Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci

Menu OČSLA Druhy vojsk Insignie Osobnosti Muzea Taktika Výcvik Kultura literatura Internet Film Film

ŽENIJNÍ VOJSKO
Překonávání vodních překážek
| Zpět na předhled druhů vojsk | Klamný pontonový most |

V době, kdy se předpokládá vedení bojových operací podle doktrín mechanizované války, je nezbytné vyřešit problém s překonáváním různých překážek. Terénní nerovnosti se dají přejet, či objet, ale vodní toky je nutno překonat rychle a na místě určeném k provedení manévru.
Vojsko překovává vodní toky na těchto přepravištích:

Plavidlová přepraviště

Jednotky prvního sledu, vyzbrojené obojživelnými transportéry, využijí plavidlová přepraviště. K překonání vodního toku dojde z chodu a jednotka pokračuje v provádění bojových operací na druhém břehu vodního toku okamžitě po jeho překonání.

 

Brodová přepraviště
Některá vozidla užívaná ČSLA, zejména tanky a těžké nákladní automobily mohou překonávat vodní toky na místech s odpovídajícím profilem dna, rychlostí proudění vody a dalších ukazatelů. Není-li třeba provádět před broděním přípravu vozidel, jedná se o běžné brodění. To lze uskutečnit do hloubky vody přibližně 1,4 m. Dosahuje-li voda hloubky více než cca 1,4m jedná se o hluboké brodění, před kterým je třeba určitá předchozí úprava vozidla ( větší utěsnění ). Hloubka vody nesmí přesáhnout výšku vozidla, aby měla posádka možnost vozidlo opustit nezatopeným horním průlezem.
Každé brodové přepraviště musí mít několik brodů pro případ rozježdění dna, či uváznutí vozidla během brodění.
Je též nutné zpevnit vjezdy a výjezdy, aby nedošlo k jejich rychlému rozježdění.

 

Podvodní přepraviště

Jedná se vlastně o brodová přepraviště, kde hloubka vody na přepravišti převyšuje výšku přepravovaných vozidel.
Vozidlo musí být pro jízdu pod vodou speciálně upraveno, osazeno zařízením pro přívod vzduchu motoru a osádce,  pro odvodu spalin z motoru a pro bezpečnou orientaci pod vodou.
Musí též být vybaveno čerpadly a utěsněno, aby se zamezilo zatápění vozidla během pohybu pod hladinou.
Podvodních přepravišť využívají zejména speciálně upravené tanky.

 

Přívozová přepraviště

Pro provoz přívozových přepravišť jsou nutné pontonové soupravy, popřípadě improvizovaný materiál. Moderní soulodí PMS a SMS umožňují provoz přívozových přepravišť bez nutnosti budování nájezdových můstků ( především na protějším břehu ), což značně zrychluje stavbu přepraviště i jeho vlastní používání.

 

Mostová přepraviště

Mostová přepraviště jsou nejvýkonnějším druhem přepravišť, proto jsou budována na všech k tomu příhodných místech ( zejména mimo dosah nepřátelských zbraní ). Překážky o šířce do 20 metrů lze přemostit tzv. útočnými mosty a mostními tanky, i pod palbou nepřítele.
Je-li šířka překážky do 50 metrů budují se mosty na pevných podporách. Při překonávání středních a širokých vodních překážek se budují mosty na plovoucích podporách. U části pontonových souprav se dá využít pobřežních přechodových polí. Jakmile je to možné, jsou tyto mosty nahrazovány týlovými standardizovanými mosty, čímž jsou uvolňovány pro zabezpečení schopnosti prvosledových jednotek překovávat vodní překážky. 

Zvláštní přepraviště
Zde je myšleno např. lední přepraviště. Je však nutné zauvažovat nad potřebnou tloušťkou ledu, popřípadě o pomocné vrchní konstrukci.

| Zpět na předhled druhů vojsk | Klamný pontonový most |

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

Excalibur Army

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

 

ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci