Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci

Menu OČSLA Druhy vojsk Insignie Osobnosti Muzea Taktika Výcvik Kultura literatura Internet Film Film

ARMÁDNÍ UMĚLECKÝ SOUBOR VÍTA NEJEDLÉHO

Počátky Armádního uměleckého souboru se datují k 19. květnu 1943, kdy na výzvu plukovníka Ludvíka Svobody přijel do Novochoperska hudební skladatel Vít Nejedlý. Tento den je počítán jako den vzniku AUS.

Za dobu své existence v Československé lidové armádě AUS VN hrál přes 10 tisích skladeb, uskutečnil na 43 tisíc vystoupení především pro příslušníky ČSLA, v zahraničí vystoupil na 750 místech, šestnácti států, čtyř kontinentů.

AUS VN v datech

1942 — zřízení hudební čety v Buzuluku (13. dubna)
— první koncert v Buzuluku (26. dubna)
— vytvoření malého dechového orchestru (listopad), hudební četa má 26 osob
1943 — šesnáctičlenná hudební skupina hraje na Vsesloven ském mítinku v Moskvě (9. května)
— Vít Nejedy nastupuje k brigádě do Novochoperska (19. května) — tento den je počítán jako den založení AUS
— dechový orchestr má 27 osob, symfonický orchestr 17 osob, sbor 40 osob (červenec)
— premiéra pořadu „Do boje, Slované!" (13. září)
1944 — hudebníci jsou odveleni k bojujícím jednotkám (leden — únor)
— posilnění hudby volyňskými Cechy
— premiéra pořadu „Přicházíme ze Sovětského svazu" (21. září)
— poprvé na československé půdě — při pohřbu gen. Sázavského (7. října)
— první koncert v Československu v obci Ladomírová (11. prosince)
1945 — zemřel Vít Nejedlý (2. ledna)
— velitelem Ervín Toman, hlavním dirigentem a uměleckým vedoucím Edvín Šafář
— Armádní umělecký soubor nese jméno Víta Nejedlého (duben)
— první vystoupení AUS VN v Praze — v Lucerně (20. května)
— AUS VN sídlí na Střeleckém ostrově (Praha 1)
— první koncert obnoveného AUS VN v Divadle na Vinohradech (27. října)
— první zahraniční zájezd malé skupiny do Anglie (podzim)
— velitelem AUS VN pplk. Hric, uměleckým vedoucím por. Cyril Pecháček
1946 — AUS VN vystupuje poprvé na Pražském jaru
— velitelem pplk. Václav Strejček
— celosouborový pořad „Armáda v písni a tanci"
— velitelem i uměleckým vedoucím škpt. Karel Chvalovský
1949 — soubor sídlí v Karlínských kasárnách (Praha 3)
— uměleckým vedoucím Radim Drejsl
— do AUS VN nastoupil Zdeněk Křížek jako korepetitor, později hlavní dramaturg a skladatel
1951 — AUS VN má 120 členů sboru, 80 hudebníků, 50 tanečníků a početnou skupinu sólistů
— velitelem plk. Jaroslav Veselý
— soubor sídlí v Křemencové ulici (Praha 1)
— celosouborový zájezd do Maďarské lidové republiky
1952 — AUS VN obdržel titul „Laureát státní ceny" (9. května]
— nejdelší zájezd v historii souboru — do Čínské lidové republiky
— zájezd do Polské lidové republiky
1953 — soubor se stěhuje do Břehové ulice (Praha lj
— AUS VN je vyznamenán Řádem republiky (30. dubna)
— při AUS VN zřízeno instruktážní oddělení
— velitelem pplk. Ladislav Mazal, uměleckým vedoucím dr. Ludvík Podéšť
1954 — AUS VN má 600 osob
— zájezd do SSSR
— umělci - vojáci z povolání převedeni do stavu občanských pracovníků
— vytvoření celosouborového programu tzv. program „A" a menších pořadů „A-l", „A-2", „A-3"
— AUS VN má 285 umělců a 155 pracovníků administrativního provozu
1956 — náčelníkem pplk. Adolf Sedlák, uměleckým vedoucím prof. Miroslav Barvík
— AUS VN se stěhuje na Pohořelec (Praha 6]
1957

— soubor uskutečňuje 600 vystoupení ročně
— zájezd do Německé demokratické republiky

1958 — snížení počtů pracovníků v AUS VN
— celosouborový pořad „Vítězství bude naše"
— zájezd do Polské lidové republiky
1959 — AUS VN má 275 občanských pracovníků, 18 vojáků základní služby a 5 vojáků z povolání
1960 — uměleckým vedoucím a současně ředitelem je Oldřich Flosman
— celosouborový pořad „Vám poděkování a lásku vám"
— Jiřina Mlíkovská nastoupila do AUS VN jako vedoucí baletu
— zájezd do NDR a Rumunska
1961 — celosouborový pořad „Naše cesta vítězná"
1962 — zájezd na Kubu
— náčelníkem AUS VN plk. RSDr. Jaroslav Štolfa
— úlohu uměleckého vedoucího na krátký čas přebírá ideově umělecká rada
— celosouborový pořad „Jsem jeden z vás"
1963 — založena skupina „Je nás jedenáct" — vedoucím Anton Mahrik
1964 — uměleckým vedoucím Alexej Fried
— celosouborový pořad „AUS má poplach"
— z Vojenského estrádního souboru Praha přešel do AUS VN „Taneční orchestr" s vedoucím Pavlem Bayerlem
1965 — zájezd do Jugoslávie
— účast na cvičení Říjnová bouře v NDR
1966 — zájezd do SSSR, NDR a Itálie účast na cvičení Vltava
1967 — uměleckým vedoucím Miroslav Košler
— zájezd do Alžíru, Tunisu a Polské lidové republiky
1968 — zájezd do SSSR (první čsl. umělecké těleso po krizovém období)
— účast na cvičení Šumava
1969 — zájezd do Itálie
— zrušeno 98 míst občanských pracovníků — AUS VN má 230 osob
1970 — ze skupiny „Je nás jedenáct" se vytváří skupina „ESA" (Estrádní skupina Ausu) — vedoucím Václav Bomba
— celosouborový pořad „Směr Praha"
— vznik Zábavné skupiny pod vedením Miloše Pecha
— postupné narůstání souboru zejména sboru
1971 — celosouborový pořad „Kupředu, levá"
— vedoucím uměleckého oddělení Vladimír Březa
— založení celostátní soutěže písní s brannou a vlasteneckou tématikou „Zlatý palcát"
1972 — účast na cvičení Štít 72
— celosouborový pořad „Sám nejsi nic"
1973 — AUS VN je vyznamenán Řádem Rudé hvězdy
— celosouborový porad „Vítězství bude naše"
1975 — celosouborový pořad „Šeřík neodkvétá"
1976 — účast na cvičení Štít v Polské lidové republice
1977 — vedoucím uměleckého oddělení Ladislav Egert
— celosouborový pořad „Dnům, které přijdou"
1979 — jako první umělec v AUS VN dostala Jiřina Mlíkovská čestný titul „zasloužilá umělkyně"
1980 — účast na cvičení Bratrství ve zbrani v NDR
— celosouborový pořad „Těm, kdo brání mír"
— zájezd do Sovětského svazu a Polské lidové republiky
1981 — zájezd do Maďarské lidové republiky
1982 — celosouborový pořad „Řeka života"
— vedoucím uměleckého oddělení PhDr. Ilja Šmíd
1983 — celosouborový pořad „Společně za mír"
1984 — účast na cvičení Štít
— zájezd do Libye
1985 — celosouborový pořad „Pro tuto zem"
1986 — účast na cvičení Družba
— zájezd do Polské lidové republiky a Libye
— náčelníkem AUS VN pplk. Jan Opatrný
1987 — AUS VN začal vystupovat společně se Souborem střední skupiny vojsk Sovětské armády
— nové směrnice pro umělecký provoz
1988 — celosouborový pořad „Plameny v nás"
— mužský sbor a orchestr vystoupil na Pražském jaru
— v době 45. výročí AUS VN byli uměleckými vedoucími složek — symfonického orchestru Miloš Formáček, mužského sboru Zdeněk Šulc, baletu Jitka Kornová, tanečního orchestru Rudolf Koudelka, vokálně instrumentální skupiny ESA Václav Bomba, zábavné skupiny Karel Malý .
— připravuje se zřízení úseku umělecké produkce, vytvoření skupiny herců a zrušení zábavné skupiny

Vyznamenání a ocenění AUS VN

Řády a vyznamenání:

 • Laureát státní ceny 1. stupně (9. května 1952)
 • Řád republiky (30. dubna 1953)
 • Řád Rudé hvězdy (30. dubna 1973)
 • Dukelská pamětní medaile (30. října 1959)
 • Pamětní medaile k 20. výročí osvobození ČSSR (9. května 1965)
 • Pamětní medaile k 30. výročí SNP, povstání českého lidu a osvobození (30. dubna 1975)
 • Medaile Za upevňování přátelství ve zbrani I. stupně (30. dubna 1983)
 • Medaile Za zásluhy o budování Jihočeského kraje (20. dubna 1981)

Ostatní ocenění:

 • Titul — Soubor 30. výročí SNP (1974) — diplom
 • Výroční cena Víta Nejedlého (6. října 1968)
 • Čestná medaile ÚV SČSP (10. května 1975)
 • Medaile Karlova učení (19. června 1951)
 • Medaile ÚV SČSP — Kulturou a uměním za rozvoj čes-koslovensko-sovětského přátelství (11. prosince 1986)
 • Zvláštní uznání Českého hudebního fondu — diplom (říjen 1980)
 • Plaketa Hlavní správy pohraniční stráže k 30. výročí zákona o ochraně státní hranice (11. července 1981)
 • Plaketa Vysoké školy SNB (3. května 1983)
 • Stříbrná pamětní medaile ČSAV — společný kosmický let (květen 1978)
 • Plaketa Vojenského uměleckého souboru Jana Nálepky
 • Plaketa OV KSČ Žiar nad Hronom
 • Plaketa útvaru 25. února — Levice
 • Plaketa Ústředního domu Polské lidové armády
 • Plaketa Vysoké školy pozemního vojska Vyškov
 • Plaketa svazku Kroměříž
 • Plaketa Domu kultury ROH Detva

Zdroj: publikace Armádní umělecký soubor Víta Nejedlého (1988)

 

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

Excalibur Army

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

 

ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci