Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci

Menu OČSLA Druhy vojsk Insignie Osobnosti Muzea Taktika Výcvik Kultura literatura Internet Film Film

ČESKOSLOVENSKÁ LIDOVÁ ARMÁDA
| Dislokace vojsk | Vojenské školy | Varšavská smlouva | Ozbrojené složky | Civilní obrana |

ČSLA byla součástí prvního operačního sledu Varšavské smlouvy, což vyplývalo zcela zákonitě z polohy naší republiky, kdy našim bezprostředním západním sousedem byla Spolková republika Německo a na jejím území rozmístěná i další vojska NATO.

Území ČSSR bylo rozděleno do dvou teritoriálních vojenských okruhů, Západního a Východního. Západní vojenský okruh (s velitelstvím v Táboře) dislokovaný na území České socialistické republiky, z části i na Slovensku, byl předurčen válečně k vytvoření Československého frontu a měl ve své podřízenosti kolem 85% pozemního vojska. Východní vojenský okruh (velitelství v Trenčíně) byl dislokován převážně na území Slovenské socialistické republiky, měl ve své podřízenosti zbývajících 15 % počtu pozemního vojska, a na jeho teritoriu byly umístěny zejména vojenské školy, sklady, opravárenská a další týlová zařízení.

Mírově byla ČSLA tvořena velitelstvími obou zmíněných vojenských okruhů s jejich svazky, útvary a zařízeními, 1. armádou (velitelství Příbram) a 4. armádou (velitelství Písek) - obě podřízené velitelství ZVO, 10. leteckou armádou (velitelství Hradec Králové), velitelstvím Protivzdušné obrany státu (Stará Boleslav), štábem Civilní obrany státu (Praha), speciálními svazky a útvary, vojenskými školami, výzkumnými ústavy a dalšími zařízeními.

Hlavní bojovou sílu ČSLA tvořilo 16 vševojskových divizí, dvě letecké divize, dvě divize protivzdušné obrany státu, dělostřelecká divize, raketové a protiletadlové svazky a útvary. ČSLA provozovala 16 stálých letišť.

Nejpočetnějším druhem ozbrojených sil bylo pozemní vojsko. Základem jeho bojové síly byly operační a taktické rakety, schopné ničit jakékoli cíle na vzdálenost mnoha set kilometrů. Součástí pozemního vojska byly motostřelecké a tankové svazky, útvary protivzdušné obrany. dělostřelectvo různého určení a specialní vojska, jako je ženijní, spojovací, chemické, železniční a výsadkové vojsko. Součástí ČSLA byly také útvary a zařízení druhů služeb, které vytvářely nezbytné technické, materiální a další podmínky a předpoklady k zabezpečení soustavné bojové připravenosti a pohotovosti bojových svazků a útvarů.

Hlavní údernou silou pozemního vojska byly tanky, vybaveny přístroji pro vedení a řízení palby, včetné palby v noci. Důležitou úlohu v sestavě pozemního vojska plnilo dělostřelectvo, vybaveno různými typy děl a minometů, bezzakluzovými protitankovými kanóny a různými typy reaktivních zbrani, včetně řízených protitankových střel.

Speciální druhy vojsk představvovali specializované a technické útvary, jednotky a součásti, schopné zabezpečit bojové nasazení motostřeleckých a tankových svazků i útvarů. Ženijní vojsko je vybaveno dokonalými silničními a zemními stroji, odminovacími tanky k zabezpečeni průchodu v nepřátelských zátarasech a složitou technikou k zajištění přepravy vojsk přes vodní toky a Jiné terénní překážky.

Železniční vojsko ČSLA zajišťovalo výstavbu a obnovu železničních tratí včetně mostů a sdělovacích a zabezpečovacích zařízení. Spolu se ženýjním vojskem se podlílelo na likvidaci následků živelních a jiných pohrom.

Výsadkové vojsko bylo vybaveno přepravními prostředky, protitankovými a protiletadlovými prostředky, účinnými zbraněmi pro boj v noci a prostředky spojeni a veleni.
Vojenské letectvo ČSLA bylo vybaveno nadzvukovými reaktivními letouny, raketovými zbranémi a elektronickým zařízením. Ve výzbroji leteckých svazků a útvarů byly vedle nadzvukových bojových letounů také bitevní vrtulníky.

Vojska protivzdušné obrany státu (PVOS) tvořily protiletadlové raketové útvary, útvary stíhacího letectva, radiotechnické a speciální útvary.

Z historie:
Spolupráce s civilním sektorem
Berlínská krize
Pomocné technické prapory

Stav ČSLA ke konci roku 1989

Orgány velení
3 300
osob
Pozemní vojsko  
128 400
osob
Vojsko protivzdušné obrany státu
22 300
osob
Vojenské letectvo
23 000
osob
Spojovací útvary a vojenské školy 
15 900
osob
Týlová zařízení    
4 000
osob
Vojenská část civilní obrany
3 100
osob
z knihy Generál studené války

 

Počty hlavních druhů výzbroje ČSLA v roce 1988

celkem letadel   
687
 
z toho bojových   
407
 
bojových vrtulníků       
101
 
odpalovacích zařízení raket   
77
 
tanků
4 585
 
protitankových raketových kompletů
540
 
bojových obrněných vozidel
4 900
 
děl, raketometů a minometů
3 445
 
z knihy Generál studené války

                      

Vojenské výcvikové prostory na území bývalé ČSSR

Boletice (CZ)
Císařský les (CZ)
Dobrá Voda (CZ)
Doupov (Doupovské hory)/Hradiště (CZ)
Javorina (SK)
Jince/Brdy (CZ)
Kamenica nad Cirochou (SK)
Kežmarok/Levočské vrchy (SK)
Léšť/Javorie (SK)
Libavá (CZ)
Milovice/Mladá (CZ)
Prameny/Slavkovský les (CZ)
Ralsko (CZ)
Vyškov/Dědice/Březina (CZ)
Vimperk (CZ)
Záhorie (SK)

| Dislokace vojsk | Vojenské školy | Varšavská smlouva | Ozbrojené složky | Civilní obrana |


Zdroj:
Generál studené války, autor arm.gen.M.Vacek
Vojensko-politický zápisník

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

Excalibur Army

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

 

ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci