Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

122 mm samohybná houfnice 2S1 (Gvozdika)

Samohybn� houfnice 2S1 je d�lost�eleck� zbra� schopn� p�ekon�vat vodn� p�ek�ky. Je ur�en� k ni�en� a uml�ov�n� �iv� s�ly nep��tele, k boji s d�lost�electvem a mechanizovan�mi prost�edky nep��tele, k bo�en� obrann�ch objekt�, vst��len� pr�chod� v minov�ch pol�ch a dal�� �innosti. S v�vojem se za�alo v �edes�t�ch letech. Do v�zbroje �SLA byly za�azeny v roce 1976 a celkov� po�et samohybn�ch houfnic byl 148 kus�.

Houfnice m� klasickou konstrukci s n�zkou siluetou. Ve v�i je pou�ito d�lo 2A31. V� je um�st�n� v zadn� ��sti prodlou�en�ho podvozku transport�ru MT-LB. Houfnice 2A31 je vybavena za��zen�m na profukov�n� hlavn� a dvoukomorovou �st�ovou brzdu. Ve v�i je um�st�no mechanick� nab�jec� za��zen�, d�ky kter�mu se rychlost st�elby pohybuje okolo 4 � 5 ran za minutu. Ke st�elb� se pou��v� t��tivo-trhav� munice o hmotnosti 21,76 kg s maxim�ln�m dost�elem 15 300 m, zadymovac� a kumulativn� munice o hmotnosti 18,2 kg , kter� je stabilizov�na rotac�. Krom� toho je mo�n� pou��vat n�boje s p��davn�m raketov�m pohonem s dost�elem do 21 900 m, agita�n�, kazetov� a osv�tluj�c�. GVOZDIKA m��e st��let pouze p�i zastaven� a z okopu je schopna vyst��let 100 st�el za 60 min. P�i plavb� je nutn� sn�it z�sobu na 30 ks.

Os�dku tvo�� velitel, st�elec, nab�je�, mechanik-�idi�.

Všeobecné a provozní údaje
  Hmotnost vozidla v bojové pohotovosti 15 700 kg
  Osádka 4 osoby
  Rozměry  
    délka 7 260 mm
    maximální šířka 2 850 mm
    maximální výška 2 725 mm
  Rychlost vozidla  
    maximální 61,5 km / hod (dle terénu)
    v ter�nu 32 km/h
    rychlost plavby: 4,5 km / hod.
    šířka překonatelné vodní překážky 300 m
  Výzbroj
  Houfnice typ 2A31
    ráže 122 mm
    maximální rychlost střelby z místa 1,5–8 ran za minutu (dle režimu palby)
    maximální dostřel 15 200 metrů
    úsťová rychlost střely: 276–740 m / s
    náměr -3° až + 70°
    odměr 360°
    počet vezených nábojů: 40 kusů
  Spojovací prostředky
    radiostanice R–123 M
      tankové hovorové zařízení R–124
  Hnací a pohybové ústrojí
    Motor JAMZ–238H (naftový s přímým vstřikem paliva, přeplňovaný turbodmychadlem) 221 kW
    obsah všech palivových nádrží 550 litrů
    spojka: Mechanická třecí suchá dvoukotoučová
    převodové ústrojí Stupňová s ozubenými koly, sdružená s planetovým směrovým ústrojím
    počet převodových stupňů 6 vpřed + 1 vzad (základní), 5 vpřed + 1 vzad (redukovaných)
    měrný tlak na půdu: 0,048 MPa

Hlavní takticko-technická data tankové a automobilní techniky ČSLA

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky