Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Útvary Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

ZBRANĚ Pusky

SOUPRAVA PRO SPECIÁLNÍ OČISTU AUTOMOBILNÍ TECHNIKY DK-4

Souprava DK-4 je určena k provádění částečné i úplné speciální očisty automobilní techniky se zážehovými motory a upraveným výfukovým potrubím pro připojení soupravy.


Souprava DK-4
1 - textilní sáček; 2 - Kmenová knížka; 3 - bajonetový kroužek; 4 - regulační ventil; 5 - sací hadice; 6 - azbestová tkanice; 7 - háčky, lišty a šrouby; 8 - kartáče; 9 - dopravní hadice; 10 - čisticí hadry; 11 - azbestové těsnění; 12 - měrka; 13 - pružina; 14 - proudnice; 15 - nástavec proudnice; 16 - ejektor; 17 - nástavec pro odběr výfukových plynů

Podle typu automobilní techniky (průměru výfukového potrubí) je souprava DK-4 rozdělena na modifikace DK-4, DK-4B, DK-4U, DK-4-63.
Souprava DK-4 je určena pro automobily s ústím výfukového potrubí o vnějším průměru 44,5 mm (GAZ-51, GAZ-63, GAZ-66, ZIL-150, ZIL-151, ZIL-164, ZIL-157, ZIL-157 K a všechny modifikace uvedených automobilů).
Souprava DK-4B je určena pro obrněné transportéry BRDM, BRDM-2, BRDM-2rch, BTR-40, BTR-60 P, BTR-60 PB, BTR-152 a jejich modifikace.
Souprava DK-4U je určena pro automobil URAL-375.
Souprava DK-4-63 je určena pro automobily s ústím výfukového potrubí o vnějším průměru 63,5 mm (GAZ-53 A, ZIL-130, ZIL-131, ZIL-137 a všechny modifikace uvedených automobilů).

Činnost soupravy je založena na principu ejektoru s využitím kinetické energie a tepla výfukových plynů motoru vozidla. Souprava může být použita pro speciální očistu dvěma způsoby:
způsob A - jako vysavač k odsávání prachových částic při dezaktivaci zamořených povrchů,
způsob B - jako rozstřikovač pro nanášení odmořovacích a dezaktivačních (dezinfekčních) kapalných směsí na zamořené povrchy.

Ejektor (plynová vývěva) je určen k nasávání kapalné směsi z nádrže (baňky) nebo k odsávání prachových částic. Ejektor je složen z difuzoru, hrdla, trysky a převlečné matice s těsněním. Pomocí převlečné matice se připojí ejektor k nástavci pro odběr výfukových plynů. Výfukové plyny vytékající vysokou rychlostí z trysky vytvářejí v prostoru směšovací komory podtlak, který se šíří do hrdla. Ha závit hrdla se připojuje sací hadice pro nasávání kapalin nebo dopravní hadice pro odsávání prachových částic. Nasávaná kapalina (prachové částice) jsou strhávány a smíchány s výfukovými plyny ve směšovací komoře. Směs vystupuje difuzorem, na který se připojuje převlečnou maticí dopravní hadice s proudnicí.

Technické údaje:  
Hmotnost soupravy v bedně 26 kg
Rozměry bedny (plechové) 648 x 532 x 190 mm
Hmotnost soupravy v brašnách 16 kg
Vstupní tlak výfukových plynů 80 až 100 kPa
Spotřeba kapalných odmořovacích a dezaktivačních směsí za minutu 1,4 ± 0,2 l
Doba na rozvinutí (svinutí) soupravy pro použití způsobem A 3 min
Doba na přechod soupravy ze způsobu A na způsob B 2 min
Teplotní provozuschopnost:
 
ve způsobu A -40 °C až +50 °C
ve způsobu B -10 °C až +50 °C
Obsluha 2 osoby
Odmořovací náplň náplň č.1 pro AOS
Dezaktivační náplň náplň č.2 pro AOS
   

Zdroj: Chem-23-1 Vojskové odmořovací soupravy

 

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

FORUM.CSLA.cz

MUZEUM.CSLA.cz

KVH ČSLA

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky