Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

MOTOROVÝ ČLUN MO-634

Motorový člun MO-634 je určen pro postrk a vlečení soulodí z dílů pontonové mostové soupravy PMS, při zřizování a zabezpečování přívozových a mostových přepravišť a při přepravě na přívozových přepravištích, popřípadě jiných speciálních plavidel a k plavbě při zabezpečování činnosti ženijního vojska na vodních překážkách.


Postrkové zařízení v pohotovostní poloze před připojením k dílu PMS 1 - otočný kyvný závěs; 2 - ruční páka závěsu; 3 - sklopná podpěra

Člun má ocelový trup, v prostoru pro osádku otevřený. K plavbě vpřed i vzad slouží jedna čtyřlistá lodní vrtule o průměru 800 mm pracující v Kortově trysce. K pohonu vrtule je použit pružně uložený vznětový motor ŠKODA M-634 1 a pevně uložená lodní mechanická převodovka MLP 10. Převodovka je spojena s motorem pružnou spojkou. Kormidelní zařízení je umístěno na zádi člunu za Kortovou tryskou. Kormidla jsou ovládána volantem z místa velitele člunu. Pro zmenšení síly potřebné k ovládání volantu je do kormidelního zařízení vložen hydraulický posilovač řízení. Při postrku soulodí se používá dokormidlovací zařízení umístěné na obou bocích člunu. Toto zařízení natáčí člun vůči postrkovanému plavidlu zkracováním a prodlužováním vyvažovačích lan, tím zvětšuje boční sílu a zmenšuje průměr cirkulace. Dokormidlovací zařízení je ovládáno pákami hydraulického rozváděče z místa velitele člunu. K postrku soulodí je člun opatřen postrkovým zařízením, které je uloženo na přední palubě na povrchu krytů zakrývajících motorový prostor. Pro vlečení plavidel je člun vybaven hákem a jednoduchým ručním navijákem. Toto zařízení je umístěno v prostoru osádky. Pro jízdu za snížené viditelnosti a jízdu v noci je člun vybaven navigačními světly, světlometem a elektropneumatickou houkačkou. Osádka je proti stříkající vodě chráněna sklopným ochranným štítem. Člun je opatřen potřebnou výstrojí plavidla včetně záchranných prostředků, požární výzbrojí i zařízením pro kotvení a uvazování.Člun je vybaven odstředivým čerpadlem na vodu, které lze použít k hašení požárů a k očistě techniky.

Pro spuštění člunu na vodu včetně zajetí podvozku do vody je třeba 7 až 9 minut. Vlastní spuštění člunu z podvozku na vodu při příznivé konfiguraci břehu trvá asi 1 minutu. Celkový čas spuštění člunu na vodu včetně přípravy a spuštění člunu na vodu je 8 až 10 minut. Vytažení člunu z vody na podvozek a jeho zajištění na podvozku pro přepravu, při příznivé konfiguraci břehu trvá 10 až 15 minut podle podmínek a vycvičenosti osádky. Vytažení člunu na podvozek, po jeho zachycení na pojezdovém vozíku rámu podvozku, trvá asi 1 minutu.

ZÁKLADNÍ TAKTICKOTECHNICKÉ ÚDAJE
  Největší délka 8,07 m
  Největší šířka 2,30 m
  Největší ponor 0,92 m
  Výška nejvyššího pevného bodu 2,35 m
  Výtlak s plnými nádržemi paliva a s osádkou 5,2 ±0,1 m3
  Hmotnost vybaveného člunu bez osádky 5000 ±100 kg
  Hmotnost motorového člunu s podvozkem 8850 ±200 kg
  Maximální rychlost samotného člunu na hluboké vodě při otáčkách motoru 1800 min-1
    22 km/h
  Rychlost při postrku dvou říčních dílu PMS zatížených břemenem o hmotnosti 20 t
    12 km/h
POHON  
  vznětový motor chlazený kapalinou typ ŠKODA M-634, stojatý, traktorového provedení s úpravami
  výkon motoru podle ČSN 30 2008 při otáčkách 1800 min-1 110,3 kW
  Palivo motorová nafta NM-30
  Olej OA-M6 AD
  Tah člunu na upoutaném laně  
  - při chodu vpřed 17,66 kN
  - při chodu vzad 6,86 kN
  Maximální průměr ustálené cirkulace při plavbě vpřed samotného člunu na hluboké vodě
    menší než 24 m
  Objem palivových nádrží 260 litrů (zajistí provoz člunu po dobu asi 8 hodin při výkonu motoru asi 96 kW)
  Lodní vrtule jedna čtyřlistá
  Průměr lodní vrtule 800 mm
  Osádka 2 muži (velitel člunu a lodník)

Zdroj: Motorový člun MO-634

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky