Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci

Menu OČSLA Druhy vojsk Insignie Osobnosti Muzea Taktika Výcvik Kultura literatura Internet Film Film

ROZLIŠOVACÍ ZNAKY
| Rozlišovací znaky | Hodnostní označení | Vojenské odznaky |

mořené pro vojáky základní služby a v záloze na vycházkovém stejnokroji, pro generály na polním stejnokroji
stříbřité pro praporčíky, žáky VSOŠ, poddůstojníky v další službě a vojákyně základní služby
zlaté pro důstojníky a generály, studenty VVŠ a ŠDZ, absolventy ŠDZ a VKVŠ

 

vševojskový
dělostřelectvo, technická služba dělostřelectva
protiletadlové dělostřelectvo
tankové vojsko, technická služba tankového vojska
letectvo, technická služba letectva
výsadkové vojsko, technická služba výsadkového vojska
ženijní vojsko, technická služba ženijního vojska
spojovací vojsko, technická služba spojovacího vojska
chemické vojsko, technická služba chem.vojska
automobilní vojsko, technická služba aut. vojska
železniční vojsko, technická služba žel. vojska
stavebnictvo
silniční vojsko
topografové
zdravotnická a veterinární služba
služba pohonných hmot a maziv
justice
administrativní služba
hudba

 

rukávový 63
rukávový pro výsadkáře
rukávový na společenský
stejnokroj pro příslušníky UH ČSLA
na košili

 

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

Excalibur Army

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

 

ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci