Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

SPOUŠTĚCÍ UNIVERZÁLNÍ ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ SUEZ-M

Účelové zařízení spouštěcího zdroje je umístěno na podvozku Praga-V3S ve snímatelné nástavbě. Zdrojem elektrické energie je speciální elektrocentrála o výkonu 60 kW. Hnací jednotku tvoří vícepalivový vznětový motor. Elektro-centrála napájí třífázovým střídavým napětím 3 x 208 V/ 400 Hz zdrojovou skříň a palubní sítě letounů.

Zdrojová skříň obsahuje dva nezávislé zdroje pro napájení palub a startérů dvojice letounů. Systém regulace stejnosměrných zdrojů zabezpečuje automatickou volbu spouštěcích režimů, stabilizuje napětí na konci kabelů a blokuje provoz zdrojů při poruše. Střídavá napětí pro napájení letounů jsou odebírána přímo z elektrocentrály přes převodní transformátory a auto-transformátory.

Obsluhu spouštěcího zdroje lze provádět pouze z ovládacího panelu v kabině řidiče. Vnější pomocné panely slouží k uvedení zdroje do provozu v zimním období.
Zařízení je vybaveno třemi naftovými topeními. Dvě topení zabezpečují ohřev motoru, jedno vytápí samostatně kabinu osádky. Vozidlo má výstražný blikač, napájený z akumulátorů automobilu.

Zařízení je určeno k pozemnímu napájení elektrických systémů letadel v těchto pracovních režimech:

A. PŘEZKUŠOVÁNÍ
- stejnosměrným napětím 10-30 V
- střídavým napětím 115 V/400 Hz
- střídavým napětím 3 x 36 V/400 Hz (různého typu)
- střídavým napětím 3 x 208 V/400 Hz

B. STEJNOSMĚRNÝ START
- spouštění napětím 24 V nebo 28,5 V (2 letouny různého typu současně)
- spouštění napětím 28/56 V (2 letouny s intervalem 10-20 s mezi začátky spouštění)
- spouštění napětím 2 x 28 V (1 letoun kabelem na pravé straně)

C. STŘÍDAVÝ START
- spouštění napětím 24 V nebo 28,5 V při možnosti současné dodávky střídavých napětí 115 V, 3 x 36 V
a 3 x 208 V (2 letouny různého typu současně)

ZÁKLADNÍ TAKTICKOTECHNICKÉ ÚDAJE
PODVOZEK P-V3S  
  Pohotovostní hmotnost 9600 kg
  Maximální rychlost 40 km/h
  Rozměry DxŠxV 6785 x 2270 x 2520 milimetrů
MOTOR ELEKTROCENTRÁLY T2-928-16E  
  Výkon 88,4 kW
  Provozní a volnoběžné otáčky 1500-1800 min, 1000 min
  Provozní teplota 60 °C-105 °C
  Provozní tlak oleje 250 kPa
  Palivo nafta NM-35 nebo letecký petrolej PL-6,směs NM-35 a PL-6 v libovolném poměru,směs 30% NM-35 nebo PL-6 a benzínu Ba-90 (Ba-95)
  Objem nádrže - doba provozu 200 l - 18 hodin
  Norma spotřeby PHM 11 l / Mh
  Objem olejové náplně - druh oleje 22 l - OA M6AD
  Objem oleje pro vyplachování 11 l - O A M6AD
ALTERNÁTOR BF-280-532  
  Výkon 60 kW
  Napětí a kmitočet bez zátěže 3 x 208 V/400 Hz
  ZDROJOVÁ SKŘÍŇ  
  Výstupní stejnosměrná napětí 10-30 V; 24 V;28,5 V; 57 V
  Výstupní střídavá napětí 3 X 208 V/400 Hz s nulovým vodičem
3 x 36 V/400 Hz s nulovým vodičem
115 V/400 Hz
NAFTOVÉ TOPENI 6-BON-3 (6-CON-3)  
  Tepelný výkon 6-7 kW
  Spotřeba paliva 0,6-1,25 1/h
  Druh paliva motorová nafta NM-35
  Napájecí stejnosměrné napětí 24 V
  Příkon při topení 100-140 W

Zdroj: Spouštěcí zdroje

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky