Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Útvary Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

ZBRANĚ Pusky

PŘENOSNÝ ROZSTŘIKOVAČ R-36/55

Přenosný rozstřikovač je určen k částečné i úplné speciální očistě výzbroje, bojové a dopravní techniky, malých staveb (i vnitřních povrchů), proviantního materiálu v obalech, zvířat a osob. Kapalné směsi při speciální očistě se na zamořené povrchy nanášejí rozstřikováním. Ze zásobní nádrže se vytlačují stlačeným vzduchem. Rozstřikování přerušuje obsluha uzavíracím ventilem.


1 - válcová tlaková nádrž s nosným postrojem; 2 - hustilka s tlakoměrem; 3 - uzávěrová matice; 4 - proudnice s tryskou; 5 - uzavírací ventil; 6 - hadice (pryžové nebo s kovovým jádrem)

Nádrž rozstřikovače je opatřena plnicím hrdlem a uzávěrovou maticí. V horní třetině nádrže je nosný pás, kterým je uchycena hustilka a nosné popruhy. Ve spodní části nádrže je patka nesoucí bederní opěrku se závěsnými háčky a hustilkou, vzduchový ventil a vypouštěcí koleno. Ve dně nádrže je vypouštěcí ventil pro kapalné směsi, napojený přes vypouštěcí trubku a vypouštěcí koleno na hadici, uzavírací ventil a proudnici.

Vzduch do nádrže se pumpuje hustilkou přes pojistný vzduchový ventil, spojovací trubku, vzduchový ventil a přívodní trubku, která ústí u plnicího hrdla nádrže. Velikost tlaku vzduchu se kontroluje tlakoměrem. Při práci a rozstřikovačem je píst hustilky zajištěn v dolní poloze pomocí třmenu na rukojeti hustilky.

Mezi spojem hadice a uzavíracím ventilem je sítko k zachycování větších částí suspenze, které by mohly ucpat trysku s rozprašovací jehlou. Okapávací kroužek zamezuje stékání kapalných směsí po proudnici.


Souprava přenosného rozstřikovače R-36/55
1 - návod k použití; 2 - proudnice s tryskou; 3 - hadice s kovovým jádrem; 4 - hadice pryžová; 5 - plechovky s tryskami, rozprašovacími jehlami a sadou těsnění; 6 - přepravní bedna; 7 - rozstřikovač; 8 - nálevka; 9 - sítko nálevky; 10 - uzavírací ventil; 11 - montážní klíč

Technické údaje:  
Objem nádrže 12 l
Objem náplně 8 až 9 l
Průměr nádrže 200 mm
Výška rozstřikovače 590 mm
Hmotnost prázdného rozstřikovače 11,5 kg
Hmotnost rozstřikovače s náplní 20 až 21 kg
Hmotnost soupravy rozstřikovače v bedně 27 kg
Rozměry bedny 690x400x365 mm
Délka vypouštěcí hadice s proudnicí 1470 mm
Pracovní tlak v nádrži s náplní 800 kPa
Zkušební tlak 1500 kPa
Doba pro vytvoření pracovního tlaku s náplní 1,5 až 2 min (tj. asi 110 zdvihů pístu hustilky)
Doba pro naplnění nádrže nálevkou se sítkem 0,5 až 1 min
Doba k vyprázdnění nádrže při nepřetržitém
výtoku 8 l kapalné směsi při tlaku 800 kPa
tryskou č. 2
asi 5,5 min
Doba pro rozvinutí přenosného rozstřikovače k činnosti 6 až 7 min (není zahrnuta doba pro přípravu kapalných směsí)
Doba svinutí, ošetření a konzervace rozstřikovače 30 až 40 min
Teplotní provozuschopnost je dána minimální a maximální pracovní teplotou směsí
Obsluha 1 osoba
   
   

Zdroj: Chem-23-1 Vojskové odmořovací soupravy

 

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

FORUM.CSLA.cz

MUZEUM.CSLA.cz

KVH ČSLA

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky