Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

VÝŠKOVÝ KOMPENZAČNÍ ODĚV VKK-6M

Výškový kompenzační oděv VKK-6M, kompenzační rukavice a kompenzační ponožky patří do soupravy kyslíkového vybaveni KKO-5 a jsou určeny pro vytváření potřebných životních podmínek pro pilota a pro zachování jeho pracovní schopnosti (bez omezení pohybů) při prováděni různých letových úkolů ve velkých výškách. Při použiti oděvu s automatem tlaku AB-6E umožňuje provádění letu s přetížením do l0 násobku zemského zrychlení. Kompenzační rukavice a kompenzační ponožky se používají ve výškách nad 20 km. Kompenzační ponožky se používají s obuví, která neobepíná pevně nohy.

Výškový kompenzační oděv VKK-6M je kombinéza, na které jsou připevněny základní části oděvu napínací zařízení (NU), zařízení proti přetížení (PPU) a břišní kompenzátor. Kombinéza obepíná tělo pilota a mechanicky je stahuje při činnosti napínacího zařízení a zařízeni proti přetížení a je základem pro montáž všech ostatních částí oděvu. Kombinéza se zhotovuje ze speciálního plátna, které má vysoké hygienické vlastnosti. Střih kombinézy je zhotoven pro polohu "vsedě", což umožňuje velmi pohodlné pohyby pilota při řízení letadla a zabezpečuje vhodnou polohu při katapultáži z letounu. Na zádech, prsou, podél trupu, noh a rukou a také v oblasti třísel je šněrování, které umožňuje individuálně přizpůsobit kompenzační oděv potřebným mezím. Šněrováni tvoří kapronové smyčky, přišité ke kombinéze. Těmito smyčkami se provléká kapronová šňůra, sloužící pro sešněrování a přizpůsobení kombinézy. Pro snadné a rychlé oblékáni a svlékání zašněrovaného oděvu (tj. přizpůsobeného danému pilotu) jsou na levém rameni, na prsou, na rukávech, nohavicích a zádech kombinézy rozparky, které se uzavírají zdrhovadly. Vpředu na obou stranách břicha a vzadu po obou stranách zádového zdrhovadla jsou našity zesilovací pásky typu ŠKK-22-700, které jsou zakončeny polokroužky, sloužícími pro připojení napínacího zařízení utěsněné přilby GŠ-6. Zadní zesilovací pásky je možno seřizovat.

Napínací zařízení je silovou částí výškového kompenzačního oděvu, působícím na kombinézu pro vytvoření mechanického tlaku na tělo pilota. Napínací zařízení je umístěno na kombinéze podél trupu, rukou i nohou tak, aby zabezpečovalo rovnoměrný tlak na tělo pilota při zachování potřebné pohyblivosti kloubů. Komory napínacího zařízení a povlaky komor jsou zhotoveny, stejně jako kombinéza, pro polohu "vsedě". Napínací zařízení tvoří gumové komory vložené do kapronových povlaků a kapronových pásků, které obepínají gumové komory v kapronových obalech. Konce kapronových pásků jsou přišity ke kombinéze. Gumové komory napínacího zařízení levé i pravé části kombinézy jsou mezi sebou spojeny spojkou, umístěnou na zádech kombinézy. Komory napínacího zařízeni se plní gumovou pancéřovanou hadicí, která se připojuje ke kyslíkovému palubnímu systému.


Zařízení proti přetížení se skládá ze dvou nožních a jednoho břišního kompenzátoru, zhotoveného ve tvaru gumových komor, spojených mezi sebou přechodkami. Nožní komory zařízeni proti přetížení jsou umístěny v kapronových povlacích a jsou zamontovány do napínacího zařízeni výškového kompenzačního oděvu VKK-6M, mezi jeho vnější a vnitřní kapronové povlaky v úseku od pasu až na konec nohavic. Břišní komora systému proti přetížení, umístěná v kapronovém povlaku se vkládá dovnitř kombinézy a připevňuje se k ní po-mocí dvou knoflíků. Na povlaku břišní komory je šněrování, které slouží pro seřizování objemu komory při individuálním přizpůsobováni kompenzačního oděvu pilotu. Objem břišní komory se seřizuje změnou délky šňůry. V případě nutnosti zvětšení nebo zmenšení objemu břišní komory je nutno buď zmenšit nebo zvětšit mezeru mezi stěnami komory zvýšením nebo snížením délky šňůry mezi těmito stěnami. Pro ochranu břišní komory před slepením je dovnitř vložena ocelová spirála, umístěná v kapronovém obalu a přinýtována k přechodkám, spojujícím břišní komoru s nožními komorami zařízení proti přetížení. Komory systému proti přetížení se plní z automatu tlaku AD-6E, který je umístěn v kabině letounu. Břišní kompenzátor tvoří gumová komora umístěna v kapronovém povlaku. Uvnitř gumové komory Je 33 cm3 vzduchu. Břišní kompenzátor je přišit k břišní komoře PPU.


Kompenzační ponožky jsou svým vnějším tvarem stejné jako normální ponožky, ušité z bavlněné látky. Na horní straně ponožek je měkké šněrováni pro těsné utaženi a upevnění ponožky na noze.


Kompenzační rukavice mají tvar normálních pětiprstových rukavic s dvojitou horní částí, v níž je umístěna gumová komora naplněná 25 cm3 vzduchu. Pro upevnění rukavic na ruce slouží přezka a pásek, přišité na zápěstí rukavic.

Princip činnosti oděvu
Při letech v utěsněné kabině ve výškách nad 12 km nebo v neutěsněné kabině ve výškách do 12 km nachází se oděv (mimo zařízení proti přetížení) v nepracovním stavu a zabezpečuje potřebnou pohyblivost pilotu (Výška je určována podle barometrického tlaku v kabině letounu). Při letech v neutěsněné kabině ve výškách nad 12 km se oděv automaticky připojuje k systému kyslíkového vybavení a je přiváděn kyslík do komor napínacího zařízeni. Komory se rozšiřují, pomocí kapronových tkalounů napínají látku kombinézy, a tak vytvářejí potřebný mechanický tlak na tělo pilota. Tento mechanický tlak kompenzuje zvýšení tlaku kyslíku v plicích pilota. Velikost tlaku kyslíku v komorách napínacího zařízení je automaticky regulována kyslíkovým dýchacím přístrojem v závislosti na tlaku v kabině. Se zmenšením tlaku v kabině zvětšuje se tlak kyslíku v komorách napínacího zařízení, což zvyšuje stlačení těla pilota kombinézou. Výsledný tlak na tělo pilota je udržován v konstantní nezávislosti na změně výšky; jeho hodnota odpovídá tlaku ve výšce 12 km.

Během letu jsou komory napínacího zařízení výškového kompenzačního oděvu plněny z palubního kyslíkového dýchacího přístroje, při pádu s padákem z padákového dýchacího přístroje. Při vzniku přetíženi v rozmezí od 1,75 do l0 násobku zemského zrychlení se automaticky uvede do činnosti automat tlaku AD-6E, který v závislosti na velikosti přetíženi vytváří stanovený tlak v komorách systému proti přetížení. Gumové komory břišního kompenzátoru a kompenzátoru rukavic, které mají stálý uzavřený objem vzduchu, se při poklesu atmosférického tlaku rozšiřuji. Břišní kompenzátor se rozšiřuje, zaujímá větší objem uvnitř kombinézy a tím vytváří přídavný tlak (mechanický) na tělo pilota v oblasti břicha. Gumové komory kompenzačních rukavic při rozšiřování zaplňuji veškerý volný prostor rukavic a tím vytvářejí mechanický tlak na prsty a hřbet ruky.

Technická data
1.   Maximální pracovní tlak v komorách napínacího zařízeni 2 kp/cm2 .
2.   Maximální pracovní tlak v komorách zařízení proti přetížení je 1,6 kp/cm2.
3.   Souprava oděvu pracuje normálně při rozmezí teplot okol­ního prostředí od +50 °C do -50 °C s relativní vlhkostí do 98 %.
4.  Výškový kompenzační oděv VKK-6M se vyrábí ve 12 velikos­tech, které odpovídají civilní klasifikaci od čísla 42 do 58 a výškám osob od 156 do 185 cm.
5.   Hmotnost oděvu závisí na velikosti a pohybuje se od 3,2 kg do 3,6 kg.
6.   Kompenzační rukavice se zhotovují v 10 velikostech, a to od 7 1/2 do 9 3/4.
7.   Kompenzační ponožky se zhotovují ve 4 velikostech, odpo­vídajících číslu obuvi od 39 do 46.
Výrobní podnik zaručoval normální  činnost výškového kompen­začního oděvu VKK-6M po dobu 200 letových hodin během 3 let, a to ode dne přejímky.

Zdroj: Let-25-6 Výškový kompenzační oděv VKK-6M

copyright © http://www.csla.cz

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky