Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Útvary Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

ZBRANĚ Pusky

UNIVERZÁLNÍ ODMOŘOVACÍ SOUPRAVA UOS-1

Univerzální odmořovací souprava UOS-1 je určena k částečné speciální očistě (odmořování a dezinfekci, nouzově k dezaktivaci) osobních zbraní, drobné bojové techniky, popřípadě součástí větší techniky, se kterými přichází jejich obsluha do bezprostředního styku. (V krajním případě lze použít UOS-1 i k odmořování povrchu lidské kůže a výstroje).

Souprava UOS-1 je složena:
- z nepromokavého obalu
- ze dvou kusů tkaniny
- ze sáčku, který obsahuje látky pro přípravu odmořovací směsi (chlornan vápenatý, detergent, hliníkovou fólii a chlorid rtutnatý).

Odmořovací směs se připravuje bezprostředně před použitím, odmořuje všechny druhy otravných látek a má dezinfekční účinky. Je silně korozivní, proto je nezbytné odmořené předměty důkladně opláchnout vodou, osušit a nakonzervovat. Barevné textilní materiály odmořovací směs odbarvuje a snižuje jejich mechanickou pevnost. Při styku s lidskou kůží působí dráždivě. Zasažené místo je nutno důkladně omýt vodou a ošetřit. Odmořovací směs v případě požití je jedovatá.

Nepromokavý obal soupravy může sloužit k nabírání vody pro přípravu odmořovací směsi. Na zadní straně obalu je vytištěn návod k použití. Dva kusy tkaniny o rozměrech 200x200 mm, ve kterých je zabalen sáček s odmořovacími látkami, slouží k odsávání otravné látky ze zamořených předmětů a k nanášení odmořovací směsi. Roztržením tkanin v místě nastřižení se připraví 4 kusy tamponů. Sáček z plastické hmoty slouží k přípravě odmořovací směsi. Na sáčku jsou vytištěny dvě značky "LÉTO" a "ZIMA", které slouží k odměření náplně vody podle okolní teploty. Při teplotě pod +10 °C se plní sáček vodou po značku "ZIMA" a při teplotě nad +10 °C po značku "LÉTO".

Rozměry ........................... 200x95x50 mm
Hmotnost .......................... 0,125 kg
Pracovní teplota odmořovací směsi
(suspenze) ........................ asi +60 °C
Doba dosažení pracovní teploty .... asi 5 min
Množství.připravené odmořovací
směsi:
- při naplnění po značku "LÉTO" ..... 0,75 1
- při naplnění po značku "ZIMA" ..... 0,50 1
Doba přípravy soupravy UOS-1 k použití ... 6 až 7 min
Vydatnost náplně pro odmoření plochy ..... asi 0,5 m2

 

Zdroj: Chem-23-1 Vojskové odmořovací soupravy

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

FORUM.CSLA.cz

MUZEUM.CSLA.cz

KVH ČSLA

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky