Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Útvary Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

Protipěchotní mina dřevěná PP Mi-D

Protipěchotních dřevěných min PP Mi-D se používá jako min tlakových (nášlapných). Kladou se nejčastěji jako zpuštěné, v porostlém terénu též povrchově.

Konstrukce a materiál těchto min nezaručují jejich dlouholetou životnost, a proto se s jejich výrobou a použitím počítá hlavně za ztížených hospodářských podmínek, kdy bude nedostatek vhodnějších a účinnějších typů min.

K adjustování těchto min se používá 200 g tritolových náložek rozměrů 4 x 5 x 7 cm, rozbušek Ž a rozněcovačů Ro-1.

Tělo miny (krabici) tvoří spodní díla a víko. Oba díly jsou spojeny dvěma hřebíky, které plní funkci čepů, kolem nichž se otáčí víko při otvírání miny. Tělo miny je impregnováno karbolineem nebo jinou vhodnou látkou.

K aktivaci miny dochází při zatížení víka miny, hrana víka vytlačí zástrčku rozněcovače (posun víka je možný díky výřezu) a dojde k uvolnění úderníku. Ten je silou pružiny vržen na roznětku (u Ro-1 součást rozněcovače), dojde k iniciaci rozbušky a tím i explozi 200 g náložky.

Vzhledem k tomu, že v mině je použit k adjustování rozněcovač Ro-1, který má značné množství kovových součástek, a že tělo miny je spojeno hřebíky, je mina snadno zjistitelná minovou hledačkou.


Otevřené tělo miny (krabička) bez vložené náložky a rozněcovače


Mina adjustovaná cvičnou 200 g náložkou a rozněcovačem Ro-1


Mina připravená k použití – ve výřezu na čele je vidět zástrčka a konec úderníku rozněcovače Ro-1

 

Takticko-technická data  
  
Celková váha miny s náložkou a rozněcovačem 0,5 kg
Rozměry miny     13,5 x 10,3 x 5,4 cm
Rozměry aktivační plochy (víka) miny  13,5 x 10,3 cm
Aktivační tlak 4 – 8 kg
Odolnost miny proti účinkům tlakové vlny 0,05 až 0,11 kg/cm2

Miny jsou baleny po 20 ks v laťovém obalu; váha obalu s minami je 7,3 kg.

 

Cvičná protipěchotní dřevěná mina Cv PP Mi-D

Cvičné protipěchotní dřevěné miny Cv PP Mi-D slouží k výcviku ve zřizování a odstraňování protipěchotních výbušných zátarasů. Od ostré miny se cvičná mina liší jen tím, že v zadním čele její spodní části je oválný otvor o rozměru 25 x 27 mm.

K adjustování cvičné protipěchotní dřevěné miny se používá cvičné 200 g náložky a cvičného rozněcovače Ro-1. Při nedostatku cvičných rozněcovačů Ro-1 je možno použít ostrých rozněcovačů Ro-1. Adjustování se provádí obdobně jako u ostré miny. Rozdíl je jen v tom, že do cvičných náložek se předem (před zahájením výcviku) vloží po dvou dýmových vložkách, jimiž jsou v podstatě lisová tělíska černého prachu, a jímka se přelepí papírem. Přitom je třeba dodržovat bezpečnostní opatření platné pro práci s černým prachem.

 

Zpracoval: Lukáš Doubrava
Zdroj: Žen-29-2, vydání 1961 a 1987

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

FORUM.CSLA.cz

MUZEUM.CSLA.cz

KVH ČSLA

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky