977
Rádiové volací znaky.1.díl.Fonické volací znaky  
Spoj-4-50/2
1977
Rádiové volací znaky.2.díl.Indexy rádiových stanic  
Spoj-4-50/3
1977
Rádiové volací znaky.3.díl.Telegrafní volací znaky  
Spoj-4-50/4
1990
Umělé rádiové volací znaky  
Spoj-4-51
1963
Tabulky volacích znaků velitelství a ústředen (stanic)  
Spoj-5-1
1988
Bezpečnost spojení V ČSLA 1
Spoj-6-1
1973
Zvláštní armádní spojení  
Spoj-6-11
1974
Budování spojovacích úzlů (pracoviřč) zvláštního armádního spojení.Technické podmínky  
Spoj-6-21
1975
Provozní a staniční služba ZAS 1
Spoj-7-1/1
1979
Programy přípravy spojovacích útvarů a jednotek pozemního vojska.Technická a odborná příprava.Část 1 1,2
Spoj-7-1/2
1979
Programy přípravy spojovacích útvarů a jednotek pozemního vojska.Technická a odborná příprava.Část 2 1
Spoj-7-1
1993
Programy přípravy spojovacího vojska.Základní odborný výcvik  
Spoj-7-2/1
1993
Programy přípravy spojovacího vojska.Společný odborný výcvik.Část 1.Specialisté pozemního vojska  
Spoj-7-2/2
1993
Programy přípravy spojovacího vojska.Společný odborný výcvik.Část 2.Specialisté letectva a PVO  
Spoj-7-3
1961
Programy bojové přípravy vojáků a jednotek spojovacích útvarů a útvarů pozemního zabezpečení navigace protivzdušné obrany státu a let.  
Spoj-7-3
1994
Programy přípravy spojovacího vojska.Výcvik v poddůstojnických školách a výcvikových střediscích  
Spoj-7-4
1987
Programy bojové přípravy spojovacích mechaniků.Technická příprava 1
Spoj-7-6
1979
Programy bojové přípravy výcvikových spojovacích jednotek svazku.Technická a odborná příprava 1
Spoj-7-6
1990
Programy bojové přípravy výcvikových spojovacích jednotek svazku.Technická a odborná příprava  
Spoj-7-7
1979
Programy bojové přípravy výcvikových spojovacích jednotek svazu.Technická a odborná příprava 1
Spoj-7-7
1990
Programy bojové přípravy výcvikových spojovacích jednotek svazu.Technická a odborná příprava  
Spoj-7-8
1979
Programy přípravy spojovacích útvarů a jednotek pozemního vojska.Vševojsková příprava (novelizován v roce 1990)  
Spoj-7-8
1994
Programy přípravy spojovacího vojska.Vševojsková příprava  
Spoj-7-9
1979
Programy velitelské přípravy velitelů spojovacích rot (baterií) a čet vševojskových útvarů a útvarů druhů vojsk 1,2
Spoj-21-1
1959
Rádiové stanice R-103,R-118B a a R-118BM.Stručný popis a použití  
Spoj-21-3
1961
Rádiové stanice RM-31.Popis,použití a provádění oprav  
Spoj-21-4
1961
Souprava středních směrových stanic RDS 66.Stručný popis a použití  
Spoj-21-5
1960
Tanková rádiová stanice R-113.Popis a použití  
Spoj-21-6
1961
Tanková rádiová stanice R-112.Návod k obsluze a stručný popis 1
Spoj-21-7
1961
Tanková rádiová stanice R-112.Podrobný technický popis a použití 1
Spoj-21-8
1961
Tankové hovorové zařízení R-120.Popis a použití 1
Spoj-21-10
1963
Rádiová stanice RM 31 Ma.Popis a použití 1
Spoj-21-11
1964
Rádiový vysílač RS 41.Popis a použití 1
Spoj-21-12
1965
Rádiový přijímač R 5a (R 5p).Popis a použití  
Spoj-21-13
1966
Malá radioreléová stanice RDM 61-M.Popis,použití a údržba 1
Spoj-21-14
1966
Zařízení pro doplň.rádiovou stanici a soupr.pro dálk.ovládání rádiov.stanic v OT 810-R2.Popis,použití a údržba  
Spoj-21-15
1968
Rádiová stanice R-102M.Stručný popis a použití  
Spoj-21-16
1966
Rádiová stanice R-352M.Popis a návod k použití  
Spoj-21-17
1967
Rádiový přijímač R 375 (Kajra).Popis a použití  
Spoj-21-18
1967
Analyzační zařízení k rádiovému přijímači R 375 (Kajra).Stručný popis a návod k obsluze a údržbě  
Spoj-21-19
1964
Přijímač R-154-2.Popis a návod k obsluze  
Spoj-21-20
1964
Rádiová stanice RM 33.Nauka  
Spoj-21-21
1966
Rádiová stanice RM 31 Ms a RM 31 Ms-p.Popis a použití  
Spoj-21-22
1976
Kontrolní zařízení S-123.Popis a použití  
Spoj-21-23
1968
Tanková rádiová stanice R-123.Použití a údržba  
Spoj-21-24
1968
Rádiový vysílač R-128.Popis,použití a údržba  
Spoj-21-25
1968
Rádiový přijímač R-254.Popis a použití  
Spoj-21-26
1968
Tanková rádiová stanice R-123.Technický popis 1
Spoj-21-27
1968
Rádiový přijímač R-309.Popis,obsluha,údržba a opravy  
Spoj-21-28
1968
Pojízdná rádiová stanice RM 33-Z.Popis,použití a údržba  
Spoj-21-29
1973
Velitelský průzkumný obrněný transportér OT-65/VP.Popis a použití  
Spoj-21-30
1969
Tankové hovorové zařízení R-124.Popis a použití  
Spoj-21-33
1972
Rádiový přijímač R-313M.Popis,použití a ošetřování  
Spoj-21-34/1
1971
Velitelské stanoviště OT-64/R2.1.díl.Popis a použití 1
Spoj-21-34/2
1971
Velitelské stanoviště OT-64/R2.Popis a použití.2.díl.Schémata a rozpisky součástek  
Spoj-21-35
1987
Rádiová stanice R-143.Technický popis  
Spoj-21-36
1970
Radiotelegrafní přídavek R-371.Popis a použití 1
Spoj-21-37
1968
Rádiový přijímač R-323.Popis,použití a ošetřování 1
Spoj-21-40
1968
Radioreléová stanice R-404.Popis a návod k obsluze 1
Spoj-21-41
1968
Rádiový přijímač I.třídě R-250M.Popis,použití a údržba 1
Spoj-21-42
1971
Rádiová stanice R-140 (R-140D).Ladění  
Spoj-21-43
1980
Rádiová stanice R-105M.Technický popis  
Spoj-21-44
1971
Rádiová stanice RF-12.Popis a použití  
Spoj-21-45
1971
Signální rádiový vysílač SRV-1.Popis a použití  
Spoj-21-47
1971
Rádiový přijímač R-311.Popis a použití  
Spoj-21-48
1973
Zařízení S-BON-1.Popis a použití 1
Spoj-21-49
1973
×ídící a kontrolní zařízení R-355.Popis a použití  
Spoj-21-50/1
1975
Rádiová stanice R-130.1.díl.Popis a použití  
Spoj-21-50/2
1975
Rádiová stanice R-130.2.díl.Schémata  
Spoj-21-51
1974
Rádiová stanice R-107.Popis a použití  
Spoj-21-52
1974
Rádiová stanice R-111.Popis a použití  
Spoj-21-53/1
1973
Rádiová stanice R-129.1.díl.Popis a použití  
Spoj-21-53/2
1974
Rádiová stanice R-129.2.díl.Schémata a rozpisky součástek  
Spoj-21-54/1
1975
Velitelské stanoviště OT-64/R3.1.díl.Popis a použití 1
Spoj-21-54/2
1976
Velitelské stanoviště OT-64/R3.Popis a použití.2.díl.Schémata a rozpisky součástek  
Spoj-21-55
1973
Zesilovače výkonu UN,UM-1,UM-3.Komutační zařízení 750-K.Popis a použití  
Spoj-21-56/1
1975
Souprava radioreleové stanice RDM 12.1.díl.Technický popis a použití  
Spoj-21-57/1
1977
Rádiová stanice RF-10.1.díl.Technický popis  
Spoj-21-57/2
1977
Rádiová stanice RF-10.Technický popis.2.díl  
Spoj-21-57/3
1991
Rádiová stanice RF-10.3.díl.Technický popis  
Spoj-21-58/1
1977
Rádiová stanice R-138.Technický popis.1.díl  
Spoj-21-58/2
1977
Rádiová stanice R-138.Technický popis.2.díl.Schémata a rozpisky součástek  
Spoj-21-59
1979
Rádiová stanice R-407.Technický popis  
Spoj-21-60
1981
Rádiová stanice R-137.Obsluha  
Spoj-21-61
1980
Velitelská rádiová stanice R-3AT.Stručný popis  
Spoj-21-62
1980
Velitelská rádiová stanice R-4AT.Stručný popis  
Spoj-21-63
1982
Radioreléová stanice RDM-6.Stručný popis 1
Spoj-21-64
1982
Rádiová stanice R-137.Technický popis.Textová část  
Spoj-21-65
1982
Rádiová stanice R-137.Technický popis.Schémata  
Spoj-21-66
1981
Rádiový přijímač R-155U.Technický popis  
Spoj-21-67
1980
Kontrolní zařízení S-123Z.Technický popis  
Spoj-21-68
1982
Velitelská rádiová stanice R-3D.Stručný popis  
Spoj-21-69
1982
Rádiová stanice R-140X.Stručný popis  
Spoj-21-70
1982
Rádiová stanice R-140X.Schémata  
Spoj-21-71
1982
Rádiový přijímač R-155P v R-140X.Technický popis  
Spoj-21-72
1982
Radioreléová stanice RDM 12.Stručný popis  
Spoj-21-73
1983
Radioreléová stanice RDM 6.Stručný popis zařízení soupravy  
Spoj-21-74
1983
Rádiová stanice R-412A (F).Technický popis  
Spoj-21-75
1984
Rádiová stanice R-412A (F).Obsluha  
Spoj-21-76
1982
Zařízení pro selektivní vyzvánění R-012,R-012T.Stručný popis  
Spoj-21-78
1983
Velitelské stanoviště OT-62/R3MT.Stručný popis  
Spoj-21-79
1983
Velitelské stanoviště OT-64/R4MT.Stručný popis  
Spoj-21-80
1983
Rádiová stanice R-140X.Zařízení pro dálkové ovládání  
Spoj-21-81
1983
Rádiová stanice R-107T.Technický popis  
Spoj-21-82
1985
Rádiová stanice R-412A.Zdrojové vozidlo.Technický popis  
Spoj-21-83
1984
Velitelské stanoviště OT-64/R3MT.Stručný popis  
Spoj-21-84
1984
Velitelské stanoviště OT-64/R4MT.Stručný popis  
Spoj-21-85
1984
Velitelská rádiová stanice R-3AMT.Stručný popis  
Spoj-21-86
1985
Troposférická rádiová stanice R-412A.Podrobný technický popis  
Spoj-21-87
1986
Radioreléová stanice R-409MA.Technický popis  
Spoj-21-88
1986
Radioreléová stanice R-409MA.Obsluha  
Spoj-21-89
1986
Rádiová stanice R-173.Technický popis  
Spoj-21-90
1986
Rádiový přijímač R-173P.Technický popis  
Spoj-21-91/1
1988
Rádiová stanice R-134.1.díl.Technický popis  
Spoj-21-91/2
1989
Rádiová stanice R-134.Technický popis.2.díl.Schémata  
Spoj-21-92
1988
Rádiová stanice R-134.Obsluha a technické ošetřování  
Spoj-21-94
1988
Radioreléová stanice R-415.Technický popis  
Spoj-21-95
1988
Radioreléová stanice R-415.Obsluha  
Spoj-21-96
1990
Rádiová stanice R-161A2M1.Technický popis  
Spoj-21-98
1990
Rádiová stanice R-161A2M1.Obsluha  
Spoj-21-99
1990
Rádiová stanice R-161A2M1.Zřizování antén  
Spoj-21-100
1989
Rádiový přijímač R-160P.Technický popis a obsluha  
Spoj-21-101
1990
Rádiový přijímač R-326M.Technický popis  
Spoj-21-102
1989
Velitelské stanoviště OT-64/R2M.Stručný popis  
Spoj-21-103
1990
Rádiová stanice R-161A2M1.Vysokofrekvenční trakt.Technický popis  
Spoj-22-1
1957
Polní telefonní ústředna Tý 11 pro 10 účastníků.Popis s návodem k obsluze a údržování  
Spoj-22-3
1957
Polní telefonní ústředna Tý 21.Popis s návodem k obsluze a udržování 1
Spoj-22-4
1964
Zařízení nosné telefonie SNT 1-2.Popis,použití a údržba 1
Spoj-22-5
1964
Zařízení tónové telegrafie STT 1.Popis,použití a údržba 1
Spoj-22-6
1969
Dálnopisný stroj D 302.2A.Popis,použití a údržba 1
Spoj-22-7
1956
Polní telefonní přístroj TP 25.Popis s návodem k obsluze a udržování 1
Spoj-22-7
1968
Automatický vysílač AV 322.Popis a použití 1
Spoj-22-8
1978
Soubor nosné telefonie SNT 12.Popis a použití  
Spoj-22-9
1983
Zařízení nosné telefonie SNT 12.Technický popis.Textová část  
Spoj-22-10
1983
Zařízení nosné telefonie SNT 12.Technický popis.Obrazová část  
Spoj-22-11
1954
Měřič útlumu Mú 52.Popis a návod k obsluze  
Spoj-22-12
1954
Polní zesilovač koncový (PZK).Popis a návod k obsluze  
Spoj-22-13
1969
Klíčovací zařízení K-STT 1.Popis,použití,osetřování a provádění oprav  
Spoj-22-14
1955
Polní zesilovač průběžný (PZP).Popis a návod k obsluze  
Spoj-22-14
1968
Ruční děrovač RD 323.Popis a použití  
Spoj-22-15
1977
Propojovací kabely typu MP a mechanizované stavební soupravy  
Spoj-22-16
1980
Provozovny P-240T a P-241T.Stručný popis  
Spoj-22-17
1980
Provozovna P-240T.Technický popis  
Spoj-22-18
1980
Provozovna P-241T.Technický popis  
Spoj-22-19
1979
Provozovny P-240T a P-241T.Techn.popis pomocných zařízení.Část 1.Zařízení BKRP-1,BTF-40,KTF5/10 a BPTGA-1  
Spoj-22-20
1980
Provozovny P-240T a P-241T.Technický popis pomocných zařízení.Část 2  
Spoj-22-21
1980
Provozovny P-240T a P-241T.Technický popis doplňkových zařízení  
Spoj-22-22
1981
Zařízení tónové telegrafie P-317.Stručný popis  
Spoj-22-23
1981
Zařízení nosné telefonie P-309.Technický popis  
Spoj-22-24
1981
Zařízení P-161.Hlavní a doplňkový soubor.Obsluha 1
Spoj-22-25
1981
Telefonní přepojovač P-193M.Technický popis  
Spoj-22-26
1981
Telefonní přepojovač P-194M1.Technický popis  
Spoj-22-27
1982
Dálnopisný stroj STA-M67B.Technický popis  
Spoj-22-28
1983
Zařízení tónové telegrafie P-327-2.Technický popis  
Spoj-22-29
1984
Provozovna P-240TM.Technický popis  
Spoj-22-30
1983
Provozovna P-241TM.Technický popis  
Spoj-22-31
1984
Provozovny P-240TM a P-241TM.1.díl.Stručný popis pomocných zařízení  
Spoj-22-32
1985
Provozovny P-240TM a P-241TM.2.díl.Stručný popis pomocných zařízení  
Spoj-22-33
1985
Telefonní přepojovač P-209.Technický popis  
Spoj-22-34
1986
Provozovny P-240TM a P-241TM.3.díl.Stručný popis pomocných zařízení  
Spoj-23-1
1957
Velká nabíjecí souprava 3 kW (NS 3000)  
Spoj-23-2
1990
Malá nabíjecí souprava MNS-30.Technický popis,technické ošetřování a opravy  
Spoj-23-3
1955
Malá nabíjecí souprava 600 W (NS 600) a střídavé soustrojí 570 VA (SS 570) 1
Spoj-23-4
1955
Střední bíjecí souprava 1,25 kW (NS 1250).Popis a návod k obsluze  
Spoj-24-1
1969
Rádiová stanice R-112.Běžné a střední opravy 1
Spoj-24-2
1969
Radioreléová stanice RDS 66.Běžné a střední opravy  
Spoj-24-3
1969
Dálnopisný stroj D302.2A.Běžné a střední opravy 1
Spoj-24-4
1969
Automatický vysílač AV 322.Běžné a střední opravy 1
Spoj-24-5
1969
Ruční děrovač RD 323.Běžné a střední opravy 1
Spoj-24-6
1969
Zesilovač PZ 33.Běžné a střední opravy 1
Spoj-24-7
1970
Rádiová stanice R-820M (R-830).Střední opravy vysílače  
Spoj-24-9
1970
Velitelské stanoviště OT-62/R3 (OT-62/R2).Střední opravy komutačního zařízení a přijímače R-311 1
Spoj-24-10
1969
Tanková rádiová stanice R-113.Střední oprava za použití jednoúčelových přípravků  
Spoj-24-11
1972
Signální rádiový vysílač SRV-1.Běžné a střední opravy 1
Spoj-24-12
1971
Velitelský průzkumný obrněný transportér OT-65/VP.Opravy elektrického a radiotechnického zařízení  
Spoj-24-13
1977
Rádiová stanice R-129.Běžné a střední opravy  
Spoj-24-14
1973
Rádiová stanice R-102M.Běžné a střední opravy vysílače  
Spoj-24-15
1972
Rádiová stanice R-118.Opravy pomocí přípravků  
Spoj-24-16
1976
Tanková rádiová stanice R-123.Tankové hovorové zařízení R-124.Běžné a střední opravy  
Spoj-24-17
1974
Velitelské stanoviště OT-64/R3.Běžné a střední opravy  
Spoj-24-18/1
1977
Rádiový vysílač R-140.Běžné a střední opravy.1.díl  
Spoj-24-18/2
1977
Rádiový vysílač R-140.Běžné a střední opravy.2.díl.Schémata  
Spoj-24-19/1
1977
Rádiový vysílač R-155P.Běžné a střední opravy.1.díl  
Spoj-24-19/2
1977
Rádiový vysílač R-155P.Běžné a střední opravy.2.díl.Schémata  
Spoj-24-20
1978
Rádiový vysílač R-130.Běžné a střední opravy  
Spoj-24-21
1978
Rádiový vysílač R-107.Běžné a střední opravy  
Spoj-24-22
1980
Rádiový vysílač R-111.Běžné a střední opravy  
Spoj-25-1
1969
Ošetřování a metodika měření pojítek R-112,R-113,R-123,R-120.R-124,OT-62/R3,OT-62/R2,R-311,Komutační zařízení 1
Spoj-25-2
1969
Ošetř.a metodika měření pojítek RF-11,R-105,R-108,R-109,R-114,RM-33,RM-33Z,PZ-589,PZ-33,R-4,R-5,RDM-61M,RF-12 1
Spoj-25-3
Obsluha rádiové stanice R-105d.Programový text  
Spoj-25-3
1969
Ošetř.a metodika měření pojítek TÚ 11 až TÚ 120 a kabelov.stavebních souprav LK-2,5,LK-6,TK2-6,NK-12,PK-1,PK-2  
Spoj-25-4
1969
Ošetřování a metodika měření pojítek RM 31 Ma, RM 31 Ms a RM 31 M-10 a 1
Spoj-25-5
1969
Ošetř.a metodika měření pojítek R-118BM,R-102M,R-154-2,R-154-2M,RPS-II,ŠARM-KV  
Spoj-25-6
1969
Ošetřování a metodika měření pojítek RDS-66,SNT-1-2  
Spoj-25-7
1969
Ošetřování a metodika měření pojítek D 302.2A,RFT-T51,DÚ-10,STT-1,P-313,P-318,P-310MO 1
Spoj-25-8
1969
Ošetřování a metodika měření pojítek R-404  
Spoj-25-9
1969
Ošetř.a metod.měř.pojítek USH 5/25,USH 60,KROZ,SUS,LD-15,LD-30,SUD 1-1,M-3,M-2,síč.rozv.,jiřtění,uzemnění a EC 1
Spoj-25-10
1970
Ošetřování a metodika měření pojítek R-820,R-250,R-327,DO R-820,PSB-60 1
Spoj-25-11
1974
Ošetřování a metodika měření pojítek R-107,R-111,R-129 a R-130  
Spoj-25-12
1977
Rádiové stanice R-140 a R-138.Rádiový přijímač R-155P(U).Ošetřování a metodika měření  
Spoj-25-13
1981
Zařízení P-161.Technické ošetřování a metodika měření 1,2
Spoj-25-14
1984
Provozovny P-240TM a P-241TM.Technické ošetřování a metodika měření  
Spoj-25-15
1991
Rádiové stanice R-161A2M1.Technické ošetřování  
Spoj-29-1
1987
Hospodaření se spojovacím materiálem 1
Spoj-29-4
1982
Provoz a opravy spojovací techniky 1,2,3
Spoj-29-5
1985
Kontrola a hodnocení stavu spojovací techniky 1,2
Spoj-29-6
1989
Zdroje elektrické energie pro spojovací prostředky  
Spoj-29-7
1965
Pojízdná spojovací dílna M 3.Popis a použití 1
Spoj-29-8
1994
Opravna alkalických akumulátorů OAA-Mp  
Spoj-51-1
1988
Technická příručka pro důstojníky a praporčíky spojovacího vojska  
Spoj-51-2
1985
Příručka pro poddůstojníky spojovacího vojska  
Spoj-51-3
1961
Ochrana rádiového a směrového spojení před nepřátelským rušením  
Spoj-51-4
1964
Antény rádiových pojítek.Zásady stavby a jejich použití  
Spoj-51-5
1962
Souprava měřících přístrojů IK-1.Popis a použití  
Spoj-51-6
1963
Zesilovač PZ 589.Opravářská příručka a katalog součástek 1
Spoj-51-7
1986
Spojovací prostředky používané v ČSLA.Stručné údaje  
Spoj-51-8
1964
Plánování krátkovlných a velmi krátkovlných rádiových spojů  
Spoj-51-9
1965
Souprava měřících přístrojů IK-2.Popis a použití  
Spoj-51-10
1963
Učebnice směrového spojení  
Spoj-51-13
1966
Zařízení nosné telefonie SNT 1-2.Běžné a střední opravy 1
Spoj-51-14
1966
Zařízení tónové telegrafie STT 1.Běžné a střední opravy  
Spoj-51-15
1968
Veliteżské stanovišše OT-62/R2.Popis a použitie  
Spoj-51-16
1966
Souprava PSB-60.Technické Ošetření a opravy.(Návrh)  
Spoj-51-17
1964
Rádiová stanice RM 33.Běžné a střední opravy  
Spoj-51-18
1988
Radioreléové spoje.Učebnica  
Spoj-51-20
1966
DispeČerské zariadenie LD 15 a LD 30.Popis,použitie,údržba a opravy  
Spoj-51-24
1966
Předpis pro provádění běžných a středních oprav rádiové stanice RM 31 Ma  
Spoj-51-26
1967
Soubor tónové telegrafie P-318A.Popis,návod k použití a provádění oprav  
Spoj-51-27
1965
Opravárenský předpis pro provoz a udržování zařízení tónové telegrafie P-313  
Spoj-51-28
1965
Oprava rádiového přijímače R-5P.(Návod)  
Spoj-51-29
1966
Rádiový přijímač R-310.Předpis pro provádění střední opravy  
Spoj-51-30
1966
Rádiový přijímač R-312.Předpis pro provádění střední opravy  
Spoj-51-31
1966
Rádiový přijímač R-313,R-313M.Předpis pro provádění střední opravy  
Spoj-51-32
1966
Rádiový přijímač R-314.Předpis pro provádění střední opravy  
Spoj-51-33
1966
Veliteżské stanovišše v OT-62/R3.Popis a prevádzka  
Spoj-51-34
1967
Rádiová stanice R-118BM.Střední opravy vysílače  
Spoj-51-35
1968
Rádiový přijímač AMUR-2.Střední opravy  
Spoj-51-36
1966
Rádiová stanice R-113.Běžné a střední opravy.(Návrh)  
Spoj-51-37
1966
Rádiový přijímač R-250M.Předpis pro provádění střední opravy  
Spoj-51-38
1967
Soubor nosné telefonie P-310M-O.I.díl.Popis a návod k použití na uprav.zaříz.II.díl.čin.zaříz.,měř.,prov.oprav  
Spoj-51-39
1992
Rádiová stanice R-161A2M.Učebnice  
Spoj-51-40
1969
Tanková rádiová stanice R-123.Schémata  
Spoj-51-41
1969
Kmitočtová měření na přijímači AMUR-2  
Spoj-51-42/1
1974
Rádiová stanice R-140 (R-140D).Učebnice.1.díl.Vysílač  
Spoj-51-42/2
1974
Rádiová stanice R-140 (R-140D).Učebnice.2.díl.Rádiový přijímač R-155P  
Spoj-51-42/3
1974
Rádiová stanice R-140 (R-140D).Učebnice.3.díl.Napájení antény,ovládání a provoz  
Spoj-51-42/4
1975
Rádiová stanice R-140.Učebnice.3.díl.Schémata  
Spoj-51-43
1971
Rádiová stanice R-118M.Učebnice  
Spoj-51-44
1973
Statistika vojenského spojení  
Spoj-51-45
1978
Metodika výcviku spojovacích specialistů.Vysílání a příjem telegrafních znaků.Psaní na dálnopisném stroji  
Spoj-51-50
1981
Vojenský Česko-ruský spojovací slovník  
Spoj-51-51
1981
Vojenský rusko-Český spojovací slovník  
Spoj-51-52
1992
Vojenský Česko-německý spojovací slovník  
Spoj-51-53
1992
Vojenský německo-Český spojovací slovník  
Spoj-51-54
1994
Vojenský anglicko-Český spojovací slovník  
Spoj-51-55
1994
Vojenský Česko-anglický spojovací slovník  
Spoj-51-56
1995
Malý vojenský Česko-anglický-německo-ruský spojovací slovník  
Spoj-52-1
1969
Obsluha rádiové stanice R-118BM.Zkušební programovaný text  
Spoj-52-2
1969
Obsluha rádiovej stanice RM-31-Ma.Programovaný text  
Spoj-52-3
1969
Obsluha rádiovej stanice R-105d.Programovaný text  
Spoj-52-4
1969
Obsluha tankovej rádiovej stanice R-113 a THZ R-120.Programovaný text  
Spoj-52-5
1969
Obsluha tankovej rádiovej stanice R-123.Programovaný text  
Spoj-52-6
1976
Rádiová stanice R-140.Obsluha.Programovaná učebnice  
Spoj-52-7
1976
Radioreléová stanice RDM 12.Obsluha.Programovaný text  
Spoj-52-8
1976
Velitelská rádiová stanice R-3A (R-3AT).Obsluha.Programovaný text  
Spoj-52-10
1978
Rádiová stanice R-138.Obsluha.Programovaná učebnice  
Spoj-52-11
1983
Rádiová stanice R-123M.Programovaná učebnice  
Spoj-52-12
1984
Rádiová stanice R-130.Programovaná učebnice  
Spoj-52-13
1984
Rádiová stanice R-111.Programovaná učebnice  
Spoj-52-14
1985
Velitelské stanoviště OT-62/R3MT (R4MT).Programovaná učebnice  
Spoj-52-15
1987
Rádiová stanice R-140X.Obsluha.Programovaná učebnice  
Spoj-52-16
1988
Rádiová stanice R-140X (R-137).Zařízení pro dálkové ovládání.Obsluha.Programovaná učebnice  
Spoj-52-18
1992
Rádiová stanice R-173.Programovaná učebnice  
Spoj-53-2
1969
Metodika rozpracování spojovacího výcviku.Téma:Polní telefonní přístroj TP-25 a ústředna malé kapacity  
Spoj-53-6
1972
Metodika výcviku spojařů.Spojovací technika.Téma 2.Souprava VKV rádiové stanice  
Spoj-53-7
1971
Metodika výcviku spojařů.Spojovací technika.Téma 3.Souprava malé radioreléové stanice RDM-61M  
Spoj-53-9
Metodika výcviku směrařů.Spojovací technika.Téma 5.Soubor nosné telefonie SNT 1-2  
Spoj-53-10
1972
Metodika výcviku směrařů.Spojovací technika.Téma 6.Soubor tónové telegrafie STT 1  
Spoj-53-11/1
1977
Rádiová stanice R-140.Metodika výcviku.1.díl  
Spoj-53-11/2
1978
Rádiová stanice R-140.Metodika výcviku.2.díl  
Spoj-53-12
1983
Metodika zřizování R-3A a R-4A podle norem  
Spoj-53-13
1986
Metodika zřizování R-140X podle norem  
Spoj-53-14
1986
Metodika zřizování RDM-6 podle norem  
Spoj-53-17
1989
Metodika zdokonalovacího výcviku radistů v příjmu a vysílání.1.díl.Výcvik v učebně  
Spoj-53-18
1991
Automatické vysílače telegrafních a dálnopisných znaků MG-80M a MG-80W.Metodika použití při výcviku radistů  

| Zpět na seznam předpisů |

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

Excalibur Army

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

 

ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci