Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci

Izolační přístroj IP-46 a IP-46M

Izolační přístroj IP-46 a IP-46M je určen k ochraně jednotlivce v prostorách s nedostatkem kyslíku, v prostoru zamořeném OL, RL a BBP, jakož i při práci pod vodou do hloubky 6 m. Izolační přístroj IP-46 se skládá z:
- lícnice,
- regenerační patrony se spouštěcím zařízením,
- dýchacího vaku se zařízením pro dodatečnou dávku kyslíku a přetlakovým ventilem,
- kostry,
- brašny.

Kromě toho do soupravy patří:
- záložní spouštěcí vložka v pouzdře,
- krabička s ampulemi,
- destičky proti opocování zorníků v krabičce,
- speciální klíč.

Izolační přístroj IP-46M se liší od přístroje IP-46 tím, že souprava obsahuje dvě zařízení pro dodatečnou dávku kyslíku, snímací tepelný obal a má kratší spojovací hadici. IP-46M je určen jako záchranný prostředek k opuštění zatopeného tanku a k provádění lehkých prací pod vodou.

 

Princip činnosti izolačního přístroje

Při silném tlaku dlaní na tlačítko spouštěcího přístroje se ampulka rozdrtí a kyselina vyteče na spouštěcí vložku. Začíná rozklad spouštěcí vložky, při němž se uvolňuje kyslík, který je nutný pro počáteční dýchání pomocí izolačního přístroje; dále se uvolní vodní páry a teplo.

Působením vodních par, tepla a kysličníku uhličitého, obsaženého ve vydechovaném vzduchu, dochází k rozkladu látky v regenerační patroně a k uvolňování kyslíku, nutnému k dalšímu dýchání.

Látka v regenerační patroně plně pohlcuje páry a kysličník uhličitý obsažený ve vydechovaném vzduchu. Přitom vznikající kyslík odchází během výdechu společně s vydechovaným vzduchem do dýchacího vaku. Vzduch očištěný od kysličníku uhličitého a obohacený kyslíkem přichází z dýchacího vaku přes regenerační patronu spojovací hadicí do lícnice a odtud postupuje do plic. Při dalším vydechování a vdechová se celý postup opakuje.

Činnost kyslíkových vložek zařízení pro dodatečnou dávku kyslíku je obdobná jako činnost spouštěcích vložek.

Provozní údaje IP-46M:

Hmotnost = 5,5 kg
Doba použití ve vodě vklidu
- při teplotě vody 15 až 20 °C nejméně 2 hodiny,
- při teplotě vody 5 až 10 °C nejméně 1 hodina,
- při teplotě vody 1 až 5 °C nejméně 20 minut.

Lícnice izolačního přístroje slouží k usměrnění vydechovaného vzduchu do regeneračního přístroje, k vedení kyslíku z patrony k dýchacím orgánům a k ochraně očí a obličeje před škodlivými příměsemi ve vzduchu. Lícnice se vyrábějí ve 4 velikostech (1 – 4).

Náustek umožňuje spojení dýchacího ústrojí člověka se spojovacím kolínkem lícnice. Žebrovaný komprezátor umožňuje pohodlné a spolehlivé držení náustku mezi rty. Nálitek náustku je určen k opření pružiny nosní upínky a k zamezení jejího spadávání z nosu.

Regenerační patrona slouží k vyvíjení kyslíku nezbytného pro dýchání a k pohlcování vodních par a kysličníku uhličitého.

Spouštěcí zařízení slouží k uvedení izolačního přístroje do činnosti.
Skládá se ze:
- spouštěcí vložky,
- skleněné ampulky s kyselinou,
- ústrojí k rozdrcení ampulky.

Dýchací vak slouží jako zásobník vzduch a kyslíku, který uvolňuje regenerační patrona při dýchání. Má čtyři manžety (IP-46 dvě), ve kterých je upevněn:
- spodní nátrubek ke spojení dýchacího vaku s regenerační patronou,
- přetlakový ventil,
- dvě kyslíkové přídavné náplně.
Na dýchacím vaku jsou dvě poutka pro jeho upevnění ke kostře.

Zařízení pro dodatečnou dávku kyslíku slouží k naplnění dýchacího vaku kyslíkem při rychlém ponoření do hloubky nebo při nedostatku kyslíku v dýchacím vaku, při vdechu, který může být způsobení otočením uživatele na pravý bok a uniknutím obsahu dýchacího vaku přetlakovým ventilem nebo vypotřebováním regenerační patrony.

Lukáš Doubrava

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky