Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

PROTILETADLOV� SYST�MY

9K33M (OSA - AKM)

D�lka: 3,1 m
Pr�m�r t�la: 0,21 m
Celkov� hmotnost: 170 kg
Hmotnost bojov� ��sti: 40 kg
  Dosah st�elby: 1,6 - 12 km
Druh bojov� ��sti: t��tiv�
  Nav�d�c� soustava: povelov� / infra�erven�
  Motor: raketov� na pevn� paliva

S-75 DVINA/VOLCHOV/VOLGA
D�lka: 10,8 m
Pr�m�r t�la: 0,5 m
Celkov� hmotnost: 2287 kg
Hmotnost bojov� ��sti: 195 kg
  Dosah st�elby: 30 km
Druh bojov� ��sti: vysoce exploz�vn� t��tiv� trhav� s fragmentovan�m j�drem
  Nav�d�c� soustava: r�diov� povelov�
  Motor: na tekut� pohonn� hmoty s urychlovac�m startovac�m motorem na tuh� pohonn� hmoty v tand�mov�m uspo��d�n�

3M9 KUB
D�lka: 5,8 m
Pr�m�r t�la: 0,34 m
Celkov� hmotnost: 600 kg
Hmotnost bojov� ��sti: 59 kg
  Dosah st�elby: 25 km
Druh bojov� ��sti: vysoce exploz�vn� t��tiv� trhav� s fragmentovan�m j�drem
  Nav�d�c� soustava: r�diov� povelov� a poloaktivn� radioloka�n�
  Motor: jednostup�ov� pulzn� na tuh� pohonn� hmoty

S-125 N�VA-M
D�lka: 6,1 m
Pr�m�r t�la: 0,37 m (motor 0,55 m )
Celkov� hmotnost: 950 kg
Hmotnost bojov� ��sti: 60 kg
  Dosah st�elby: 18 km
Druh bojov� ��sti: vysoce exploz�vn� t��tiv� trhav� s fragmentovan�m j�drem
  Nav�d�c� soustava: r�diov� povelov�
  Motor: dvoustup�ov� na tuh� pohonn� hmoty v tand�mov�m uspo��d�n�

9K35M STRELA - 10M
D�lka: 2,2 m
Pr�m�r t�la: 0,12 m
Celkov� hmotnost: 55 kg
Hmotnost bojov� ��sti: 4 kg
  Dosah st�elby: 1,5 - 10 km
Druh bojov� ��sti: t��tivotrhav�
  Nav�d�c� soustava: -
  Motor: -

S-200 Angara
D�lka: 10,8 m
Pr�m�r t�la: 0,86 m
Celkov� hmotnost: 8000 kg
Hmotnost bojov� ��sti: 217 kg
  Dosah st�elby: 250 km
Druh bojov� ��sti: t��tivotrhav�
  Nav�d�c� soustava: radiopovelov� a radioloka�n� samonav�d�c�
  Motor: dvoustup�ov� na tuh� pohonn� hmoty

Ru�n� protiledadlov� komplet 9M32 Strela
d�lka st�ely: 1,34 m
hmotnost st�ely: 9,2 kg
hmotnost odpalovac�ho za��zen�: 4,17 kg
max.rychlost: 385 m/s
��inn� dost�el: 800- 3700 m
  hmotnost bojov� hlavice: 1,1 kg
  nav�d�n�: infra�erven�

30 mm protiletadlov� dvojkan�n vzor 53/59
D�lka: -
���ka: -
Bojov� hmotnost: 10 300 kg
J�zdn� dosah: 600 km
Maxim�ln� dost�el: 9500 m
  Maxim�ln� v��ka st�elby: 6000 m
  Palebn� pr�m�r: 400 n�boj� v 8 z�sobn�c�ch

copyright © http://www.csla.cz

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky