Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Útvary Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

Elektrochemický rozněcovač ECHRO

Je určen pro zpožděný roznět náloží a min. Adjustace kombinovanou rozbuškou Žk. Je možno ho použít i jako dlouhodobý časový spínač v případě použití kontaktní zátky místo rozbušky. Pro dopravu je rozněcovač uložen v plechové uzavíratelné krabici. Pro napájení se používají 3 monočlánky typu 142. Pro proměřování hodnot adjustovaného rozněcovače se používá voltohmmetr VOMET. Dezadjustaci rozněcovače lze provést v době, kdy ještě neprošla polovina nastaveného času. Z toho důvodu se o načasovaném rozněcovači vede záznam s uvedením čísla rozněcovače, dobou načasování a časem, kdy bylo provedeno propojení vidlicovou spojkou. Dezadjustovaný rozněcovač již nelze znovu použít.

Rozněcovač ECHRO umožňuje nastavit časové zpoždění od 1 dne do více než 168 dnů v těchto stupních:
1. stupeň – 1 den,
2. stupeň – 2 dny,
3. stupeň – 2,5 dne,
4. stupeň – 5 dnů,
5. stupeň – 10 dnů,
6. stupeň – 14 dnů,
7. stupeň – 21 den,
8. stupeň – 42 dny,
9. stupeň – 56 dnů,
10. stupeň – 70 dnů,
11. stupeň – 84 dny,
12. stupeň – 112 dnů,
13. stupeň – 168 dnů,
14. stupeň – více než 168 dnů.
U 1. až 5. stupně je zaručena přesnost časového zpoždění ±10%, u zbylých stupňů ±20% v teplotním rozmezí -20° až + 40°C.
Tyto stupně jsou vyznačeny na panelové desce rozněcovače pod víkem a nastavující se pomocí vidlicové spojky.

Průměr 132 mm
Výška 107 mm
Hmotnost 1,2 kg
Hmotnost s krabicí 2,31 kg
Rozměry přepravní krabice 155 x 155 x 125 mm

Balení:
- deset plechových krabic je uloženo v dřeveném truhlíku o rozměrech 198 x 351 x 831 mm a hmotnosti 29 kg.


Schéma elektrochemického rozněcovače ECHRO
1-víko rozněcovače, 2-víčko funkčního prostoru rozněcovače, 3-plnící šroub, 4-vidlicová spojka, 5-anoda, 6-katoda, 7-odpory, 8-tělo rozněcovače, 9-monočlánky, 10-zpruha úderníku, 11-úderník, 12-kombinovaná rozbuška Žk, 13-rozbuškový šroub

 


Elektrochemického rozněcovač v řezu
1-tělo rozněcovače, 2-víko rozněcovače, 3-monočlánky, 4-víko baterie, 5-panelová deska, 6-zástrčková spojka, 7-katoda, 8-víčko funkčního mechanismu, 9-anoda, 10-zpruha, 11-úderník, 12-plnící šroub, 13-šroub víka baterie, 14-kontaktní spojka, 15-elektrolyt, 16-odpory, 17-rozbuškový šroub, 18-rozbuška, 19-kontaktní zátka

 


Panelová deska elektrochemického rozněcovače ECHRO
1-pilníček na ampulky, 2-plnicí šrouby, 3-šrouby víka monočlánků, 4-vidlicová spojka, 5-šroubovák na plnící šrouby, 6-ampulka s elektrolytem

 

Zpracoval: Lukáš Doubrava
Zdroj: Žen-29-2
fotografie použity s laskavým svolením autora

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

FORUM.CSLA.cz

MUZEUM.CSLA.cz

KVH ČSLA

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky