Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Útvary Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

ZBRANĚ Pusky

Přetlaková komora DK-2

Jedním z nebezpečí, které hrozí potápěčům při práci v hloubkách za použití dýchacích přístrojů je rychlý návrat na hladinu, bez několika zastávek v určených hloubkách, během kterých si má tělo přivyknout na snižující se tlak v prostředí. Pokud nejsou tyto zastávky provedeny nastane u potápěče např. embolie, tzv. Kesonova nemoc, či barotrauma plic. Jediným prostředkem pro záchranu takto zraněného potápěče je jeho umístění do přetlakové komory a provedení “suché dekomprese.“

Do výzbroje byla zavedena modernizovaná přetlaková komora DK-2, instalovaná do skříňového vozidla PRAGA V3S. Komora DK-2 je vlastně dutý ocelový válec uzavřený klenutými ocelovými dny, který je rozdělen přepážkou na dvě části: přední část tvoří předkomoru a zbývající 2/3 vlastní komoru. Předkomora umožňuje vstup a výstup za plného provozu, bez nutnosti snižování tlaku. V přední části a přepážce jsou vzduchotěsné uzavíratelné poklopy o průměru 770 mm. Komora je vybavena výsuvným lůžkem uzpůsobeným pro přenášení pacienta i mimo komoru. Ke komunikaci obsluhy a osob uvnitř komory slouží hlasité hovorové zařízení, integrované do ovládacích panelů vně i uvnitř komory. V případě výpadku komunikačního systému je zde záložní, světelný systém. Ve vozidle je DK-2 umístěna na podstavci svařeném z ocelových profilů ve tvaru U. Pod komorou jsou dvě tlakové vzduchové lahve o objemu 40 l a provozním tlaku 30MPa každá. Dále je zde umístěna plnící jednotka schopná po připojení na kompresor plnit prázdné tlakové lahve i za plného provozu komory. Zdroj elektrické energie pro všechna zařízení komory je umístěn na podlaze skříňové nástavby vozidla vedle podstavce komory.

Pro prodloužení doby provozu komory jsou ve vozidle umístěny další tlakové lahve ( 6 kusů ) o celkovém objemu 72 m3 a dvě tlakové lahve o objemu 40 l a provozním tlaku 15MPa, každá. Vzduch z těchto dvou lahví je určen pro případnou kyslíkovou inhalaci při provádění dekomprese.
Komora i předkomora jsou vybaveny pozorovacími průzory, umožňujícími sledování stavu osob v komoře.

Obsluha ovládá komoru pomocí 7 ventilů umožňujících změny tlaku v obou částech komory DK-2. Pro sledování tlaků v komoře je na ovládacím panelu vedle ventilů i několik manometrů a také dvoje palubní hodiny určené pro kontrolu délky dekomprese. Další manometry jsou umístěny na tlakových lahvích pod komorou, na náhradních lahvích a na přívodním potrubí.  
Komora je po celou dobu pravidelně odvětrávána pro snížení hladiny vydýchaného kysličníku uhličitého.

Provoz: Pacient je uložen do komory, ta je hermeticky uzavřena a natlakována na příslušný tlak. Poté je podle harmonogramu vypracovaného přítomným lékařem, který tak učiní dle příslušných dekompresních tabulek, postupně snižován tlak v komoře, až na normální atmosférický tlak.    

Rozměry  
Vnější průměr tělesa 1200 mm
Vnitřní průměr komory 1188 mm
Průměr průlezů 770 mm
Celková délka komory 3300 mm
Délka hlavní komory 2150 mm
Délka předkomory 1150 mm
Maximální provozní tlak 1 MPa
Hmotnost DK-2 včetně 2 ks tlakových lahví 1800 kg
Počet osob v komoře ( 1 sedící + 1 ležící, nebo 3 sedící ) 2- 3
Obsluha ( lékař + pot. instruktor ) 2
Provozní podmínky  
Teplota okolního vzduchu +/- 40°C
Teplota uvnitř skříňového vozidla Min. 20°C
Relativní vlhkost vzduchu Max. 90 %
Prašnost okolního vzduchu  
Na místě Do 0,5 g.m -3
Za jízdy Do 2.5 g.m -3

 

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

FORUM.CSLA.cz

MUZEUM.CSLA.cz

KVH ČSLA

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky