Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

152 mm samohybn� kan�nov� houfnice vzor 77

Samohybn� houfnice je um�st�na na upraven�m podvozku TATRA 815 8x8 s motorem v zadn� ��sti. P�ednost� tohoto vozidla je vysok� pr�chodivost ter�nem a velk� palebn� s�la.

Kan�n r�e 152,4 mm umo��uje st�elbu v rozsahu 4,6 a� 18,7 km, d�lkov�m gran�tem a� 20 km. P�ednost� zbran� je automatick� nab�jen� munice v cel�m rozsahu n�m�ru i odm�ru. N�bojky jsou z bojov�ho prostoru odstra�ov�ny dopravn�kem. Rychlost palby p�i automatick�m nab�jen� je 5 ran v prvn� minut�, p�i ru�n�m nab�jen� je rychlost palby 2 r�ny za minutu.

Všeobecné a provozní údaje
  Typ podvozku VP31 29 265 8x8.1R
  Hmotnost vozidla v bojové pohotovosti 29 250 kg
  Osádka 1+4 osoby
  Rozměry  
    délka 9 910 mm
    šířka 3 000 mm
    výška 2 970 mm
  Rychlost vozidla  
    maximální 80 km/h
    v ter�nu 25 km/h
    j�zdn� dosah 600 km
  Výzbroj
  Houfnice  
    ráže 152,4 mm
    maximální dost�el d�lkov�m gran�tem 20 000 m
    maximální dostřel 18 700 m
    úsťová rychlost střely: 693 m/s
    náměr -4� a� + 70�
    odměr +220�
    počet vezených nábojů: 40 � 60 ks

Tankov� a automobilov� technika v �eskoslovensk� arm�d�

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky