Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

Pojízdná mechanizovaná prádelna

Následkem rozšíření zbraní hromadného ničení a tudíž zvětšením rizika jejich použití v boji vyvstala otázka účinného odstraňování zbytků ZHN z výstroje jednotlivců. Dříve se přistupovalo k odmořování těmito způsoby:

Odmořování paroamoniakálním způsobem
Zamořená výstroj se ukládala do speciálních komor do vrstev. Vrstvy byly prosypávány amonnými solemi a celým kompletem byla proháněna horká pára ze speciálních vyvíječů. Tento způsob byl užíván i u starších pojízdných odmořovacích souprav. Nevýhodou je, že po odmoření výstroj silně zapáchá amoniakem a zplodinami bojových látek. Je tedy nutné ji následně prát, nebo dlouhodobě větrat.

Odmořování varem
Výstroj se vařila, nebo pařila vodou / párou s přídavkem sody. Následovalo máchání, ždímání a sušení.

Odmořování horkým vzduchem
Tento způsob se užívá u výstroje, která nesnáší vaření ve vodě. Tento způsob je časově velice náročný. Dalším problémem je, že nezaručuje kompletní dekontaminaci.

Dezaktivace výstroje
K odstraňování radioaktivních látek se užívala metoda ručního vyklepávání a kartáčováním, popřípadě praním v přírodních a improvizovaných nádržích.

Všechny tyto způsoby dekontaminace jsou náročné na čas a prostředky. Značným problémem byla náročnost pro obsluhu, která musela pracovat v rizikových prostředích, tudíž v ochranných oděvech. Po konzultacích s vědecko-výzkumnými pracovišti byly vybrány dva projekty: pojízdná chemická čistírna a pojízdná prádelna. Po zvážení technických problémů obou projektů bylo rozhodnuto o zavedení pojízdné prádelny jako způsobu zajištění dekontaminace polní výstroje jednotlivců v bojových podmínkách. Pro tyto potřeby byl vyvinut jednotný prací proces, který zajišťuje souběžnou dezaktivaci, odmoření i dezinfekci výstroje.     
Odmořování otravných látek probíhá mimo výstroj. Otravné látky jsou díky pracímu roztoku o vysoké teplotě, aktivním látkám a mechanickým pohybům pračky z výstroje vypírány a pracím roztokem odnášeny. Následné několikanásobné máchání a poté sušení horkým vzduchem zaručuje úplné odmoření. Dezaktivace výstroje probíhá taktéž vypíráním rozpustných částí radioaktivních částic. Nerozpustné části jsou vypírány do suspenze.Dezinfekce výstroje je docíleno vysokou teplotou pracího roztoku a následným sušením horkým vzduchem.

Celá mechanizovaná pojízdná prádelna je nainstalována do dvou kontejnerů ISO 1C na podvozcích Tatra T-813 ( prací a sušící vůz ), přívěsu PV 24-18 ( sklad materiálu ) a elektrocentrály 75 kVA.

Prací vůz
Srdcem pracího vozu je bubnová pračka na 120 kilogramů suchého prádla. Ovládání pračky je umožněno několika přednastavenými programy, které jsou uloženy na perforovaných štítcích. V případě poruchy je možno přejít na ruční ovládání. Voda je ohřívána v parním kotli, který má naftové vytápění. Pračka pracuje v režimech předpírka, praní a trojnásobné máchání v nízkých otáčkách s periodickými změnami směru otáčení. V režimech meziodstřeďování a konečného odstřeďování pracuje ve vysokých otáčkách.

Sušící vůz
V sušícím vozu jsou instalovány dva, na sobě nezávislé sušiče, které dohromady poskytují dostatek prostoru pro výstroj vyjímanou z pračky v pracím voze. Zařízení jsou tak výkonná, že ihned po vysušení je možné výstroj uskladnit v pytlích, bez nebezpečí výskytu plísní. Oba sušiče využívají periodické změny směru otáčení. Teplý vzduch je dodáván teplovzdušnou jednotkou, jež je poháněna naftovým motorem.

Ve skladu materiálu jsou umístěny pohonné hmoty agregátů, chemické prostředky a další pomůcky potřebné pro provoz pojízdné prádelny. V oddělené a vyhřívané části kontejneru je umístěn sprchový kout pro očistu obsluhy po ukončení práce se zamořeným materiálem. Prádelna je napájena elektrickou energií z 75 kVA elektrocentrály, ale je uzpůsobena i pro připojení k síti 3 x 360 V. Zásobování vodou je uzpůsobeno pro zásobování čerpadly v polních podmínkách, nebo pro připojení na vodovodní síť.

Pojízdná prádelna je schopna přepravy po všech typech komunikací. Pro transport po železnici se nástavby z podvozků sundávají a vagónují samostatně.
Nástavby jsou projektovány i pro práci bez podvozků, které mohou být použity k jiným účelům. V případě použití příslušných pracích roztoků je možné běžné praní prádla a výstroje vojáků, prádla zdravotnického materiálu, ložního prádla apod. PMP je možné použít pro dezinsekci, odmašťování a reimpregnaci výstroje

Jan Červinka

copyright © http://www.csla.cz
Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky