Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

CHEMICKÝ PRŮZKUMNÝ AUTOMOBIL UAZ-469 CH

Chemický průzkumný automobil UAZ-469 CH je terénní automobil se speciálním vybavením pro provádění radiačního a chemického průzkumu. Je bojovým vozidlem družstva radiačního a chemického průzkumu. Speciální vybavení vozidla umožňuje plnit úkoly radiačního a chemického průzkumu a pozorovování samostatně nebo v sestavě čety radiačního a chemického průzkumu.

Speciální vybavení vozidla UAZ-469 CH při provádění radiačního a chemického průzkumu umožňuje:
- nepřetržité zjišťování a měření úrovně radiace (expozičního příkonu) v terénu;
- zjišťování otravných látek v ovzduší, na bojové technice, terénu a terénních předmětech;
- orientační kontrolu stupně zamoření povrchů osob, techniky, objektů, terénu, potravin a vody;
- vytyčování zamořených prostorů;
- odběr zamořených vzorků zeminy, vody apod.;
- předávání výsledků radiačního a chemického průzkumu;
- zjišťování parametrů jaderného výbuchu.

Osádku vozidla UAZ-469 CH tvoří družstvo radiačního a chemického průzkumu ve složení velitel, chemik průzkumník č. 1, chemik průzkumník č. 2, řidič


Umístění přístrojů radiačního a chemického průzkumu a ostatních zařízení
1 - chemický průkazník CHP-71; 2 - brašna s příslušenstvím CHP-71; 3 - pojistková skříň speciálního vybavení; 4 - prodlužovací kabel k napájení ze sítě 220 V/50 Hz; 5 -tyč pro vytyčování zamořených prostorů; 6 - automatický signalizátOT OL GSP-11; 7-automatický signalizátor úrovňe radiace AS-67; 8 - adaptér GSP-11; 9 -skříňka s napájecím kabelem, zemnicím vodičem a zásuvkou 220 V/50 Hz; 10 - ochranný jistič; 11 -nabíječka akumulátoru speciálního vybavení


Umístění skříňky, pohled na záď korby vozidla
7 - popruhy pro uchycení úplné polní ústroje; 2 - zemnicí tyč; 3 - pouzdro s vytyčovacími praporky' 4 - protichemicke oděvy; 5 - ohrádka pro odkládání materiálu; 6 - pouzdro se signální pistolí a náboji; 7 - skříňka pro uložení materiálu speciálního vybavení


Uložení materiálu ve skříňce
1 - ETA-Viramatic; 2 - souprava indikačních prostředků GSP-11; 3 - souprava náhradních dílů s příslušenstvím ke GSP-11 papírové vytyčovací znaky „ZAMOŘENO", olovnice a náhradní odpalovací prvky; 4 - infrahled PNV-57; 5 - zásuvky s mávacími teploměry, pyronábojkami PP9, náramkovou buzolou vz. 26, motouzem a monočlánky; 6-signální svítidla k vytyčovacím bodcům v krabici; 7 - chemický průkaznik CHP-71; 8 - zasuvka: trojúhelníky, formuláře povětrnostní zprávy, záznamníky povětrnostního pozorování tabulky, tužky; 9 - větrná směrovka; 10 - dalekohled 6x30, anemometr, aneroid, dvouručičkové stopky: 11 - souprava pro odběr vzorku SBV-61; 12 - intenzimetr IT-65, kapesní svítilny; 13 - šestidílná skládací tyč; 14 - skříňka pro ruční granáty RD-34


Pracoviště velitele družstva - čelní deska
1 - nosný držák; 2 - ovládací panel vytyčovacího zařízení; 3 - hlavní vypínač napájení přístrojů a zařízení speciálního vybavení; 4 - dálková signalizace GSP-11; 5 - hodiny; 6. - dálková signalizace AS-67; 7 - držák zbraně velitele družstva


Zadní část vozidla - venkovní
1-hlava vytyčovacího zařízení; 2 - náhradní kolo vozidla; 3 - držák antény R-109Zdroj: Chem-28-11 CHEMICKÝ PRŮZKUMNÝ AUTOMOBIL UAZ-469 CH

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky