Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci

Menu OČSLA Druhy vojsk Insignie Osobnosti Muzea Taktika Výcvik Kultura literatura Internet Film Film

ČSLA V KULTUŘE
| Armádní umělecký soubor | Po roce 1989 ... |

Mimo prostředků pro zajišťování vševojskové, odborné a politické přípravy a výcviku příslušníků armády existovaly armádní instituce zajišťující možnost kulturního vyžití kulturně výchovné činnosti (KVČ) a zájmové umělecké činnosti (ZUČ).

Základními organizačními jednotkami KVČ byly „domy armády“ zřizované v městech s vojenskou posádkou. Jejich řídícím orgánem byl od roku 1953 Ústřední dům armády v Praze (ÚDA). Jeho součástí byl Armádní umělecký soubor Víta Nejedlého (AUS) tvořený těmito složkami: orchestr, pěvecký soubor a taneční soubor.

Dalšími institucemi činnými v armádní KVČ byly Ústřední hudba Čs. Armády, Armádní rozhlas Praha, Brno a Bratislava a Vojenský fotografický a filmový ústav v Praze (později přejmenován na Čs. Armádní film – ČAF).

Od roku 1950 fungovalo nové systematické členění orgánů KVČ a ZUČ. Řídícím orgánem se stala Hlavní politická správa ČSLA (HPS). Jejím prostřednictvím došlo k navýšení vlivu stranických orgánů KSČ na KVČ a ZUČ v rámci ČSLA. Pro poradní účely byla zřízena Armádní umělecká rada. Od roku 1951 jsou zřizována armádní umělecká divadla (Praha, Martin).

Pro potřeby odborných pracovníků v oblasti KVČ byl zřízen měsíčník Vojenský klub. Distribuci jeho a dalších tiskovin a knih zajišťovaly Ústřední vojenské vydavatelství a nakladatelství Naše vojsko (NV).   

Vojenská historický ústav se rozrostl o Armádní výtvarnou skupinu (AVS) a později o Muzeum ČSLA.

Na přelomu 50. a 60. let byly některé instituce, např. časopis Vojenský klub, zrušeny. V činnosti zůstaly tyto instituce: ÚDA, Ústřední hudba ČSLA (ÚH ČSLA), AUS VN, AVS, ČAF, NV, armádní redakce rozhlasu a televize. Byla vytvořena základna pro nákup a opravy prostředků KVČ a ZUČ.

Od 70. let lze instituce KVČ a ZUČ rozdělit do kategorií:

  1. profesionální, řízené HPS: ÚDA, AUS VN, AVS, ČAF a ÚDF  
  2. řízené GŠ MNO : ÚH ČSLA, Vojenská hudební škola v Roudnici nad Labem
  3. umělecké soubory řízené vojenskými okruhy: Vojenský umelecký súbor (VUS) kpt. Nálepku Bratislava, VUS Západního vojenského okruhu Tábor
  4. hromadné sdělovací prostředky řízené HPS: armádní redakce Čs. rozhlasu a Čs. televize,  Naše vojsko, redakce deníku Obrana lidu, časopisů Čs. voják, Lidová armáda a dalších
  5. vědecké instituce podřízené HPS: Voj. historický ústav a vojenská muzea

KVČ byla podporována i pomocí pravidelných soutěží jako Zlatý palcát, Cena Víta Nejedlého apod.


Zdroj: publikace Chvíle pro potlesk

 

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

Excalibur Army

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

 

ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci