Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci

Menu OČSLA Druhy vojsk Insignie Osobnosti Muzea Taktika Výcvik Kultura literatura Internet Film Film

OSOBNOSTI ČSLA
| NGŠ | Další ... |

Náčelníci generálního štábu Československé lidové armády

1989-1991 generálporučík  Ing. Anton SLIMÁK

V roce 1962 se stal důstojníkem Československé lidové armády. Vykonával velitelské a štábní funkce a poté působil ve vojenské zpravodajské službě. Ve funkci náčelníka Generálního štábu Československé lidové armády - 1. zástupce ministra národní obrany se podílel na vzniku Koncepce výstavby Československé armády. Zahájil rovnoměrné rozmisťování jednotek Československé armády po celém území ČSFR. Do operace Pouštní bouře se zapojila československá protichemická jednotka. V roce 1993 odešel do Armády Slovenské republiky.


1987-1989 generálplukovník  Ing. Miroslav VACEK

V roce 1956 se stal důstojníkem Československé lidové armády. V sedmdesátých a osmdesátých letech velel postupně divizi, armádě a okruhu. Ve funkci náčelníka Generálního štábu Československé lidové armády - 1. zástupce ministra národní obrany se podílel na přípravě a realizaci mezinárodních dohod o snížení počtu konvenčních ozbrojených sil v Evropě. Generální štáb v této době připravoval novou vojenskou doktrínu. V roce 1989 byl jmenován ministrem národní obrany. V roce 1991 odešel do zálohy


1979-1987 generálplukovník  Ing. Miloslav BLAHNÍK

V roce 1950 se stal důstojníkem československé armády. Na počátku sedmdesátých let vykonával funkce náčelníka štábu a velitele armády. Ve funkci náčelníka Generálního štábu Československé lidové armády - 1. zástupce ministra národní obrany se podílel na zkvalitnění operační přípravy vojsk a výrazné modernizaci armády, včetně zavedení výpočetní techniky. Od roku 1987 pracoval ve štábu spojených ozbrojených sil členských států Varšavské smlouvy. V roce 1990 odešel do zálohy


1968-1979 generálplukovník  Ing. Karel RUSOV

V roce 1949 se stal důstojníkem československé armády. V padesátých letech pracoval na operační správě Generálního štábu. V šedesátých letech velel divizi a armádě. V roce 1967 byl jmenován generálním inspektorem Československé lidové armády. Ve funkci náčelníka Generálního štábu Československé lidové armády - 1. zástupce ministra národní obrany se podílel na procesu normalizace v armádě. V letech 1979 až 1989 vykonával funkci 1. zástupce ministra národní obrany. V roce 1990 odešel do výslužby.


1958-1968 armádní generál  Otakar RYTÍŘ

V roce 1937 se stal důstojníkem československé armády. Po německé okupaci Československé republiky odešel do exilu. Za druhé světové války sloužil v československých jednotkách v Sovětském svazu. V padesátých letech velel divizi, sboru a okruhu. Od roku 1956 vykonával funkci náměstka ministra národní obrany. Ve funkci náčelníka Generálního štábu Československé lidové armády - 1. náměstka ministra národní obrany prosadil větší autonomii československého vojenského vedení při výstavbě armády. V roce 1977 odešel do výslužby


1952-1958 generálplukovník  Václav KRATOCHVÍL

V roce 1925 se stal důstojníkem československé armády. Po německé okupaci Československé republiky se aktivně účastnil domácího odboje. V roce 1939 přešel do vládního vojska. V roce 1940 byl zatčen a uvězněn. Od roku 1949 pracoval na Hlavním štábu československé branné moci. Ve funkci náčelníka Generálního štábu Československé lidové armády pokračoval ve výstavbě armády podle sovětského vzoru, ale současně prosazoval její modernizaci. V roce 1955 vstoupila Československá republika do Varšavské smlouvy. V roce 1961 odešel do zálohy.


Zdroj: www.army.cz

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

Excalibur Army

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

 

ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci