Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci

Menu OČSLA Druhy vojsk Insignie Osobnosti Muzea Taktika Výcvik Kultura literatura Internet Film Film

PŘÍRUČKY
| Do roku 1989 | Po roce 1989 | Tisk | Příručky |

Oblast
Evidováno
(od r.1960)
Oblast působnosti, činností
Adm
14
Administrativní služba
Aut
81
Traktorová a automobilová (automobilní) služba
CO
88
Civilní obrana (ochrana)
Děl
769
Dělostřelectvo a technická služba dělostřelectva (výzbrojní služba, služba raketového a dělostřeleckého vyzbrojování)
Děl/A
179
Dělostřelectvo a technická služba dělostřelectva (výzbrojní služba, služba raketového a dělostřeleckého vyzbrojování)
Děl/B
79
Dělostřelectvo a technická služba dělostřelectva (výzbrojní služba, služba raketového a dělostřeleckého vyzbrojování)
Děl/C
144
Dělostřelectvo a technická služba dělostřelectva (výzbrojní služba, služba raketového a dělostřeleckého vyzbrojování)
Děl/D
45
Dělostřelectvo a technická služba dělostřelectva (výzbrojní služba, služba raketového a dělostřeleckého vyzbrojování)
Děl/E
31
Dělostřelectvo a technická služba dělostřelectva (výzbrojní služba, služba raketového a dělostřeleckého vyzbrojování)
Děl/F
61
Dělostřelectvo a technická služba dělostřelectva (výzbrojní služba, služba raketového a dělostřeleckého vyzbrojování)
Děl/H
43
Dělostřelectvo a technická služba dělostřelectva (výzbrojní služba, služba raketového a dělostřeleckého vyzbrojování)
Dopl
9
Doplňovací služba
Dopr
73
Dopravní služba (logistika)
Fin
18
Finanční (ekonomická) služba
Chem
60
Chemické vojsko a technická služba chemického vojska
Int
13
Intendance, intandanční služba, výstrojní služba
Kádr
4
Kádrová služba
Let
994
Letectvo a technická (inženýrská) služba letectva
Log
19
Logistika
Mat
16
Materiální oblast
MNO
2
Ministerstvo národní obrany
NN
38
Názvoslovná norma
Oper
20
Operační oblast (ve smyslu vojenství)
Org
20
Organizační zabezpečení, činnost
PAM
5
Práce a mzdy
Pers
5
Personální oblast, zabezpečení
Pěch
9
Pěchota
PHM
45
Pohonné hmoty a maziva (mazadla)
PL
3
Protiletadlové vojsko
Pol
10
Politické zabezpečení, činnost
Pom
3
Pomocné předpisy
Práv
4
Právní služba
Prov
23
Proviantní služba, zabezpečení
PS
1
Pohraniční stráž
PVO
529
Protivzdušná obrana
PVOV
95
Protivzdušná obrana vojsk
PVOV/A
142
Protivzdušná obrana vojsk
PVOV/B
96
Protivzdušná obrana vojsk
PVOV/C
12
Protivzdušná obrana vojsk
PVOV/D
56
Protivzdušná obrana vojsk
RDV
19
Raketové a dělostřelecké vyzbrojování, služba 
Sil
2
Silniční vojsko, zabezpečení
Sm
40
Smíšené oblasti (materiální)
Spoj
297
Spojovací vojsko, zabezpečení
Stav
11
Stavební vojsko, zabezpečení
Šifr
4
Šifrová služba, zabezpečení
Škol
29
Školní oblast
Tank
209
Tankové vojsko a jeho technické zabezpečení
Těl
8
Tělovýchovná oblast
Topo
74
Topografická služba, zabezpečení
Týl
35
Týlové služby, zabezpečení
Vet
19
Veterinární služba
Všeob
160
Všeobecná oblast ve vztahu k armádě, resortu Ministerstva obrany
Vševojsk
277
Vševojsková oblast (ve vztahu k činnostem vojsk a služeb)
Výs
8
Výsadkové vojsko, činnost, zabezpečení
Zákl
20
Základní činnosti ve vztahu k armádě
Zdrav
44
Zdravotnická služba, zabezpečení, činnosti
Zprav
43
Zpravodajská služba, zabezpečení, činnosti
Žel
62
Železniční vojsko, zabezpečení, činnosti
Žen
110
Ženijní vojsko, zabezpečení, činnosti
 
5334
Celkový počet předpisů

zpracoval Josef Šedý

 

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

Excalibur Army

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

 

ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci