Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci

Menu OČSLA Druhy vojsk Insignie Osobnosti Muzea Taktika Výcvik Kultura literatura Internet Film Film

DUKLA PROSTĚJOV

Vznik armádního sportovního oddílu parašutismu spadá do roku 1961, kdy rozkazem Náměstka MNO č. 016 z 8.11.1961 byla ustanovena „Reprezentační četa“, která se stala součástí 22. výsadkové brigády Prostějov. Bezprostředním cílem založení čety byla reprezentace československé armády na „Letní spartakiádě spřátelených armád v parašutismu“ v roce 1962. Zodpovědnost za přípravu převzali: kpt. Stanislav BLAŽEJ – trenér, por. Jindřich STARÝ – zástupce, pprap. Ladislav LAUBERT – staršina. V četě se připravovalo 28 sportovců, a to jak vojáků z povolání, tak základní služby.

První velké vystoupení našich parašutistů skončilo velkým úspěchem – prvenstvím v soutěži družstev i jednotlivců a ziskem celkem devíti medailí. V návaznosti na tento úspěch bylo v březnu 1963 rozkazem Ministra NO vytvořeno„Armádní sportovní družstvo parašutistů“ s cílem připravovat sportovce pro státní i armádní reprezentaci. Do této doby byli reprezentanti republiky pouze členové civilních sportovních parašutistických oddílů Aeroklubu. Zodpovědnost za přípravu převzali: mjr. Stanislav BLAŽEJ – starší trenér, kpt. Jaroslav JEHLIČKA – trenér ( jeden z nejodvážnějších světových parašutistů své doby, který byl pro výkon této funkce aktivován ze zálohy.) Do družstva byli vybráni bývalí příslušníci reprezentační čety por. Jaroslav CHROMEK, čet. Václav KUMBÁR, svob. Josef POSPÍCHAL, voj. Václav HYNEK, voj. Bedřich CHUDOBA a další. Náročné požadavky, zejména na fyzickou připravenost a psychickou odolnost, vedly k značné migraci, ale kádr se postupně stabilizoval a v letech 1963 -1964 vytvořili příslušníci družstva 14 světových rekordů. Příslušníci ASD se postupně prosadili ve státní reprezentaci a záhy se stali jejím pilířem. Rtm. Václav KUMBÁR, čet. Josef POSPÍCHAL, čet. Bedřich CHUDOBA a voj. Luboš MAJER s trenérem kpt. Jaroslavem JEHLIČKOU přispěli významnou měrou k tehdejším vynikajícím výsledkům na světových soutěžích. Džstvo bylo postupně doplňováno novými nadějnými sportovci - vojáky základní služby voj. Ivanem HOŠŠO ( 1967 ), voj. Jaroslavem ŠLAMBOREM ( 1968 ), voj. Františkem SLEŽUKEM ( 1971 ), voj. Jaroslavem SVOBODOU ( 1972 ), ale i dalšími.

V roce 1969 nastoupil rovněž od 22. výsadkové brigády nrtm. Oldřich VARMUŽA. Systematická a náročná příprava přinesla ovoce ve formě významného podílu armádních parašutistů, zejména na z MS v Jugoslávii ( Bled ) v roce 1970 ( 2 x titul mistrů světa v družstvech v disciplíně přesnost přistání skupin a kombinaci / Kumbár, Pospíchal /, 2 x stříbrná medaile v individuálních soutěžích – přesnost přistání a akrobacie / Pospíchal / ) a v USA ( Tahlequah ) v roce 1972 ( titul mistra světa v přesnosti přistání jednotlivců / Majer /, stříbrná medaile v akrobacii jednotlivců a bronz v kombinaci jednotlivců / Pospíchal / a bronzová medaile v celkovém hodnocení družstev / Majer, Pospíchal, Kumbár, Chudoba / ).

Po triumfálním návratu z USA odjelo téměř kompletní armádní družstvo na VI. mistrovství spřátelených armád ( MSA ) do Bulharska. V průběhu soutěže došlo 21. září 1972 k tragické nehodě autobusu naší výpravy. Při střetu s projíždějícím rychlíkem zahynulo 11 členů z 13 členné výpravy. Přežili jen rtm. Ivan HOŠŠO a por. Bedřich CHUDOBA. Zahynuli: Stanislav Blažej - velitel a trenér ASD, Jaroslav Jehlička - trenér- legenda parašutismu, první na světě provedl 5000. seskoků, celkem provedl 6045 seskoků, vytvořil 19 světových a 25 národních rekordů, v letech 1955-1958 obsadil v anketě o nejlepšího sportovce u nás 1. místo, Václav Kumbár - několikaletá světová jednička, absolvoval 4540 seskoků, Josef Pospíchal - světová dvojka, provedl 4280 seskoků, Luboš Majer - poslední mistr světa, 3188 seskoků, Oldřich Varmuža - 1381 seskoků, František Sležuk - 654 seskoků a Jaroslav Svoboda - 898 seskoků oba vojáci v základní službě, Miloš Krška - vedoucí výpravy, funkcionář Ministerstva obrany, 511 seskoků, Jaroslav Havránek - pilot vysazovač, který provedl 5834 letů a nalétal 2727 hodin , Jiří Stárek - vedoucí družstva, náčelník štábu výsadkové brigády v Prostějově.

Po této nehodě, po které přestalo družstvo prakticky existovat. Ministerstvo obrany rozhodlo o vybudování nového týmu. Úkol byl svěřen zástupci velitele pro výsadkovou přípravu 22. výsadkové brigády pplk. Jiřímu KŘIVANOVI, který si přizval k trenérské spolupráci bývalého člena – sportovce ASD mjr. Jaroslava CHROMKA. K torzu původního družstva por. Bedřichu CHUDOBOVI, rtm. Ivanu HOŠŠOVI a nrtm. Jaroslavu ŠLAMBOROVI se vrátil ze služby u výsadkového útvaru nrtn.Václav HYNEK, na další místa byli vybráni perspektivní vojáci základní služby des. Jindřich KUBÍK, svob. Jaromír FLORIÁN, svob. Juraj POLÁČEK, voj. Jiří STUDENÝ, voj. Miroslav ŽABOKRECKÝ a další. Dne 1. října 1974 bylo na základě usnesení vlády ČSSR č. 96 z 11.4.1974 a rozkazem MNO č. 04 ze dne 27.3.1974 zřízena Správa vrcholového a výkonnostního sportu a Armádní středisko vrcholového sportu. Armádní sportovní družstvo parašutismu tak bylo přeřazeno od 22. výsadkové brigády do podřízenosti ASVS DUKLA Olomouc, se stávající dislokací v Prostějově.

Překvapivě velmi brzy se podařilo navázat na předchozí úspěchy, když už v roce 1974, kdy ČSSR získala na MS v maďarském Szolnoku titul mistrů světa, přispěli k tomu významnému úspěchu dílem i příslušníci DUKLY – nrtm. Ivan HOŠŠO a por. Václav HYNEK.S odstupem byl v roce 1975 do týmu získán jeden z nejúspěšnějších reprezentantů, odchovanec brněnského aeroklubu ing. Ivo SKOTÁK, později úspěšný trenér, který ještě téhož roku získal titul mistra Evropy v individuální přesnosti přistání. Tým ve kterém startovali ( Skoták, Hoššo, Hynek ) pak získal cennou stříbrnou medaili v celkovém hodnocení družstev. V roce 1975 začala, nástupem revolučního typu padáku „křídko“ nová éra parašutismu. Nrtm. Ivan HOŠŠO a por. Ing. Ivo SKOTÁK byli v republice prvními, kteří padáky americké provenience „Stratostar“ otestovali a posléze uvedli do sportovní praxe. Nrtm. Ivan HOŠŠO se stal posledním mistrem republiky na padáku s klasickým vrchlíkem i prvním mistrem republiky na padáku typu křídlo . Do stálého kádru tehdy patřili ještě rtm. Jindřich KUBÍK, rtm. Jaromír FLORIÁN, rtm. Miroslav ŽABOKRECKÝ, des. Jiří STUDENÝ a další. Do týmu rychle pronikal voj. Josef PAVLATA v té době ještě voják v základní službě. Pro zdravotní komplikace ze zranění při nehodě v Bulharsku z týmu odešel npor. Bedřich CHUDOBA. Na následujícím mistrovství světa v roce 1976 v italském Římě, získal pprap. Ivan HOŠŠO stříbrnou medaili v přesnosti přistání jednotlivců.

Na světových šampionátech v jugoslávském Zagrabu, bulharském Kazanlaku a slovenském Lučenci tvořili armádní sportovci většinu reprezentace, které se však v těchto letech nedařilo dosahovat pravidelně na stupně vítězů. Podařilo se postupně zvládnout i nové technické změny ( hodnocení seskoku videem, elektronická nula, speciální úpravy výstroje). V těchto letech začali nastupovat do družstva pozdější výrazné osobnosti vojenského i československého později českého parašutismu voj. Jaroslav KORIBSKÝ ( 1977 ), voj. Vladimír VACEK ( 1978 ) voj. Ivan HOVORKA ( 1980 ) a voj. Jan WANTULA ( 1982 ). Ke změnám došlo i na trenérských postech. Za přípravu týmu převzali odpovědnost:mjr. PaedDr.Jaroslav ŠLAMBOR – vedoucí starší trenér pplk. Ing. Ivo SKOTÁK – starší trenér,por. Jaromír FLORIÁN – mladší trenér ( 1986 – 1988 )čet.abs. PaedDr. Jiří BLAŠKA – mladší trenér ( 1988 – 1989 ). V roce 1985 bylo Armádní sportovní družstvo parašutismu – převeleno do podřízenosti Armádnímu střediska vrcholového sportu DUKLA Liberec. V roce 1986 nastoupili do družstva jako vojáci základní služby – voj. Jindřich VEDMOCH a voj. Čestmír ZÍTKA později jedni z dalších nejúspěšnějších reprezentantů. MS v turecké Ankaře v roce 1986 přišel jeden z největších úspěchů našeho parašutismu. Nprap. Josef PAVLATA se stal absolutním mistrem světa, v individuálních soutěžích získal další dvě stříbrné medaile. Družstvo skončilo třetí v absolutním hodnocení ( Pavlata, Koribský, Vacek ).

V červnu 1987 dostalo družstvo nové padáky Challenger, vojenskou základní službu nastoupil voj. Miloš JURČA a hned po něm přišel jeden z nejlepších současných parašutistů světa voj. Jiří GEČNUK ( 1988 ). Došlo k opětovným posunům na trenérských funkcích – velením byli pověřeni: 1990 – 1991 pplk. Ing. Ivo SKOTÁK - vedoucí starší trenér apor. PaedDr. Jiří BLAŠKA – starší trenér, v letech 1991 – 1993 pplk. PaedDr. Jaroslav ŠLAMBOR – vedoucí starší trenér a o.z. Mgr. Ctibor VACH - mladší trenér. V roku 1990 se závodníci Dukly Prostějov téměř nikdy nevrátili z MS bez medailí. Mistrem světa v absolutním hodnocení se znovu stal v roce 1992 kpt. Josef PAVLATA a v roce 1994 por. Jan WANTULA. V roce 1995 se por. Jan Wantula stal mistrem Evropy v absolutním hodnocení, v přesnosti přistání získal 3 místo a v disciplíně individuální akrobacie obsadil 2 místo. Mistrovství světa v roce 1992 se stalo i triumfem družstva ve složení ( Pavlata, Vacek, Koribský, Vedmoch, Adamčík / dnes reprezentant slovenské DUKLY ) – naši závodníci zde celkem získali 4 z 5 zlatých medailí. Po MS v roce 1993 došlo k odchodu Jaroslava ŠLAMBORA do zálohy. Ke střídání na trenérské funkci – velení družstva převzali:mjr. Mgr. Josef PAVLATA – vedoucí starší trenér npor. Mgr. Ctibor VACH – trenér. Do DUKLY se prosadila další výrazná osobnost současného vojenského i reprezentačního týmu voj. Hynek TÁBOR (1993 ). rok došlo i ke střídání generací – šanci uspět na vrcholných soutěžích dostal zcela nový tým ( Wantula, Vedmoch, Gečnuk, Zítka, Jurča ). Příležitost využil a z vojenského mistrovství světa v tureckém Keyserei přivezl titul mistrů světa v přesnosti přistání družstev.

V roce 1994 bylo ASD DUKLA parašutismu opět organizačně převeleno a to přímo pod Armádní sportovní centrum DUKLA PRAHA, v jehož podřízenosti je doposud. Nový tým potvrdil, že je dobře připraven a úspěšně se pravidelně prosazoval na vrcholných světových soutěžích. Na vojenském MS v italském Římě v roce 1995 získalo opět zlatou medaili a titul mistrů světa v přesnosti přistání, kterou obhájil rovněž v roce 1996 na vojenském mistrovství světa ve slovinském Cerklje. Vrcholem se stal rok 1996, kde na mistrovství světa v maďarském Békésczaba získalo družstvo ve složení ( Vedmoch, Gečnuk, Jurča, Zítka, Hovorka ) dva tituly mistrů světa a to v kombinaci a přesnosti přistání družstev. V roce 1998 nastoupila další výrazná parašutistická osobnost voj. Libor JIROUŠEK. Po odchodu mjr. Mgr. Josefa PAVLATY byli vedením družstva pověřeni v roce 2001 - 2002 npor. Mgr. Ctibor VACH a v tomtéž roce ještě nprap. Václav MARTAUZ. V roce 2003 bylo ustanoveno nové vedení družstva – nyní oddílu:mjr. PaedDr. Jiří BLAŠKA - vedoucí starší trenér kpt. Mgr. Ctibor VACH – trenér, o.z. Jan WANTULA – trenér mládeže. Úspěchy pokračovaly – rtm. Hynek TÁBOR utvořil v tomto roce světový rekord v přesnosti přistání / 12 x po sobě zasáhl absolutní nulu /, prap. Jiří Gečnuk se stal v roce 2004 na vojenském mistrovství světa v rakouském Kremsu mistrem světa v přesnosti přistání jednotlivců, úspěch pak zopakoval v roce 2006 na vojenském mistrovství světa v ruské Rjazani, kde tentokrát získal titul mistra světa v individuální akrobacii za volného pádu. Jmenovaný se stal od roku 2003 rovněž 3 x po sobě vicemistrem světa v absolutním hodnocení jednotlivců ( 2003, 2004, 2006 ). V roce 2005 se stal vítězem Evropského poháru v přesnosti přistání jednotlivců, rovněž tým zde získal první místo.

Po odchodu vedoucího staršího trenéra mjr. PaedDr. Jiřího BLAŠKY na konci roku 2006 převzal jeho funkci o.z. Ing. Jiří ŠAFANDA. Zatímím posledními nejvýznamnějšími úspěchy ASO se stalo vystoupení na 4. Vojenských světových hrách ( MS ) v indickém Hyderabadu v roce 2007, kde se parašutisté DUKLY stali nejúspěšnějšími zástupci AČR – získali zde 3 medaile – stříbro v kombinaci a bronz v přesnosti přistání družstev ( Vemoch, Gečnuk, Jiroušek, Tábor, Zítka ) a bronz v přesnosti přistání jednotlivců ( Gečnuk ) a vystoupení na 30-tém MS FAI ve slovenském Lučenci v roce 2008 kde se prap. Libor Jiroušek stal absolutním mistrem světa, prap. Jiří Gečnuk i družstvo ve složení ( Vedmoch, Gečnuk, Jiroušek, Tábor, Hovorka) pak získali bronzové medaile v absolutním hodnocení jednotlivců i družstev.


SOUČASTNÉ SLOŽENÍ DRUŽSTVA DUKLA PROSTĚJOV 

Velitel / Vedoucí trenér: Ing. Jiří Šafanda
Trenér: kpt.Mgr. Ctibor Vach
Sportovci: , npor. Jindřich Vedmoch, prap. Jiří Gečnuk, prap. Mgr. Libor Jiroušek, prap. Ing. Oldřich Šorf, prap. Bc. Jakub Pavlíček, rtm. Čestmír Zítka, rtm. Hynek Tábor, pprap. Petr Směšný , o z. Ivan Hovorka
Trenér mládeže: Bc. Jan Wantula
Sportovní družstvo juniorů: Jan Kopřiva, Ondřej Žák, Jiří Chovan,Miloslav Kříž, Filip Hovorka, Bonifác Hájek,David Pajerek, Ondřej Štrouf


Autor: Jan Wantula
www.skydiving.cz - www.skysport.cz

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

Excalibur Army

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

 

ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci