Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci

Menu OČSLA Druhy vojsk Insignie Osobnosti Muzea Taktika Výcvik Kultura literatura Internet Film Film

OZBROJENÉ SLOŽKY ČSSR
| Lidové milice | Sbor národní bezpečnosti | Pohraniční stráž |

Přenosný protitankový raketový komplet 9 K 111 Fagot ve výzbroji PS

V polovině 80. let minulého století byl hlavním protitankovým prostředkem rot PS a záložních a výcvikových praporů 82 mm Bezzákluzový kanon vz. 59. Z hlediska bojového použití tento druh výzbroje již zastaral, neboť kumulativní nálož používané munice JPrSv BzK-59 neprobíjela čelní pancíř současných tanků protivníka. Závažným nedostatkem byla i skutečnost, že po každém výstřelu došlo k prozrazení jeho palebného postavením a nutně muselo dojít k jeho změně.

Výcvik velitelů děl, mířičů a ostatních členů obsluhy vyžadoval sladěnost jejich činnosti, což se ve specifických podmínkách rot PS jen velmi těžko zabezpečovalo.

Pro přepravu kanonů byly používány jako tahače vozidla PV3S a UAZ-469, které byly trvale naloženy municí a ostatním materiálem pro zabezpečení jejich bojového použití. Tímto bylo v sestavě PS blokováno neustále 116 vozidel.

Taktéž takticko-technické parametry kanonů 82 mm BzK vz. 59 odpovídaly době jejich zavedení do výzbroje (rok 1960). U ČSLA byly tyto zbraně již vyřazeny z výzbroje a u protitankových čet motostřeleckých praporů byly od roku 1970 nahrazeny přenosnými protitankovými raketovými komplety s ručním navedením střely na cíl 9 K 11 Maljutka (včetně PS v době podřízenosti MNO) a od roku 1980 pak přenosnými protitankovými raketovými komplety 9 K 111 Fagot.

Komplet Fagot svou konstrukcí a takticko-technickými parametry ve všech směrech vyhovoval podmínkám na účinný protitankový prostředek na stupni rota PS. Poloautomatický systém navedení střely na cíl nevyžadoval tak náročnou přípravu operátorů, jak tomu bylo u mířičů 82 mm BzK nebo PTRK 9 K 11 Maljutka.

Váha kompletu i způsob přepravy nesením plně vyhovovalo taktice vedení možné bojové činnosti rotou PS.

Zavedením PTRK 9 K 111 Fagot do výzbroje PS se měla podstatným způsobem zvýšit kvalita protitankové obrany na tomto stupni. Předpokládalo se, že PTRK Fagot bude ve výzbroji Pohraniční stráže do roku 2000. Unifikace měla být zabezpečena jejím zavedením v ČSLA.

Proto bylo rozhodnuto usnesením Předsednictva vlády ČSSR z července 1986 o zavedení PTRK 9 K 111 Fagot do výzbroje PS. Konkrétně do rot PS a záložních a výcvikových praporů (zvprPS) 5., 9. a 7. brigády PS a 1. školního praporu 12. školní brigády PS.

Organizační začlenění bylo následující: rota PS - 2 soupravy (2 družstva po 1 soupravě), msr zvprPS – 2 soupravy (2 družstva po 1 soupravě, 12. škbPS – 4 soupravy (4 výcviková družstva). Celkem to představovalo 118 souprav (54 rPS, 3 zvprPS, 4 výc. dr). Dále bylo rozhodnuto v organizaci rot PS a msr zvprPS nevytvářet samostatné protitankové čety a komplety PTRK 9 K 111 Fagot zařadit vždy do 1. čety rPS. Obsluhu tvořili tři vojáci v základní službě: starší operátor v hodností svobodníka a dva operátoři v hodnosti vojína.

Dosavadní protitankové čety včetně tahačů PV3S a UAZ-469 byly rozsoupravovány, kanony 82 mm BzK s příslušenstvím a municí byly předány ČSLA. Vozidla PV3S byla ponechána v tabulkách složení a počtů rot PS jako provozně uložená s využitím pro naložení a vezení 1. Koloběhu pohyblivých zásob materiálu rPS. Vozidla UAZ-469 byla zařazena do čet vyzbrojených PTRK Fagot s využitím pro přesun obsluhy PTRK.

Rozložení pohyblivých zásob raket 9 K 111 bylo následující: u zbraně 1 palebný průměr (pp) – 4 rakety, u rPS a msr 0,5 pp – 2 rakety, u bPS 0,5 pp – 2 rakety a u HS PS OSH 0,5 pp – 2 rakety. Celkem tedy v sestavě PS 2,5 pp (10 raket), což při počtu 118 PTRK dělá potřebu 1180 raket.

Časový plán dodávek odpalovacích zařízení PTRK Fagot byl rozložen na celé období 8. pětiletého plánu (1986 – 1990) – 78 souprav a část 9. PLP – 40 souprav. Konkrétně v letech 1986 – 8 po 14 soupravách a v letech 1989 – 90 po 18 soupravách.

Celkové náklady na realizaci tohoto přezbrojení měly činit 168 655 282,- Kčs.

Josef Šolc

Pramen: ABS Brno-Kanice

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

Excalibur Army

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

 

ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci