Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci

Menu OČSLA Druhy vojsk Insignie Osobnosti Muzea Taktika Výcvik Kultura literatura Internet Film Film

OZBROJENÉ SLOŽKY ČSSR
| Lidové milice | Sbor národní bezpečnosti | Pohraniční stráž |

Celková organizace a dislokace brigády PS v 80. letech

Příkladem 5. bPS Cheb

Velitelství 5. bPS – Cheb, ul.17.listopadu (klášter)

   - velitel brigády

        - pobočník

   - náčelník štábu

       - štáb: -    operační oddělení

-          oddělení bojové přípravy

-          spojovací oddělení

-          ženijní oddělení

-          organizačně – mobilizační oddělení

-          8. oddělení

-          chemický náčelník

-          tělovýchovný náčelník

    - náčelník politického oddělení

-          politické oddělení

     - zpravodajské oddělení

      - personální oddělení (dříve kádrová skupina)

      - finanční oddělení

       - oddělení vojenské kontrarozvědky (samostatná organizace)

       - týl:   -    automobilní oddělení

-          výzbrojní oddělení

-          výstrojní oddělení

-          proviantní oddělení

-          zdravotnická služba

-          veterinární služba

-          stavebně ubytovací služba

Velitelská rota

Spojovací rota

Ženijní rota

Rota týlového zabezpečení

 

1. prPS – velitelství Aš – Krásná

 1. rPS – Trojmezí
 2. rPS – Pastviny
 3. rPS – Újezd
 4. rPS – Aššská
 5. rPS – Nový Žďár
 6. rPS – Polná

      TOV – 1 (technická opravna vozidel) – Aš


2. prPS – velitelství Cheb

 1. rPS – Dubina
 2. rPS – Pomezí
 3. rPS – Hraničná
 4. rPS – Svatý Kříž
 5. rPS -  Hrozňatov  
 6. rPS – Mýtina

rota OPK (oddělení pasové kontroly) – Pomezí

TOV – 2 – Cheb – Mýtina

 

3. prPS  velitelství Halže

 1. rPS – Dyleň
 2. rPS – Slatina
 3. rPS – Broumov
 4. rPS – Branka
 5. rPS – Pavlův Studenec

TOV – 3 – Halže

 

ZvprPS (záložní a výcvikový prapor) – Aš (kasárna Keller a Východní)

-          motostřelecká rota

-          1. výcviková rota – motostřelci

-          2. výcviková rota – motostřelci, ženisté, spojaři

-          3. výcviková rota – psovodi

-          4. výcviková rota – řidiči

 

ÚO OSH (Úsekové oddělení ochrany státních hranic) – Vernéřov

-          oddělení OSH Hranice

-          oddělení OSH Doubrava

-          oddělení OSH Vernéřov

-          oddělení OSH Vojtanov

-          oddělení OSH Luby

 

ÚO OSH – Nové Hamry

-          oddělení OSH Kraslice

-          oddělení OSH Potůčky

-          oddělení OSH Bublava

-          oddělení OSH Nové Hamry

-          oddělení OSH Boží Dar

 

OPK Cheb  -  železniční přechod Cheb a silniční přechod Pomezí

OPK Vojtanov – železniční a silniční přechod

OPK Boží Dar – silniční přechod

 

Výcviková zařízení:

-          střelnice Liběnek

-          střelnice Pastviny (v areálu 2. rPS)

-          cvičná pohraniční rota a výcvikové středisko Skřivánek u Aše

 

Josef Šolc


Poznámka: Prosím pamětníky, kteří sloužili v kterékoliv době u PS na Dunaji, aby se  ozvali na telefonní číslo 573 332 023, nebo e-mail: solc18@seznam.cz. Jedná se o sběr materiálů k publikaci o  historii Dunajské pohraniční stráže.
Děkuji.

 

copyright © http://www.csla.cz

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

Excalibur Army

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

 

ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci