Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

Bojové průzkumné vozidlo BPzV

Bojové průzkumné vozidlo - BPzV je bojové pásové pancéřované vozidlo s vysokou manévrovací schopností, schopné plavby, vybavené pozorovacími, průzkumnými a spojovacími prostředky. Umožňuje samostatnou průzkumnou činnost v týlu protivníka.

Prostor osádky je rozdělen na pracoviště průzkumníka radisty (pravá polovina vozidla), pracoviště průzkumníka navigátora (levá polovina vozidla za bojovým prostorem) a pracoviště průzkumníka operátora (levá polovina vozidla zadní část). Na pracovišti průzkumníka radisty jsou především umístěny: rádiové stanice, polní telefon, sedadlo radisty, zapisovač ultrazvukového echogralů, echolot, odmořovací souprava a další výstroj, výbava a pomůcky. Na pracovišti průzkumníka navigátora jsou především umístěny: ovládací pult navigační aparatury, sedadlo navigátora, gyrokompas, systém odsávacího zařízení, radiostanice RF-10 a další výstroj, výbava a pomůcky. Na pracovišti průzkumníka operátora jsou především umístěny: identifikační a vyhodnocovací blok radiolokátoru, sedadlo operátora, minohledačka, úpravna vody, příslušenství radiolokátoru a další výstroj, výbava a pomůcky.

TAKTICKO-TECHNICKÁ DATA
odlišná od TTD základního typu BVP-1
  Osádka 6 osob
  Základní rozměry  
  - délka 6 735 mm
  - šířka 3 135 mm
  - šířka od vnějších okrajů pásů 2 850 mm
  - výška (pochodová) 2 068 mm
  Jízdní dosah 600 až 750 km
  Úprava korby a podvozku plovákové blatníky, další pár kapalinových tlumičů
  VÝZBROJ  
  Počet nábojů PG-15V 76
  Počet PTŘS-9M14M 7
  Počet nábojů do spřaženého kulometu 3 500
  SPECIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ  
  Kombinovaný zaměřovač  
  - typ periskopický kombinovaný (denní i noční bez přisvětlování)
  - zvětšení  
  - denní systém 6x
  - nočnísystém 6,7x
  - viditelnost noční (normální atmosférický stav) 400 m
  - počet 1
  Navigační zařízení  
  - chyba vzdálenosti mezi objektem a cílem max. 200 m
  - odchylka od směru po hodině jízdy 00 až 34 dc
  - počet 1
  Radiolokátor  
  - vysílací blok možnost uchycení na věž vozidla i mimo vozidlo
  - vyhodnocovací blok zabudovaný ve vozidle, možnost použití i mimo vozidlo
  - zjišťování pohybujících se vozidel:  
  rychlost 2 -60 km.hod zvuková indikace
  rychlost 4-60 km.hod z obrazovky
  - zjišťování pohybujících se osob:  
  rychlost 2 km.hod zvuková indikace
  rychlost 4 km.hod z obrazovky
  - dosah vozidla 8 až 10 km
  - dosah osoby 3 až 4 km
  - minimální vzdálenost 0,2 km
  - nepřetržitý provoz 20 hod
  - počet 1
  Noční pozorovací přístroj  
  - typ periskopický bez přisvěcování
  - viditelnost v noci do vzdálenosti 1 000 m (v závislosti na pozadí a atmosférických podmínkách)
  - doba provozu v normálních podmínkách 10 až 13 hod
  - počet 1
  Miniaturní radiolokační pátrač  
  přijímač přímozesilující, s vestavěnými anténami, v. f. filtry, videode-tektory, videozesilovači
  indikace akustická a optická
  doba provozu v normálních podmínkách 12 hod
  počet 1
  Buzola  
  provedení výnosné
  zvětšení 8x
  počet 1
  laserový dálkoměr a HDO  
  - maximální počet měření za min 6
  počet 1
  Výpomocný zdroj elektrické energie  
  provedení trvale zabudovaný
  jmenovitý výkon 1 kW
  jmenovitý proud 33,3 A
  regulované napětí 22 až 36 V
  počet 1
  Tanková navigační aparatura  
  - počet 1
  Chemický průkazník  
  počet 1
  Hlava laserového dálkoměru  
  - počet 1
  Hlavice detektoru ozáření  
  počet 1
  Ovládací panel dálkoměru  
  - počet 1
  Rádiové stanice  
  Značka R-130M-T
  provedení přijímač a vysílač, telefon, krátké vlny
  dosah  
  - 4 m tyčová anténa do 50 km
  - 10 m tyčová anténa do 75 km
  - anténa,,šikmý paprsek" do 75 km
  anténa symetrický dipól do 350 km
  počet 1
  Značka RF-10
  provedení přijímač a vysílač, velmi krátké vlny
  dosah  
  - prutová anténa 1,5 m do 5 km
  - prutová anténa 0,5 m do 1 km
  - závěsná anténa 3,3 m do 10 km
  - směrová dlouhodrátová anténa 30 m do 20 km
  - počet 2
  Zařízení pro selektivní výzvu  
  - značka R-012 T
  - provedení přijímač a vysílač, velmi krátké vlny
  - počet 1
  Maskovací prostředky:  
  vrhač dýmových granátů  
  - značka 902 S
  - ráže 81 mm
  - průměrný dostřel 200 až 350 m
  - doba trvání maskovací dýmové clony 100 až 145 s
  - šířka dýmové clony (při použití 6 granátů) 80 m
  - výška dýmové clony po 10 sekundách 5 m
  - počet vrhačů 6
  - počet dýmových granátů 6
  Odmořovací souprava  
  - značka OS-3
  - počet 1 souprava
  Úpravna vody  
  - značka ÚV-20
  - jmenovitý výkon 20 l.hod
  - zásoba provozních hmot na 300 1 upravené vody
  - počet 1 souprava
  Prostředky ženijního průzkumu  
  Minová hledačka  
  - značka W 4P
  - napájecí zdroj 4,5 V (3 monočlánky)
  - doba provozu při použití jedné sady zdrojů 200 hod
  - počet 1
  Chemický průkazník  
  - značka CHP-71
  - napájecí zdroj 12 až 24 V (z palubní sítě vozidla nebo 4 monočlánky)
  - doba provozu při použití jedné sady zdrojů 6 hod
  - počet 1
  Intenzimetr  
  značka IT-65
  napájecí zdroj 12 nebo 24 V (z palubní sítě vozidla nebo 2 monočlánky)
  doba provozu při použití jedné sady zdrojů 30 hod
  počet 1
  Ultrazvukový echograf  
  značka UE-1
  rozsah měřených hloubek 0,5 až 10 m
  teoretický dosah 15 m
  napájecí zdroj 9 V (2 ploché baterie)
  doba provozu při použití jedné sady zdrojů 2 hod
  počet 1

Zdroj: Hlavní takticko-technická data tankové a automobilní techniky ČSLA

copyright © http://www.csla.cz

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky