Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Útvary Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

ZBRANĚ Pusky

SBON-MR - SOUPRAVA ZAŘÍZENÍ PRO BEZDRÁTOVÉ ODPALOVÁNÍ NÁLOŽÍ

Souprava zařízení SBON-MR je určena k odpálení nálože radiovým signálem v součinnosti s rádiovou stanicí RF-10. Souprava umožňuje odpálení buď přímo od detonace přijímače s destrukční vložkou nebo pomocí bleskovicového rozvodu.

Vysílač KD-1/SB je zasunut do kovové skříně a připevněn dvěma šrouby k přednímu panelu. Na něm je umístěna stíněná zásuvka pro připojení propojovacího kabelu k rádiové stanici RF-10 a spouštěcí přepínač. Vysílač se připevní k boku rádiové stanice RF-10 pomocí závěsných čepů, které jsou přinýtovány na skříni vysílače.

Příjmače PŘ-1/SB jsou v každé soupravě čtyři. Dva naladěné na shodný kmitočet a označené na předním panelu písmeny A1 a A2. Jeden naladěný na jiný kmitočet označený písmenem B. Jeden naladěný na jiný kmitočet než předchozí označený písmenem C. Elektronika přijímače je uspořádána na čtyřech deskách tištěných spojů. Dvě desky tvoří vlastní příjmač, elektronické spínače napájecího napětí a obvody generátorů časových intervalů. Na zbývajících dvou deskách jsou vyhodnocovací obvody včetně dekodéru a odpalovacího obvodu. Ostatní díly (odjišťovací přepínač, kolík časové pojistky, polohový spínač, anténní konektor, indikační světelná dioda a tlačné svorky pro připojení rozbušky) jsou připevněny k přednímu panelu.

Na zadní části šasi jsou připevněny kontakty pro přívod napájecího napětí ze zdroje a tlačné svorky pro připojení drátových přívodů rozbušky. Celá elektronická část přijímače je zakryta plechy, přičemž spodní krycí plech nese schránu na destrukční vložku.

Zdroj napájecího napětí tvoří samostatnou mechanickou část. Je opatřen šesti tlačnými kontakty. Čtyři z nich jsou určeny pro vývod napájecího napětí.

Kolík časové pojistky slouží k odjištění a zajištění zařízení. Zajištění lze provést v jediné s deseti vyznačených poloh odjišťovacího přepínače. Číslo této polohy, počítáno od levého dorazu ve směru hodinových ručiček, je vyznačeno na vnitřním krytu šasi přijímače a na kolíku časové pojistky.

Souprava SBON-MR je uložena v dvouvíkové krabici zasunuté do brašny. Krabice obsahuje:
1 ks Vysílač KD-1/SB
1 ks Propojovací kabel vysílače
4 ks Přijímač PŘ-1/SB
8 ks Zdroj
4 ks Prutová anténa
4 ks Drátová anténa
1 ks Kontrolní konektor

Průvodní dokumentace:
Návod k obsluze a údržbě soupravy SBON-M
Technický list
Záznamník soupravy

Technické údaje

Vysílač KD-1/SB
napájení .................................. z radiostanice RF10, odběr proudu 250 mA
kmitočtové pásmo ................... tři pevné kmitočty z rozsahu RF10
modulace ................................. kmitočtová modulace RF-10 s kmitočtových zdvihem 5 kHz
rozměry .................................... 63 x 172 mm
rozsah provozních teplot .......... -30°C až + 55°C

Přijímač PŘ-1/SB
napájení ................................... 6 - 8 V z NiCD akumulátorů o kapacitě 900 mAh
kmitočtové pásmo ................... tři pevné kmitočty z rozsahu RF10
dynamický rozsah .................... více jak 85 dB
časová pojistka ........................ interval 37,5s, 2,5 min., 5 min., 10 min.
rozměry .................................... 136 x 51 x 174 mm
rozsah provozních teplot .......... -30°C až + 55°C

 

Zdroj: Návod k obsluze a údržbě soupravy SBON-M

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

FORUM.CSLA.cz

MUZEUM.CSLA.cz

KVH ČSLA

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky